U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
YARA :
YARA Ferticare - Vodotopiva NPK mineralna dubriva sa mikroelementima
Yara Ferticare (bivši Kemira Ferticare) kompleksna mineralna dubriva su 100% vodotopiva dubriva sa izuzetno visokom hranljivom vrednošcu. Namenjena su za ishranu biljaka preko sistema za navodnjavanje ali i folijarnu ishranu. YARA proizvodi razlicite formulacije - Ferticare dubriva koja se mogu koristiti u svim biljnim fazama, odnosno tokom citave vegetacije zadovoljavaju potrebe biljaka za svim potrebnim hranljivim elementima.
FERTICARE 15-30-15
FERTICARETM 15-30-15 Starter – za pocetak sezone i bolje ukorenjavanje
Startno dubrivo sa visokim sadržajem fosfora. Za proizvodnju rasada povrca, cveca i ukrasnog bilja, kao i za bolje ukorenjivanje biljaka nakon presadivanja na stalno mesto. Odlican za povrce, jagodicasto i drugo voce nakon sadnje do cvetanja. Preporucuje se i povremena upotreba   u vegetaciji za obnavljanje korenovog sistema i popravljanje nivoa fosfora u hranljivom rastvoru.
FERTICARE 14-11-25
FERTICARETM 14-11-25 I – opšti, standardni
Pogodan za ishranu svih vrsta biljaka tokom cele vegetacije zbog idealnog odnosa NPK elemenata. Znacajno ubrzava cvetanje i poboljšava zametanje plodova. Idealan je za folijarnu prihranu svih ratarskih, povrtarskih, vocarskih kultura, vinove loze, cveca i ukrasnog bilja.
FERTICARE 24-8-16
FERTICARETM 24-8-16 II – bogat azotom, za rast i razvoj vegetativnih organa
Mineralno dubrivo sa visokim sadržajem azota. Upotrebljava se nakon ukorenjavanja, tokom intenzivnog porasta i razvoja svih intenzivnih kultura. Odlicno dubrivo za korekciju ishrane useva koji zaostaju u porastu i imaju slabiju bujnost i vegetativnost. Preporucuje se i za folijarne tretmane za povrtarske, vocarske i ratarske kulture tokom intenzivnog porasta.
FERTICARE 10-5-26
FERTICARETM 10-5-26 III – posle cvetanja, za plodonošenje
Mineralno dubrivo sa višim sadržajem kalijuma i idealnim odnosom hraniva za period plodonošenja. Preporucuje se kod kultura koje zahtevaju vecu kolicinu kalijuma u drugom periodu vegetacije. Obezbeduje lepšu boju plodovima, poboljšava kvalitet i mogucnost dugotrajnijeg skladištenja.
Granulisana dubriva
YARA MILA dubriva su granulisana kompleksna mineralna dubriva sa mikroelementima. Odlikuje ih visok sadržaj aktivnih materija, u pristupacnom i lako usvojivom obliku, što omogucava harmonicno i kontinuirano snabdevanje useva svim potrebnim hranljivim elementima tokom cele vegetacije. Zahvaljujuci hemijskom sastavu, uz odgovarajucu vlagu zemljišta, granule se odmah pocinju otapati, i konstantno snabdevaju biljke hranljivim materijama. Trenutno oslobadanje hraniva nakon unošenja u zemljište omogucuje jednovremenu upotrebu YARA MILA dubriva neposredno pre ili istovremeno sa setvom ili sadnjom kao i njihovu upotrebu u prihrani.
Svaka granula ima isti sastav, dimenzije i oblik (okrugao). Granule su optimalne tvrdoce, ne slepljuju se, i ne rasipaju se u prah, te se kvalitet ne menja tokom transporta i skladištenja. Namenjena su za osnovno i predsetveno dubrenje, kao i prihranu ratarskih, povrtarskih, vocarskih i cvecarskih kultura, kao i vinograda
YARA MILA - su kompleksna granulisana mineralna dubriva sa mikroelementima namenjena za osnovno i predsetveno dubrenje.
