U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Force Zea :
Force® Zea 280 FS
Proizvodjac:          Syngenta-Agro, Dielsdorf
Zastupnik:             Syngenta-Yugoslavia, Beograd
Aktivna materija:  Teflutrin (80 g/l) + Tiametoksam (200 g/l)
                                                                                                             
                                                                                      
Primena
Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetocina i štetocina ranog perioda vegetacije u usevu kukuruza, tretiranjem semena.
Primena:
Force Zea 280 FS je insekticid sisemicnog i kontaktnog delovanja koji se koristi za tretiranje semena kukuruza radi suzbijanja zemljišnih štetocina (žicnjaci, grcice) i smanjivanja oštecenja od kukuruzne pipe primenom 1,25 - 2,50 µl preparata po semenu kukuruza u posebnim uredajima za tretiranje semene u centrima za doradu. U zavisnosti od osobina semena, nacina primene Force Zea 280 FS se može primeniti cist ili razblažen vodom. Na jedan deo preparata najviše se može dodati 3 dela vode tj. razblaženje je u odnosu 1:3.
Nacin delovanja:
Jedna od aktivnih materija preparata Force Zae 280 FS, tiametoksam pripada grupi neonikotinoida, sa delovanjem na inhibiciju acetilholina. Delovanje ovog insekticida se manifestuje vrlo brzo nakon usvajanja aktivne materije u telo insekta, u vidu paralize i brzog uginjavanja štetocine.
U ciju izbegavanja pojave smanjene osetljivosti štetocina koje se suzbijaju, ne koristiti preparate iz grupe neonikotinoida za kasnija tretmana za suzbijanje štetocina u usevima cije je seme tretirano preparatima iz ove grupe insekticida.
Teflutrin je jedina akivna materija iz grupe piretroida, insekticida niske toksicnosti, koji se koristi za suzbijanje zemljicnih štetocina. Postojano i dugotrajno delovanje, potpuna selektivnost za sve useve i širok spektar delovanja na skoro sve znacajnije zemljišne štetocine cine ga idelanom sredstvom za pouzdanu zaštitu semena i mladih biljaka.
Preporuka za primenu:
Force Zea 280 FS se može na istom semenu primeniti samo jednom, nakon cega tretirano seme mora biti posejano ili u protivnom uništeno. Ukoliko se tretirano seme ostavlja za setvu u narednoj sezoni, pre setve neophodno je proveriti njegovu klijavost.Tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje niti koristiti za ishranu ljudi, ptica, riba i toplokrvnih životinja.
Preparata se na seme nanosi pomocu aplikatora ili mešanjem sa semenom u zatvorenim aparatima za tretiranje cime se obezbeduje ravnomerna pokrivenost semena.
Posle tretiranja potrebno je seme ostaviti da se osuši u rasutom stanju i u tankom sloju. Tretirano seme cuvati do setve u tami, van dohvata dece, neupucenih osoba i domacih životinja.
Force Zea 280 FS se na istoj površini može primeniti najviše jednom u toku godine.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document