U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
KWS semenski kukuruz :
  KRABAS   FAO 300
Najraniji
Brzo otpusta vlagu, pogodan za kombajniranje
Kvalitetno zrno velike mase
Zrno narandzasto - crvene boje, bogato proteinima
14 - 16 redova zrna
Tip
Single cross zuban.
Setva
Preporucena gustina setve: 75.000 - 85.000  biljaka po ha.
Zemljište i klima
Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta.
Stabilne vegetacije, tolerantan na sušu.
  KARMAS       FAO 300
Izuzetno brz porast
Brzo otpusta vlagu, pogodan za kombajniranje
Moguca gusca setva
Konzistentan klip sa 16-18 redova zrna
Visok prinos kvalitetnog zrna uz brzo otpustanje vlage
Tolerantan na susu
Dobar za postrnu setvu
Tip
Single cross zuban.
Setva
Preporucena gustina setve: 75.000-80.000 biljaka po ha.
Zemljište i klima
Adaptibilan, stabilne vegetacije, tolerantan na sušu
  KWS 3381   FAO 300                          Odlican prinos zrnA
Nema osipanja zrna prilikom berbe i skladištenja
Dobar prinos zrna. Visok sadržaj proteina u zrnu
(9,56%). Visok sadržaj antocijana.
Tip
Single cross zuban.
Setva
Preporucena gustina setve: 75.000-80.000 biljaka po ha.
Zemljište i klima
Adaptibilan, stabilne vegetacije, tolerantan na sušu
  KREBS   FAO 450
Kvalitet koji dolazi
Brz rani porast
Tolerantan na susu
16 - 18 redova zrna
Ranije sazrevanje i otvaranje komusine - niska vlaga u berbi
Tip
Single cross zuban.
Setva
Preporucena gustina setve:70.000 -75.000 biljaka po ha.
Zemljište i klima
Adaptibilan, stabilne vegetacije, tolerantan na sušu
KOLUMBARIS   FAO 460
Hibrid za susu, laka i teska zemljista ( velika pouzdanost prinosa )
Kompaktan klip sa 16 do 18 redova zrna
Zrno je u tipu zubana, uzano i dugacko, duboko usadjeno u kocanku i atraktivne boje
Kompaktna biljka izrazene staygreen osobine, tolerantna na stresne uslove
Biljke srednje visine i srednjeg polozaja klipa
Gustina setve
U dobrim uslovima i bez navodnjavanja: 75.000 - 79.000 semena / ha ( 18 - 19 cm )
U losijim uslovima i bez navodnjavanja: 70.000 - 75.000 semena / ha ( 19 - 20 cm )
U uslovima navodnjavanja: 79.000 - 84.000 semena / ha ( 17 - 18 cm )
KALIMNOS FAO 470     
Izrazito visoki prinosi u uslovima intenzivne agrotehnike
Veoma dobro podnosi stresne uslove koji prate proizvodnju kukuruza
Kompaktan klip sa 16 - 18 redova zrna
Visoka biljka sa vrlo dobrom staygreen osobinom
Stablo je visoko i elasticno
Dobar je za silazu ( postrno )
Zrno je u tipu zubana, uzano i dugacko, duboko usadjeno u kocanku
Gustina setve
U dobrim uslovima i bez navodnjavanja: 70.000 - 75.000 semena / ha ( 18 - 19 cm )
U losijim uslovima i bez navodnjavanja: 68.000 - 70.000 semena / ha ( 19 - 20 cm )
U uslovima navodnjavanja: 75.000 - 90.000 semena / ha ( 17 - 18 cm )
  KITTY FAO 490
Komercijalni hibrid, visokog stabla, srednje velicine klipa.
Dobar prinos silaže i zrna.Brzo otpušta vlagu, pogodan za kombajniranje,
Stabilne vegetacije, nema osipanja zrna prilikom berbe i skladištenja
Pogodan u postrnoj setvi za silazu
Tip
Single cross zuban.