YARA MILA
YARA MILA (POWER Kemira) je viskoko kvalitetno, kompleksno mineralno dubrivo sa mikroelementima u helatnom obliku namenjeno za osnovno i predsetveno dubrenje ali se može koristiti i za prihranu useva tokom vegetacije. YARA MILA dubriva imaju visok sadržaj aktivnih materija, pa se može ostvariti harmonicno snabdevanje useva svim potrebnim hranivima, što rezultira zdravijim stanjem useva i povoljnijim usvajanjem vode. Zahvaljujuci izuzetnim sirovinama i specificnim proizvodnim postupkom, u slucaju odgovarajuce vlage zemljišta, granule se odmah pocinju otapati, i konstantno snabdevaju biljke sa potrebnim hranljivim materijama. Trenutno oslobadanje hraniva nakon inkorporacije i njihovo dalje konstantno oslobadanje omogucuje jednovremenu upotrebu Yara mineralnih dubriva istovremeno sa setvom kao i njihovu upotrebu u prihrani. Svaka granula je istog oblika, velicine i hemijskog sastava, što omogucuje ujednacenu aplikaciju po površini.
Na tržištu Srbije postoje sledece formulacije: YARA MILA13-13-21 i YARA MILA 7-12-25
YARA MILA CROPCARE 6-12-24
Osnovno i startno mineralno dubrivo koje poboljšava kvalitet, ubrzava zrenje. Za prihranu svih kultura koje imaju visoke zahteve prema kalijumu. Namenjen je za sve povrtarske vocarske kulture, vinograde, cvece i ukrasno bilje, gajeno na otvorenom polju ili u zašticenom prostoru.
PRIMENA: Kao osnovno i startno dubrivo u kolicini od 300 do 500 kg/ha, a za prihranu useva u intenzivnoj fazi razvoja koristi se 2 do 3 puta u kolicini od 100 do 300 kg/ha.Posebno se preporucuje za kulture koje zahtevaju vece kolicine kalijuma: paradajz, krompir, lubenica, dinja, crvena paprika, duvan, grožde, jabucasto i bobicasto voce.
YARA MILA CROPCARE 11-11-21
Veoma kvalitetno osnovno, startno durivo ali i dubrivo za prihranu. Sa podjednakim uspehom se primenjuje u proizvodnji na otvorenom polju i u zašticenom prostoru (plastenici, staklenici). Preporucuje se za korišcenje kod svih intenzivnih kultura (povrce, voce, vinova loza, cvece, ukrasne biljke). Zbog svog idealnog sastava pogodno je i za upotrebu u rasadnickoj proizvodnji. Maksimalni rezultati se postižu kod povrtarske kulture koje se navodnjavaju tokom vegetacije, u intenzivnom vocarstvu i vinogradarstvu, profesionalnom cvecarstvu. Idealno za sve tipove travnjaka i sportskih terena. Pogodno za dodavanje zemljišnim smešama i supstratima namenjenim za proizvodnju ukrasnog, balkonskog i saksijsko cvece.
PRIMENA: Koristi se kao osnovno i startno dubrivo za voce, povrce, grožde, cvece i travnjake u kolicini od 300 do 500 kg/ha, kao i za prihrane (2 do 3 puta) u kolicini od 100 do 300 kg/ha.
Mono mineralna dubriva za ishranu bilja YARALIVA CALCINIT
YaraLivaTM Calcinit je dubrivo u obliku belih kristalnih granula, rastvorljiv je u vodi bez ostataka i namenjen je za prevenciju i otklanjanje simptoma nedostatka kalcijuma. Calcinit je glavni izvor kalcijuma za sve useve koji su osetljive na nedostatak kalcijuma (povrce, voce, cvece,...). Azot i kalcijum su lako pristupacni i odmah dostupni biljci. Amonijum nitrat pomaže u stabilizaciji pH vrednosti prilikom ishrane kod hidroponskog nacina proizvodnje. Upotrebom YaraLivaTM Calcinit sprecavate pojavu gorkih pega kod jabuke, suve truleži vrha ploda kod paprike, rubne paleži lista salate i kupusnjaca.
KRISTA-KA PLUS
Dopunsko dvokomponentno (azot i kalijum) mineralno dubrivo, bez hlora. Krista K Plus je dubrivo, u obliku kristala, koje se u vodi rastvara brzo i bez ostataka. Poboljšava kvalitet proizvoda kao i sposobnost skladištenja i ubrzava zrenje. Povecava otpornost biljke na sušu, bolesti i štetocine. Pored kalijuma ovo dubrivo je i dodatni izvor lako pristupacnog azota.
