U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Agrofenikam :
Agrofenikam                                                                  
Distributer:                 Agromarket-Kragujevac
Aktivna materija:       diflufenikan 500 g/l
Formulacija:               koncentrovana suspenzija             
                  
Preparat Agrofenikam koristi se u usevu suncokreta za suzbijanje širokolisnih korova, primenom posle setve a pre nicanja u kolicini 0,25 l/ha i usevu ozime pšenice i jecma u kolicini od 0.25-0.5 l/ha po setvi, pre nicanja ili u pocetnim fazama porasta useva.
DELOVANJE: Agrofenikan je kontaktni,selektivni i rezidualni herbicid iz grupe Karboksimida koji blokira biosintezu karotenoida. Apsorbuje se uglavnom stabaocetom klijanca i ograniceno se translocira. Na korovskim biljkama uzrokuje “blicing” (beljenje) tkiva

Spektar delovanja

ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
mišjakinja obicna (Stellaria media), cestoslavica (Veronica spp.), ljubicica (Viola spp.), zdravac (Geranium spp.), koprive (Lamium spp.), broc (Galium aparine), gorušica (Sinapis arvensis), tatula (Datura stramonium), livadarke (Poa spp.).
PREPORUKE I NAPOMENE:
Može se primeniti samostalno ili u cilju proširenja delovanja u kombinaciji sa herbicidima na bazi izoproturona, pendimetalina, mekoprop-P, hlorotolurona, bromoksinilaflufenaceta, jodosulfuronmetil-natrijuma, glifosata, oksadiazona, isoproturona uz prethodnu proveru kompatibilnosti formulacija. Može izazvati slabu fitotoksicnost na bazalnim listovima. Ne primenjivati u usevima koji se razvijaju u stresnim uslovima (suša, mraz, visoka vlažnost, fitotoksije drugih herbicida, oštecenja korena, oštecenja od insekata, ekstremnih vrednosti pH). Ne primenjivati u uslovima prognoze obilnih padavina 4 sata po tretmanu. Utrošak vode 200 do 400 l/ha.


            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document