Setva
Preporucena gustina setve: 65.000-75.000 biljaka po ha.
Zemljište i klima
Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta.
Stabilne vegetacije, tolerantan na sušu.
KERBANIS FAO 540 
Stabilan prinos zrna u razlicitim agroekoloskim uslovima
Odlican rani porast
Odlicna jacina stabla u stresnim uslovima
Visoka biljka sa srednje - visoko postavljenim klipom
Veliki klip sa 18 do 22 reda srednje do krupnih zrna
Vrlo dobra tolerantnost na fuzarijum stabla i klipa
Gustina setve
U dobrim uslovima i bez navodnjavanja: 70.000 - 75.000 semena / ha ( 18 - 19 cm )
U losijim uslovima i bez navodnjavanja: 68.000 - 70.000 semena / ha ( 19 - 20 cm )
U uslovima navodnjavanja: 75.000 - 90.000 semena / ha ( 17 - 18 cm )
  LUCE FAO 550
Izuzetan rani porast. Srednje visokog stabla.
Listovi dugo ostaju zeleni.
Rekordni prinosi zrna izuzetnog kvaliteta.
Otporan na poleganje, adaptabilan i stabilan
Tip
Single cross zuban.
Setva
Preporucena gustina setve: 65.000-75.000 biljaka po ha.
Zemljište i klima
Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta.
Izuzetna tolerantnost na sušu
Tolerantan prema sušnim uslovima
  MIKADO   FAO 550
Rekordni prinosi kvalitetnog zrna i silaže. Izuzetan rani porast. Visoko i cvrsto stablo. Velike lisne površine.
Listovi dugo ostaju zeleni. Otporan na poleganje, odlicna otpornost na gljivicna oboljenja. Visok sadržaj proteina u zrnu (9,0%). Težina 1000 zrna 390-400 g.
Tip
Single cross zuban.
Setva
Preporucena gustina setve: 65.000-75.000 biljaka po ha.
za silažu 75.000 biljaka po ha
Zemljište i klima
Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta.
Odlicna tolerantnost na visoke temperature.
Tolerantan prema sušnim uslovima.
  KERMES   FAO 600
Robusno i visoko stablo, izrazito dug klip.
preko 1000 zrna po klipu .
Atraktivna biljka. Kompaktan  klip sa 18-22 redova zrna. Profitno potencijalan hibrid. Visok prinos kvalitetnog zrna
sa visokim sadržajem proteina (9,42%). Nema osipanja zrna prilikom berbe i skladištenja.
Tip
Single cross zuban.
Setva
Preporucena gustina setve:65.000-75.000 biljaka po ha.
Zemljište i klima
Pogodan za gajenje na svim tipovima zemljišta.
Tolerantan prema sušnim i toplim klimatskim uslovima.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
KINEMAS    FAO 330
RANO KOMBAJNIRANJE VISOKOG PRINOSA
Hibrid za rekordne prinose u dobrim uslovima gajenja
Stabilni prinosi na razlicitim tipovima zemljistima
Tanko zrno omogucava brzo otpustanje vlage
Niska biljka omogucava efikasnije kombajniranje
Nema osipanja zrna prilikom berbe i skladistenja
Preporuke za setvu

Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
Gustina setve (biljaka/ha) 75 – 84..000
KASSIUS    FAO 400
TOLERANTNOST NA BOLESTI STABLA I KLIPA 
Kompletno zavrsen klip u tipu, 16 do 18 redova zrna
Stabilan i visok prinos zrna u razlicitim agroekoloskim uslovima
Vrlo dobra tolerantnost na Helmintosporium
Niska biljka sa srednje visoko postavljenim klipom
Gustina setve
U dobrim uslovima i bez navodnjavanja: 75.000-79.000 semena /ha ( 18-19 cm )
U losijim uslovima i bez navodnjavanja: 71.000-75.000 semena /ha ( 19-20 cm )
U uslovima navodnjavanja:80.000- 85.000 semena/ha ( 17-18 cm )
KONFITES   FAO 430
Sampion u susi i vrlo visokim temperaturama