KRISTATM SOP
Dvokomponentno dopunsko dubrivo (kalijum i sumpor), bez hlora i soli. KRISTATM SOP je vodnorastorljivo je dubrivo tako da su kalijum i sumpor odmah dostupni biljci. Preporucuje se kao dopuna dubrenju voca, povrca, grožda i cveca. Idealan za sve kulture koje su osetljive na hlor – voce i duvan. Povecava otpornost biljke na stres. Utice na brži rast i razvoj useva. Povecava kvalitet proizvoda i produžava skladištenje.
YARA UNIKA KALI 13-0-45 + ME
Yara Unika Kali 13-0-45, granulisani kalijum nitrat
Unika Kali je granulisani kalijum nitrat pogodan za primenu rasipacima u uredajima za setvu. Primenjuje se u tehnologijama kada je potrebno dodati vece kolicine azota i kalijuma od standardnih preporuka.
Upotreba:
u vocu, vinogradima i povrcu uzgajanim na otvorenom primenjuje se nakon cvetanja, tokom intenzivnog razvoja plodova do zrenja u kolicinama 100-250 kg/ha.
Izvrsni rezultati dobijeni su primenom Unika Kali dubriva u intenzivnim usevima koji se navodnjavaju sistemima kišenja.
Prinosi i kvalitet paprika, paradajza, kupusnjaca prihranivanim dubrivom Unika Kali znatno su viši nego plodovi tretirani standardnim dubrenjem.
YARA MILA 8-24-24 + ME
Yara Mila 8-24-24 + S + Zn, kompleksno dubrivo sa visokim sadržajem PK i mikroelementima.

Odgovarajuce osnovno mineralno dubrivo za jsenje i prolecne kulture, narocito na zemljištima slabo do srednje snabdevenim fosforom i kalijumom. Upotreba se preporucuje istovremeno sa setvom. Sadrži cink u visoko efikasnoj helatnoj formi.
Upotreba:
Preporucena doza: U zavisnosti od kulture i snabdevenosti zemljišta hranljivim materijama: 100-500 kg/ha. Ukoliko ga koristimo kao starter doza je: 100-250 kg/ha.
Pakovanje: 40 kg, Big-Bag
Zahvaljujuci efektnom i uravnoteženom sastavu YaraMila™ kompleksnih dubriva, svaka granula je potpuno istog sastava, stoga usvajanje hraniva tece postepeno i precizno. Pored azota-N, fosfora-P i kalijuma-K, naša dubriva sadrže mezo i mikroelemente, kao što su kalcijum-Ca, magnezijum-Mg, sumpor-S, bor-B, mangan-Mn, cink-Zn..
Harmonican odnos hranljivih elemenata tokom faze intenzivnog rasta doprinosi znacajnom povecanju kolicine usvojenih hraniva i to ne samo azota vec i svih ostalih u odredenoj relaciji. Nedostatak hranljivih materija i nepravilna ishrana useva sprecava pravilan razvoj i rast, biljke su manjeg porasta i krajnji prinos i kvalitet roda je niži. Zato je veoma važno da se biljkama obezbede hranljivi elementi, stalno i u pravilnom odnosu, sa YaraMila™ kompleksnim dubrivima.
YARA MILA 7-20-28 + ME
Yara Mila 7-20-28 + S + Mg + Zn, kompleksno dubrivo sa visokim sadržajem PK i mikroelementima.

Upotrebljava se za zemljišta sa uravnoteženim odnosom hraniva, za jesenje i prolecno dubrenje ratarskih i intenzivnih useva.
Upotreba:
Jesenje dubrenje: zaoravanje i osnovno dubrenje 200-300 kg/ha uz dohranjivanje useva pre setve.
Prolecno dubrenje: u pripremi zemljišta ako nije bilo jesenjeg dubrenja, 300-500 kg/ha. Izvrsno uravnotežene kombinacije hraniva za useve kukuruza, suncokreta, uljane repice, šecernu repu.
Zahvaljujuci efektnom i uravnoteženom sastavu YaraMila™ kompleksnih dubriva, svaka granula je potpuno istog sastava, stoga usvajanje hraniva tece postepeno i precizno. Pored azota-N, fosfora-P i kalijuma-K, naša dubriva sadrže mezo i mikroelemente, kao što su kalcijum-Ca, magnezijum-Mg, sumpor-S, bor-B, mangan-Mn, cink-Zn..
