U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
KAN :
KAN

KAN N 27 sadržaj azota 27 %, sadržaj CaO 6,5 - 8,5 %, Kalcijum amonijum nitrat. Neutralno dubrivo (hemijski, fiziološki kiselo).Pogodno za prihranu. Bez štetnog uticaja na fizicke i hemijske osobine zemljišta.KAN je poznato azotno dubrivo za prihranu svih poljoprivrednih kultura. Sadrži pola azota u amonijacnom, a pola u nitratnom obliku, pa deluje brzo i nešto produženo, tako da zadovo ljava potrebe bilja za azotom u odredenom periodu. Sadržajem dolomita (oko 23 %) utice na delimicnu neutralizaciju kiselosti zemljišta, a sadržajem magnezija zadovoljava potrebe bilja i za tim biljnim hranivom.
KRECNI AMONIJUM NITRAT - KAN 25%

Azotno dubrivo sa visokim sadržajem lakopristupacnog azota:

Pogodno za primenu na kiselim zemljištima. Đubrivo sadrži azot u amonijacno-nitratnom obliku i omogucava brzo snabdevanje (i ishranu) biljaka ovim osnovnim makroelementom. Ovo dubrivo sadrži i kalcijum, sekundarni hranivi element koji povoljno utice na osobine kiselih zemljišta. Pogodno za primenu na svim kulturama.

Vreme primene:

Primenjuje se predsetveno (u prolece) ili za prihranjivanje useva azotom.

Kolicina primene:

150-500 kg/ha u zavisnosti od ukupnih potreba za potpunu ishranu useva.
Sadrzi 27±0,5% azota.

Osnovno hranivo je azot, a krecnjak povoljno utice na osobine zemljista (narocito kiselih) i izvor je kalcijuma (sekundarni hranljivi element biljaka).
Podjednak odnos nitratnog azota (biljke ga brzo apsorbuju) i, amonijacnog (sporije dejstvujuci azot), bilju omogucava ravnomernu ishranu azotom duze vreme
Aktivna komponenta: Azot (N) 27 +/-0.5%;
Formulacija: granule za direktnu primenu

Primena:

Primenjuje se preko zemljista, za prihranjivanje, u kolicini od 200-500 kg/ha, u zavisnosti od plodnosti zemljista i biljne vrste.

Primenjuje se u toku vegetacije, ravnomerno po celoj povrsini (u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji) ili u redove–trake (u vocarskoj i vinogradarskoj proizvodnji).

Moze se rasturati rucno, traktorskim rasuracima ili avionom (u ratarstvu i povrtarstvu).

U toku godine moze se primeniti 2-3 puta, u fazi intenzivnog porasta biljaka.

Djubrivo KAN
je fizioloski neutralno djubrivo. Moze se mesati sa svim fosfornim i kalijumovim djubrivima i primenjivati predsetveno ili za prihranu.
Narocito povoljno utice na sadrzaj belancevina u zitaricama (povecava njihovu hranljivu vrednost). Proizvodi se u obliku granula, velicine od 1 - 5 mm, sa sadrzajem vlage od 0,5% - 1%.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document