U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
LG sorte psenice :
APACHE
Apache je jedna moderna sorta pšenica koja je u Srbiji registrovana 2007 godine.U razlicitim proizvodnim godinama je pokazala izuzetnu stabilnost kako u visini prinosa tako i u tolerantnosti na najznacajnije bolesti. Jedna od osobina , a možda i najvažnija je izuzetna energija bokorenja, tako da se setvena norma krece od 180-200 kg semena po hektaru, u zavisnosti od predsetvene pripreme i vremena setve. Sa tom kolicinom semena po hektaru, posle nicanja se nece videti zeleni „tepih“ usev ce delovati redak, ali dajte mu vremena da se izbokori. Apache je izrazito niska sorta, izuzetne tolerancije na poleganje. Razmak izmedu donjih kolenaca je skracen, što daje dodatnu cvrstinu stablu, a to mu omogucava da dobro podnosi pojacanu prihranu azotom. Apache dugo zadržava zelenu boju, ali kad krene da sazreva to cini jako brzo, tako da je razlika u žetvi možda par dana, a na mnogim lokacijama se vršio zajedno sa ostalim sortama.
ANDINO
Andino je moderna sorta namenjena za intezivnu proizodnju i primenu pune agrotehnike, koju prati fantastican potencijal prinosa. Stablo je veoma nisko, sa izuzetnom tolerancijom na poleganje. Po dužini vegetacije, spada u srednje rane sorte.Dobro podnosi i nešto kasnije setvene rokove. Klas je s osjem, veoma dobro razvijen. Andino je tolerantan na herbicide na bazi aktivne materije hlorotoluron.. Što se tice odnosa prema bolestima, Andino poseduje uobicajenu toleranciju na ekonomski najznacajnije bolesti. Za ostvarivanje visokih prinosa, bilo bi poželjno da se obavi jedan preventivni fungicidni tretman s proleca. Ukoliko su nakon klasanja povoljni uslovi za razvoj prouzrokovaca fusarioza za svaki slucaj bi trebalo da se uradi jedan tretman zaštite klasa.
AUTAN
Godina registracije :    2007
Autan obrazuje nisko, cvrsto stablo veoma tolerantno na poleganje. Veoma dobro se bokori, setvena norma 450-480 klijavih zrna/m2, u zavisnosti od kvaliteta pripreme i rokova setve. Klas je s osjem, veoma dobro razvijen i popunjen. U pitanju je adaptibilna sorta koja može da se gaji na vecini zemljišta gde postiže veoma visoke prinose, dok rekordne prinose daje na dubljim, plodnim zemljištima uz primenu pune agrotehnike. Za Autan se proprucuju dva fungicidna tretmana, prvi s proleca, a drugi u vreme cvetanja.
NIKOL
Godina registracije :    2010
Srednje rana ozima sorta pšenice
Nikol je fleksibilna sorta prilagodljiva vecini proizvodnih uslova. Veoma intentzivno se bokori. Razvija cvrsto i elasticno stablo srednje visine. Što se tice odnosa prema bolestima, poseduje visoku toleranciju na plamenjacu i rdu, kao i fuzarioze i druge bolesti klasa. Preventivni tretman se preporucuje na pegavost lišca (Septoriu). Potencijal prinosa je veoma visok, klas je po pravilu dobro popunjen. Setvena norma 450 klijavih zrna/m2, odnosno oko 200 kg/ha.
Mlinsko-pekarske osobine:
- Hektolitarska masa: 76-77,4 kg
- Sadržaj proteina: 12,6-13,5%
- Sadržaj vlažnog glutena: 26-32%
- Sedimentacija (Zeleny): 34-42
- Broj padanja po Hadbergu: 259-299
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document