U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Sekator :
Sekator-OD
Proizvodjac:           Bayer CropScience, Monheim
Zastupnik:              Bayer, Beograd
Formulacija:           uljna disperzija - OD
Aktivna materija:   100 g/l amidosulfurona
25 g/l jodosulfuron-metil-natrijuma
                                                                                               
  Primena
Primena: Koristi se u usevima jare pšenice i jarogjecma, u kol. 0,15 I/ha (1,5 ml na 100 m˛), tretiranjem od faze 3 lista pa do pojave zastavicara (faze 13-39 BBCH-skale); Spektar delovanja: Širokolisni korovi. Vrste korova koje dobro suzbija: palamida njivska (Cirsium arvense), pepeljuga obicna (Chenopodium album), brocika lepuca (Galium aparine), konika obicna (Galinsoga parviflora), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), bulka obicna (Papaver rhoeas), misjakinja obicna (Stellaria media), gorcika poljska(Sonchus arvensis), cistac jednogodišnji (Stachys annua)
Vrste korova koje zadovoljavajuce suzbija: poponac njivski (Convolvulus arvensis).
Vrste korova koje siabo suzbija: obicni graor (Lathyrus tuberosus)

aktivne materije preparata Sekator amidosulfuron i jodosulfuron korovi usvajaju putem lisne mase. Unutar biljke šire se floemom i ksilemom, a njihovim delovanjem dolazi do razgradnje hlorofila, što za posledicu ima sušenje i propadanje korova. Rast korova prestaje vrlo brzo, a do potpunog propadanja dolazi u roku od cetiri do šest nedelja. Mefenpir-dietil deluje kao protektant koji podstice razgradnju herbicida u strnim žitima, te pruža punu selektivnost prema gajenim usevima.

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document