U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Djubrenje duvana :
U novije vreme znacajne povrsine se seju sa duvanom zbog profitabilnosti ove kulture sa jedne strane kao i zbog plodosmene.


Da bi se obezbedio kvalitetan rasad mora se prihranjivati u dva do tri navrata sa kompleksnim djubrivom gde je naglasen azot formulacije 20:10:10, 20:8:4 i sl.


Kod proizvodnje duvana na njivi je neophodno primeniti stajnjak 20 t/ha. Pored toga nužno je djubriti i sa mineralnim djubrivom gde su naglaseni fosfor i kalijum kao npr. 8: 24:16, 8:16:24 i sl. formulacije.


Kod primene mineralnih djubriva vazno je da se kalijum nalazi u obliku kalijum sulfata jer hlor nepovoljno utice na kvalitet sagorevanja duvana i zato treba izbegavati kompleksno djubrivo sa kalijum hloridom.


Duvan sa prinosom od 200 kg/ha suvoga lista iz zemljista oko 120 kg azota 55 kg fosfora i oko 240 kg kalijuma.


Upravo navedena kolicina kalijuma govori da je on posebno znacajan u ishrani duvana jer daje listu fin elastican i trajan sjaj sa izvanrednom bojom i aromom.
Visok prinos i dobar kvalitet moze se postici samo koristenjem kompleksnih djubriva formulacije 8:16:24 i sl. sa kalijum sulfatom 300 - 400 kg/ha kod sitnolisnih duvana a 500 - 600 kg kod krupnolisnih.


Prihranu je potrebno izvrsiti sa 150 - 200 kg/ha KAN-a ili amonijum nitrata u kolicini manjoj za 24%.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document