U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Metmark :
Metmark

Aktivna materija:  Metsulfuron-metil 600 g/kg

Formulacija:         WP - kvašljivi prašak

Proizvodac:          Agromarket
  Primena
Koristi se u usevima pšenice i jecma, tretiranjem kada pšenica i jecam imaju namanje 3 lista pa do pojave lista zastavicara u kolicini od 10 g/ha.
Spektar delovanja:

• Jednogodišnji širokolisni korovi: pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisifolia ), štir (Amaranthus retroflexus ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ), pepeljuga obicna (Chenopodium album ), tatula (Datura stramonium ), dimnjaca (Fumaria officinalis ), samonikli suncokret (Helianthus annuus ), pticji dvornik (Polygonum aviculare ), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium ), gorcika (Sonchus oleraceus ), cicak (Xanthium strumarium ).

• Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense ).

Mehanizam delovanja:

Metmark se usvaja listom i korenom. Kreše se naviše i naniže u biljci. Inhibira acetolaktat sintetazu (ALS), cime se sprecava sinteza razgranatih lanaca aminokiselina. Brzo se rasporeduje u biljci i zaustavlja porast biljke, izaziva žutilo i potom nekrozu.

Plodored: Nakon primene Metmarka iste godine ne sme se sejati povrce. U slucaju setve povrca ili šecerne repe u prolece, obavezno izvršiti jesenje duboko oranje.            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document