U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Amister Extra :
Amistar extra
Proizvodjac:             Syngenta-Agro, Dielsdorf
Zastupnik:                 Syngenta-Yugoslavia, Beograd
Formulacija:              koncentrovana suspenzija - SC
Aktivna materija:       200 g/l azoksist. + 80 g ciprokonatola

                                                                                                       

Primena
Amistar Extra 280 SC je protektivni, kurativni i eradikativni fungicid koji se primenjuje u usevu:


pšenice, za suzbijanje pepelnice (Blumeria graminis f. sp. tritici), rde (Puccinia spp.) tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre sticanja uslova za širenje obolenja i sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici, S. nodorum) tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja. Takode, koristi se i za suzbijanja paleži klasa (Fusarium spp.) na kraju klasanja i pocetkom cvetanja (faza 59-61 BBCH skale) ili kada se steknu uslovi za širenje oboljenja.

Kolicina primene je 0,5-0,75 l/ha, uz utrošak 200-400 l/ha vode;


jecma, za suzbijanje pepelnice (Blumeria graminis f. sp. tritici) tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre sticanja uslova za širenje oboljenja i mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje oboljenja. Kolicina primene je 0,5-0,75 l/ha, uz utrošak 200-400 l/ha vode;


šecerne repe za suzbijanje pegavosti lista (Cercospora beticola), pri pojavi prvih pega i uslova za dalje širenje oboljenja ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe. Kolicina primene u šecernoj repi je 0,6-0,75 l/ha (6-7,5 ml na 100 m2) uz utrošak 200-400 l/ha vode.

Nacin delovanja:   
Primenom preparata Amistar Extra 280 SC povecava se efikasnost usvajanja vode kroz biljku povecanjem asimilacije ugljen dioksida, a na taj nacin se smanjuje transpiracija što za rezultat ima produženje vegetacije i povecanje prinosa.

Specifican nacin delovanja inhibira klijanje spora i uništava gljivu pre nego što nanese štetu lisnoj masi useva. Na ovaj nacin se vrši ocuvanje prinosa. Pored ovoga, Amistar Extra 280 SC poboljšava kvalitet zrna jecma, koji je posebno potreban za industriju slada i piva. Primena preparata Amistar Extra 280 SC, pored sprecavanja pojave bolesti, povecava hektolitarsku težinu pšenicnog zrna, što je od posebnog znacaja za mlinarsku industriju. Otporan je na spiranje sa lista, jer ima ugraden okvašivac.

Preporuka za primenu:   

Maksimalan broj tretiranja, na istoj površini, je dva puta u toku godine. Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno uz poštovanje sledecih uslova: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata, a najmanje 200m od odozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta voda); brzina vetra ne sme da bude veca od 2-3 m/s; rubne zone (200-500m) se tretiraju sa zemlje.

  Karenca
  21 dana za šecernu repu i 45 dana za pšenicu i jecam.

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document