U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Lamardor FS 400 :
Lamardor FS-400
Aktivna materija:  tebukonazol 150g/l,+ protiokonazol 250 g/l
Formulacija:     koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
                                                                                                
  Primena
NACIN DELOVANJA:
Protiokonazol je nova aktivna materija iz hemijske klase triazoltiona sa visoko sistemicnim delovanjem. Izuzetno je delotvorna u suzbijanju velikog broja prouzrokovaca biljnih bolesti i zaštiti citavog niza useva. Pored zaštitne funkcije, protiokonazol deluje podsticajno na rast gajene biljke. Tretirano seme pšenice i jecma usvaja aktivne materije prilikom bubrenja i klijanja. Na taj nacin je pružena zaštita semenu od bolesti koje se prenose zemljištem kao i semenom (Ustilago spp.,Tilletia spp., Fusarium spp.). Deo tebukonazola i protiokonazola se akropetalno prenosi u klicu i mlade listove te pruža zaštitu do faze 2-3 lista. Mehanizam delovanja obe aktivne materije se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola.
         
PRIMENA:
koristi se za tretiranje semena:
pšenice, u cilju suzbijanja prouzrokovaca glavnica (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago nuda sp.tririci), kao i fusariozne truleži stabljike (Fusarium spp.).
jecma, u cilju suzbijanja gari na jecmu (Ustilago nuda,Ustilago hordjei) i fuzariozne truleži stabljike (Fusarium spp.).
Kolicina primene: 15-20 ml na 100 kg semena uz dodatak 200-300 ml vode.
Vreme primene: nekoliko meseci pre setve (u toku dorade) ili neposredno pred setvu.
Nacin primene: u odgovarajucim otvorenim ili zatvorenim uredajima, koji obezbeduju intenzivno mešanje.
Broj tretiranja u toku godine: jedanput, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.
         
DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DELOVANJE:
u samom procesu dorade moguc je dodatak preparata Gaucho 600 FS u cilju suzbijanja lisnih vaši kao vektora virusa (virus patuljavosti jecma).
KARENCA (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document