Visoka tolerantnost na bolesti stabla, lista, klipa- sigurniji prinos i u stresnijim uslovima proizvodnje
Dobar kvalitet zrna, visoka hektolitarska masa - dobar odnos visine prinosa i kvaliteta zrna
Visoka tolerantnost na lom i poleganje stabla - manji gubici pri kombajniranju
Preporuke za setvu
Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000
PRILAGODLJIVOST BEZ PREMCA
BALASCO    FAO 440
FLEKSIBILNOST I RODNOST
isok prinos zrna i u stresnim uslovima - sigurniji prinos
Visoka biljka sa izrazenom stay green osobinom - duza asimilacija hranljivih materija
Veoma dobro otpustanje vlage iz zrna
Pogodan u postrnoj setvi za silazu
Preporuke za setvu
Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 84.000
KORIMBOS   FAO 600
KASNI HIBRID ZA KOMBAJNIRANJE
Hibrid za intenzivnu proizvodnju
Visoka i cvrsta stabljika, sirokih, uspravnih listoa
Odlicna tolerantnost listova na bolesti
Veliki klip sa velikim brojem redova zrna ( 18 - 22 )
Zrno je tipa zubana, zute boje i srednje - krupno
Najbolje rezultate daje u intenzivnim uslovima proizvodnje

Preporuke za setvu
Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
Gustina setve (biljaka/ha) 65 – 79.000
KONSENS
Odlican izbor za proizvodjace koji jos nisu odlucili da li ce zetvu obaviti u klipu ili zrnu
Odlicni prinosi u razlicitim agorekoloskim uslovima
Odlican potencijal za prinos zrna i silaze
Visoka biljka sa srednje - visoko postavljenim klipom
Veliki klip sa 18 do 22 reda srednje krupnih zrna
Odlicne tolerantnosti na bolesti: stabla, lista i klipa
Izuzetan rani porast
Preporuke za setvu
Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
Gustina setve (biljaka/ha) 65 – 79.000
KOPIAS    FAO 700
HIBRID TROSTURKE NAMENE: ZA KLIP, ZRNO I SILAZU
Dobra stabilnost u razlicitim agroekoloskim uslovima - sigurnost prinosa
Stablo je visoko i elasticno - uz veliku zelenu masu i dobru otpornost na poleganje
Velika lisna povrsina i veliki broj listova na biljci - bolje iskoriscenje svetlosti i veci prinos
Dobar odnos zelene mase i klipa - odlican kvalitet silaze
Visoka biljka sa srednje visoko postavljenim klipom - dobra stabilnost
Preporuke za setvu
Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
Gustina setve (biljaka/ha) 65 – 79.000
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2015     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document
ZA RANU ZETVU
Visoki prinosi zrna u uslovima suse
Vrlo dobra tolerantnost na bolesti stabla, listova i klipa
Odlican na visokoproduktivnim zemljistima
Klip sa 16 redova zrna, uvek potpuno zavrsen
Izuzetno pogodan za kasnije rokove setve ili postrno

Preporuke za setvu
Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
Gustina setve (biljaka/ha) 75 – 84.000
Gustina setve u odnosu na snadbevenost zemljista vodom
KWS 2370    FAO 270
BRZO OTPUSTANJE VLAGE
Visok prinos i stabilnost prinosa
Visoka biljka sa dugackim i sirokim listovima
Fleksibilan klip sa 18 redova zrna
Visoka tolerantnost na visoke letnje temperature
Vrlo brz rani porast i izrazena stay green osobina
Dobro otpustanje vlage iz zrna - pogodan za kombajniranje
Preporuke za setvu
Temperatura zemljišta - setveni sloj (°C) 10 – 12
Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 84.000
KWS 5050    FAO 550