U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Monsoon Active :
Monsoon active
Proizvodjac:            Bayer CropScience, Monheim
Zastupnik:               Bayer, Beograd                         
Aktivna materija:    foramsulfuron l 31,5 g/l +
                                 tienkarbazon metil 10 g/l
Formulacija  :          uljna disperzija - OD
                                                                                                             
  Primena
Usev/zasad u kome se primenjuje: KUKURUZ
NACIN DELOVANJA: Obe aktivne materije, i foramsulfuron i tienkarbazon-metil imaju isti mehanizam delovanja pripadajuci istoj grupi tzv. ALS inhibitora. Posle primene ovog herbicida, korovske biljke usvajaju foramsulfuron najvecim delom preko lista, dok tienkarbazonmetil ima dvostruki nacin usvajanja – pored lista i korenom korova. Krecuci se po usvajanju i ksilemom i floemom, dospevaju do tacaka porasta gde sprecavaju stvaranje enzima (ALS) koji ima kljucnu ulogu u deobi celija meristemskog tkiva. Na ovaj nacin, prestaje rast korovskih biljaka, one se suše i odumiru.
Ciprosulfamid, kao protektant, deluje tako što ubrzava razgradnju aktivnih materija u gajenoj biljci, sprecavajuci eventualno štetno delovanje. Usvaja se korenom i listom i pokazuje potpunu sistemicnost. PRIMENA:
Koristi se u usevu kukuruza u kolicini primene 1,5-1,8 l/ha što zavisi od prisutnih korova - pri velikoj zakorovljenosti rizomskim sirkom ici na maksimalnu kolicinu primene.

Vreme primene je kada je kukuruz u fazi 2-8 listova (faze 12-18 BBCH-skale), a u odnosu na korove kada su širokolisni korovi u fazi 1-5 listova, a uskolisni do faze ranog bokorenja. Optimalno vreme za suzbijanje rizomskog sirka je kada ovaj ima 20-25 cm visine.

Utrošak vode: 150-400 l/ha.

Broj tretiranja u toku godine: jednom ili dvaput kod primene podeljene doze na razmaku od 7-10 dana (split aplikacija). U tom slucaju kod svake aplikacije primeniti dozu od 0,75-1 l/ha.


Spektar delovanja:

jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obicni (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarcužak (Capsela bursa-pastoris), pepeljuga obicna (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pepeljuga baštenska (Chenopodium polyspermum), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), tatula obicna (Datura stramonium), lubenicarka njivska (Hibiscus trionum), suncokret samonikli (Helianthus annuus), dvornik (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomocnica obicna (Solanum nigrum), cistac jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja (Stellaria media), boca obicna (Xanthium strumarium);


jednogodišnji i višegodišnji travni korovi:
muhar sivi (Setaria glauca), divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), pirevina (Agropyron repens).


DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DELOVANJE:
Ne sme se primenjivati:
- ukoliko je usev pod stresom (oštecen mrazom, sušom, visokim temperaturama ili štetnim organizmima);
- ukoliko su temperature vazduha > 25°C;
- ukoliko dode do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama može se sejati jedino kukuruz nakon isteka najmanje 30 dana od vremena primena. Pri tome, neophodno je izvršiti obradu zemljišta na dubinu od 10 cm. Nakon isteka 3 meseca uz predhodno duboko oranje, moguce je sejati lucerku ili slacicu;


u jesen iste godine, moguca je setva strnih žita, a na prolece naredne godine, pored jarih strnina i suncokreta, moguca je setva šecerne repe, kukuruza, soje, graška, krompira. Setvi treba da prethodi obrada zemljišta na minimum 10 cm dubine;

spreciti zanošenje preparata na susedne useve i zasade;

prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i spreciti kontaminaciju voda (vodotoka, jezera, bunara i izvorišta voda), tretirajuci najmanje 20 m udaljeno od njih;

pre upotrebe pakovanje obavezno promuckati. Tretirati predvece ili rano tokom dana po mirnom vremenu na temperaturama manjim od 25°C;

ne koristiti organofosforne insekticide za tretiranje semena ili folijarno ako je planirana upotreba preparata Monsoon active.


KARENCA (vreme izmedu poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): obezbedena vremenom primene preparata u usevu kukuruza

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document