U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Fluoco :
Fluoco
Aktivna materija: Flutriafol 250g/l
Formulacija:        SC- Koncentrovana suspenzija
Proizvodac:         Agromarket
FLUOCO medium
  Primena
1) pšenice, u kol. 0,5 I /ha (5 ml   na   100   m˛), za suzbijanje prouzrokovaca:
a) pepelnice (Erysiphe graminis), tretiranjem u toku faze klasanja i pocetka cvetanja (faze 30-61 BBCH-skale), a na podetku širenja oboljenja na gornje lišce, posebno na list zastavicar i klas;
b) stabljikine crne rde (Puccinia graminis), lisne mrke rdje (P. recondita) i prugaste zute rdje (P. hordjei), tretiranjem u toku faza vlatanja, klasanja i cvetanja (faze 30-69 BBCH-skale), po pojavi prvih simptoma, a pre ostvarjvanja uslova za širenje oboljenja;
c) sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici, S. nodorum), tretiranjem po pojavi prvih simptoma i postojanju uslova za širenje oboljenja.
2) šecerne repe,   za   suzbijanje   prouzrokovaca pegavosti lista (Cercospora beticola), u kol. 0,25 I/ha (2,5 ml na 100 m ), tretiranjem u toku intenzivnog porasta biljaka, po pojavih prvih simptoma, a pre ostvarivanja uslova za širenje oboljenja (kada je veci infekcioni potencijal patogena u toku postojanja uslova za širenje oboljenja);
Mehanizam delovanja:

Fluoco deluje protektivno, kurativno i eradikativno. Inhibira sintezu ergosterola i sprecava razvoj mnogih fitopatogenih gljiva, tj. nedozvoljava klijanje spora i porast micelije. Brzo se usvaja, prodire u sve delove biljke, a krece se i translaminarno. Mehanizam je karakteristican za grupu triazola.
Karenca: 35 dana-pšenica, šecerna repa

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document