U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Glifomark :
Glifomark

Aktivna materija:  480g/l glifosata

Formulacija:         SL - koncentrovani rastvor

Proizvodac:          Agromarket

  Primena
Primena: Koristi se:
1) u zasadima jabuke, kruške, višnje, šljive, breskve, kajsije, masline i vinove loze, tretiranjem kada su korovi visine 15-40cm, u kol:
a) 2-4l/ha (20-40ml na 100m˛), za suzbijanje jednogodišnjih korova,
b)4-8l/ha (40-80ml na 100m ), za suzbijanje višegodisnjih korova,
c)8-12l/ha (80-120ml na   100m˛), a za suzbijanje izuzetno otpornih višegodisnjih korova;
2) u kulturama i sastojinama belog i crnog bora, u kolicini 5-6 I/ha, za suzbijanje bukve, hrasta, gloga, vrbe i drvenastih korova, tretiranjem iz vazduhoplova, uz utrosak vode 75-90 I/ha, u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije;
3) u kulturama i sastojinama smrce, u kolicini 6-7 I/ha, za suzbijanje bukve, hrasta, gloga, vrbe i drvenastih korova, tretiranjem iz vazduhoplova, uz utrosak vode 75-90 I/ha, u periodu od polovine avgusta meseca pa do kraja vegetacije;
4) u šumskim rasadnicima, u kolicini 4-6 I/ha (40-60 ml na 100 m˛), za suzbijanje jednogodišnjih i višegodisnjih korova, tretiranjem izmedu redova, uz upotrebu stitnika;
5) za suzbijanje izbojaka i izdanaka panjeva, tretiranjem odmah posle sece stabala, u konc.10% (100ml u 101 vode), period maj-decembar;
6) na strništima, u kolicini 3-101/ha (30-100ml na 100m˛), za suzbijanje višegodisnjih uskolisnih (travnih) korova, tretiranjem u zavisnosti od prisutnih korova, u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja;
7) na livadama i pašnjacima, tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta, u kolicini:
a) 2-4l/ha (20-40ml na 100m˛), za suzbijanje jednogodišnjih korova; b)4-8l/ha (40-80ml na 100m˛), za suzbijanje višegodisnjih korova;
8) za desikaciju uljane repice, u kolicini 2-4 I/ha (20-40 ml na 100 m˛), tretiranjem 14 dana pred zetvu;
9) u suvim kanalima (III i IV reda) ili povremeno plavljenim kanalima i mocvarama, koji se privode kulturi posle odvodnjavanja, u kolicini 4-8 I/ha (40-80 ml na 100 m˛);
10) na nepoljoprivrednim površinama     , kao totalni herbicid, u kolicini 3-12 I/ha (60-120 ml na 100 m˛), tretiranjem kada su korovi u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja;
11) na manjim površinama     (okucnicama,   prostoru   oko industrijskih objekata, dalekovoda, groblja i dr.), upotrebom lecfnih prskalica, u koncentraciji:
a)1% (100ml u 101 vode), za suzbinaje jednogodišnjih korova;
b)2% (200 ml u 101 vode), za suzbijanje višegodisnjih korova. U zavisnosti od vrste uz utrosak vecih Kolicina vode (200-400 I/ha), tretiranje se vrši u kolicini:
• 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2), za vrste iz roda Avena , Bromus , Setaria , tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.

• 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), za sledece vrste: Digitaria spp ., Echinocloa crus-galli, Lolium spp., Poa spp., Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Ambrosia artemisifolia, Calistegia sepium, Capsella bursa pastoris, Chenopodim spp., Galinsoga parviflora, Galium apa rine, Plantago spp., Polygonum spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus asper, S.oleraceus, Stachys annua, Stellaria  media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia spp., Viola arvensis , tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.

• 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), za slede}e vrste: Panicum spp., Festuca spp., Lepidium draba, Datura stramonium, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Xanthium spp ., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, a za Agropyrum repens , tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja.

• 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2), za Sorghum halepense  iz rizoma, tretiranjem od 40-50 cm visine pa do u fazi metlicenja.

• 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m2), za Convolvulus arvensis  (tretiranjem u fazi cvetanja), Cynodon dactylon  (tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine do pocetka klasanja), Rubus spp . (tretiranjem u vreme nedozrelih plodova), Erigeron canadensis, Cyperus rotundus, Phragmites communis, Typha spp . (tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do pocetka cvetanja).

• 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2), za Equisetum arvense , tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do pocetka cvetanja.            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document