U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
BIOFOR :
Biofor Active - tecno mikrobiološko dubrivo.
Aktivna komponenta dubriva su  žive zemljišne bakterije koje snabdevaju biljaka neophodnim nutritijentima (NPK)
Prskanjem dubrivo mora dodi do zemljišta.

Biofor Active je biodubrivo sastavljeno od korisnih zemljišnih bakterija. 
Usled nedostatka stajskog dubriva dolazi do usporene biološke aktivnovnosti zemljišta.       Biofor Active povecava plodnost zemljišta delujuci na ubrzavanja zemljišnih procesa  potsticuci iskorišcavanje mineralnog dubriva i formiranje bolje strukture zemljišta.
Primena u ratarstvu
Za kukuruz, strna žita, suncokret, soja, šecernu repu 2 l dubriva/ ha uz utrošak vode od 100-400 l. Prskanje u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja ili samostalno. Primena po celoj površini zemljišta.
Preporuka je jedan tretman u toku vegetacije.
Primena u povrtarstvu

Posle setve ili rasadivanja na stalnom mestu: 3,5 l preparata/ha uz utrošak vode od 100 l do kolicine vode uskladene sa normom zalivanja.

za rasad: 0,3 l dubriva/15000-20000 biljaka uz utrošak vode od 50-100 l (u zavisnosti od gustine setve).
Vreme primene
- posle setve a pre nicanja (takozvano na crno)
- tokom vegetacije (najbolje prskanjem u prvim tretmanima sa hemijom)
suncokret: posle setve do formiranja drugog para stalnih listova
kukuruz: posle setve do formiranja 8 lista
šecerna repa: posle setve do formiranja treceg para listova
soja: posle setve do formiranja prve troliske
strna žita: nanošenje na seme ili posle setve do formiranja drugog kolenca
detelinsko-travne smeše: u prvoj godini posle setve i u uslovima slabijeg sklopa useva
proizvodnja povrca iz rasada: posle setve i 1 nedelja pre rasadivanja
nakon rasadivanja ili direktne setve zalivanjem

Pakovanja 100ml, 1 litar, 10 litara
Ne postoje mogucnost nepovoljnog dejstva na gajene biljke i životnu sredinu.
BIOFOR Active
BIOFOR Plus utice na brže klijanje i ujednacenije nicanje biljaka i potencijalno ostvarivanje boljeg sklopa. Ujednaceno nicanje je od izuzetne važnosti zbog mogucnosti efikasnog suzbijanja korova sa što manjim negativnim uticajem na gajenje biljke. Ukoliko je usev u razlicitim stadijumima razvica ne može se delovati herbicidima a da se pri tom ne naruši sklop.
Tretira se seme pre setve. Pomešati hektarsku dozu BIOFOR Plus-a sa 200ml vode i tretirati kolicinu semena potrebnu za jedan hektar. Postupak vršiti u senci izbegavajuci dužu izloženost direktnoj suncevu svetlost. UV zracenje ima štetan efekat na neke od  sojeva mikroorganizama zato je potrebno izbegavati duži kontinuirani kontakt sa direktnim suncevim zracima.
Ukoliko vršite zaštitu semena od žicara i drugih zemljišnih štetocina insekticidom, tretman BIOFOR Plus-om može se primeniti u zajednickom tretmanu sa insekticidom.  Upotreba zajedno sa insekticidom ne utice na aktivnost i brojnost bakterija.

Nanošenje preparata treba raditi najranije dva dan pre setve jer BIOFOR Plus stimuliše klijanje. Ukoliko se nanošenje preparata radi neposredno pre setve (na njivi) treba sacekati barem 10 minuta da se seme prosuši.

Primena:  inokulacija-tretman semena suncokreta, kukuruza

Doze pakovanja:  hektarske i jutarske doze
BIOFOR Plus
Prisutan na našim njivama vec 9 godina. Biofor Soya je razvijen kroz naucne projekte sa Poljoprivrednim fakultetom u Zemunu.  Biofor Soya je mikrobiološko dubrivo za soju jer sadrži Bradyrizobium japponicum - soj bakterija sadržanom i u  prvom ovakvom proizvodu „Nitragin“.
Inokulacijom soje  obavezna agrotehnicka mera pospešuje se prirodna sposobnost soje da u simbiozi sa zemljišnim bakterijama vrši obogacivanje zemljišta azotom.
Zemljište ima ogroman „rezervoar“ atmosferskog  azota koji se azotofisacijom prevodi u mineralni oblik pristupacan biljci. Kolicina azota koji se na ovaj nacin obezbeduje biljci podmiruju do 70% potrebe soje za azotom.

Radi pospešivanja  snabdevanja soje  P i K  u Biofor Soya su ukljucene bakterije  mobilizatori fosfora i kalijuma iz mineralnog dubriva i organskih ostataka.
Tretiranje soje pre setve dodavanjem vode.
Doze pakovanja:  hektarske i jutarske doze
Nacin upotrebe:  inokulacija-tretiranje semena soje pre setve
BIOFOR Soya
Biofor Soya Liquid je tecni nitragin koji sadrži sojeve Bradyrhizobium japonicum obogaceno sa još 3 soja bakterija radi mobilizacije fosfora i kalijuma.
Pogodnost je da sa tecnim  nitraginom za soju imate mogucnost nanošenja na seme soje nekoliko dana pre setve.
Pakovanje:  250ml za tretman jednog džaka semena soje(50kg)
BIOFOR Soya Liquid


Biofor Soya Liquid PRVI TECNI NITRAGIN U SRBIJI
Doza primene:     5l/ha

Vreme primene:      Posle žetve

Nacin primena: prskanje kolicina vode 200-400l/ha

BIOPLUG  
- zamenjuje stajnjak
- vrš trunjenje
- nema više izoravanje slame i kukuruzovine
- povecava sadržaj humusa

BIOPLUG ostatke razgradi .. humus izgradi

Mikrobiološki preparat za tretman žetvenih ostataka. Sadrži žive mikroorganizme prirodno "zadužene" za razgradnju organske materije. Cilj je da primenom BIOPLUG-a ubrzamo i usmerimo procese transformacije žetvenih ostataka do formiranja humusa.

Na ovaj nacin primena BIOPLUG-a nadoknaduje nedostatak stajnjaka na našim njivama.
BIOPLUG

Bioplug ostatke razgradi... ...humus izgradi mikrobioiloški preparat
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document