U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Lentemul D :
Lentemul D

FORMULACIJA: emulzija ulje u vodi - EW
AKTIVNA MATERIJA: 678 g/l 2,4-D 2-etilheksil estar


PRIMENA: Lentemul D je selektivni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevima:
pšenice bez poduseva, tretiranjem od sredine bokorenja do formiranja drugog kolenca, a kada su korovi u fazi kotiledona do razvijenih 6 listova, u kolicini 0,75-1 l/ha;
merkantilnog i silažnog kukuruza bez poduseva, tretiranjem kada kukuruz ima razvijena 3-5 listova, a kada su korovi u fazi kotiledona do razvijenih 6 listova, u kolicini 0,75-1 l/ha;
Lentemul D efikasno uništava sve problematicne širokolisne korove kao što su:Jednogodišnji širokolisni korovi:
Amaranthus retroflexus (štir obicni)
Atriplex patula (loboda obicna)
Bilderdykia convolvulus (vijušac njivski)
Capsella bursa-pastoris (tarcužak)
Chenopodium album (pepeljuga obicna)
Chenopodium hybridum (pepeljuga srcolisna)
Fumaria officinalis (dimnjaca obicna)
Helianthus annus (suncokret samonikli)
Hibiscus trionum (lubenicarka njivska)
Lamium purpureum (kopriva crvena)
Polygonum spp. (dvornici)
Sinapis arvensis (gorušica poljska)
Solanum nigrum (pomocnica obicna)
Thlaspi arvense (stisnuša kravlja)
Veronica spp. (cestoslavice)
Višegodišnji širokolisni korovi:
Cirsium arvense (palamida)
Mentha arvensis (nana poljska)
Mentha longifolia (nana divlja)
Plantago major (bokvica velika)
Sambucus ebulus (aptovina)
Sonchus arvensis (gorcika poljska)
Taraxacum officinalis (maslacak)
Viola tricolor (ljubicica trobojna)

MEHANIZAM DELOVANJA: Lentemul D je selektivni hormonalni herbicid koji se usvaja prvenstveno preko lista a manje preko korena. Krece se naviše i naniže u biljci. Nakuplja se prvenstveno u meristemskim delovima izdanka i korena. Inibira rast biljaka.

NAPOMENA: Zbog fitotoksicnosti treba spreciti zanošenje kapi na susedne useve. Ne sme se primenjivatiu usevu ovsa, jer može dovesti do smanjenja prinosa. Tretiranje vršiti po suvom, tihom i umereno toplom vremenu, pri dnevnim temperaturama izmedu 5 - 25°C, kada ne postoji opasnost od nocnih mrazeva.Uljana formulacija Lentemul-a D omogucava kvalitetnu primenu preparata i izuzetno brzo delovanje na korovske biljke bez obzira na vremenske prilike nakon primene. Usvaja se od strane biljaka 1 sat nakon primene.

KARENCA: Obezbedena je vremenom primene preparata.

PAKOVANJE: 500 ml, 1 l, 5 l

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO DETALJNO PROCITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document