Harmonican odnos hranljivih elemenata tokom faze intenzivnog rasta doprinosi znacajnom povecanju kolicine usvojenih hraniva i to ne samo azota vec i svih ostalih u odredenoj relaciji. Nedostatak hranljivih materija i nepravilna ishrana useva sprecava pravilan razvoj i rast, biljke su manjeg porasta i krajnji prinos i kvalitet roda je niži. Zato je veoma važno da se biljkama obezbede hranljivi elementi, stalno i u pravilnom odnosu, sa YaraMila™ kompleksnim dubrivima.
YARA MILA COMPLEX 12-11-18
Yara Mila COMPLEX 12-11-18 SOP + 13S + 2Mg + Mikroelementi, dubrivo u perlama sadrži Polyfosfat, 100% Kalijum Sulfat.

Yara Mila Complex je izvoran proizvod iz Norveške i najefikasnije dubrivo na svim tipovima zemljišta: na zaslanjenim zemljištima, pri povišenom pH, te na zemljištima iscrpljenim višegodišnjim intenzivnim uzgojem.
Jedna od važnih karakteristika YaraMila Complexa , po kojoj se razlikuje od svih trenutno dostupnih dubriva na tržištu, je sadržaj fosfora (P) koji je u obliku orto i polifasfata, te omogucava najvišu iskorišcenost i efikasnost fosfora u širokom rasponu pH zemljišta.
YaraMila Complex se koristi za voce vinograde, povrce u plastenicima i na otvorenom: 300 - 800 kg/ha.
YARA MILA 16-27-7 + ME
Yara Mila 16-27-7 + S + Zn, kompleksno dubrivo sa mikroelementima bogato fosforom.

Đubrivo za žitarice i zemljišta sa srednjim i višim sadržajem kalijuma.
Primenjuje se najviše u strnim žitima u jesen u kolicini 300-400 kg N/ha. To je dovoljno za jesenje razdoblje vegetacije jer višak azota smanjuje otpornost na negativne uslove tokom zime. Takode zadovoljavamo potrebe za fosforom od 81 do 108 kg/ha, što je optimalno za strna žita. Strna žita iznose kalijum u kolicini 60 kg/ha te je potpuno dovoljan unos 50 % potreba za potrebnim kalijumom.
Zahvaljujuci efektnom i uravnoteženom sastavu YaraMila™ kompleksnih dubriva, svaka granula je potpuno istog sastava, stoga usvajanje hraniva tece postepeno i precizno. Pored azota-N, fosfora-P i kalijuma-K, naša dubriva sadrže mezo i mikroelemente, kao što su kalcijum-Ca, magnezijum-Mg, sumpor-S, bor-B, mangan-Mn, cink-Zn..
Harmonican odnos hranljivih elemenata tokom faze intenzivnog rasta doprinosi znacajnom povecanju kolicine usvojenih hraniva i to ne samo azota vec i svih ostalih u odredenoj relaciji. Nedostatak hranljivih materija i nepravilna ishrana useva sprecava pravilan razvoj i rast, biljke su manjeg porasta i krajnji prinos i kvalitet roda je niži. Zato je veoma važno da se biljkama obezbede hranljivi elementi, stalno i u pravilnom odnosu, sa YaraMila™ kompleksnim dubrivima.
YARA MILA 7-12-25 + ME
Yara Mila 7-12-25 + S + Mg + B, kompleksno dubrivo sa mikroelementima bogato kalijumom.

Za zemljišta sa uravnoteženim odnosom hraniva, za jesenje i prolecno dubrenje ratarskih i intenzivnih useva.
Upotreba:
Jesenje dubrenje: zaoravanje i osnovno dubrenje 200-300 kg/ha uz dohranjivanje useva pre setve.
Prolece: u pripremi zemljišta ako nije bilo jesenjeg dubrenja, 300-500 kg/ha. Izvrsno uravnotežene kombinacije hraniva za useve kukuruza, suncokreta, uljane repice, šecernu repu.
Zahvaljujuci efektnom i uravnoteženom sastavu YaraMila™ kompleksnih dubriva, svaka granula je potpuno istog sastava, stoga usvajanje hraniva tece postepeno i precizno. Pored azota-N, fosfora-P i kalijuma-K, naša dubriva sadrže mezo i mikroelemente, kao što su kalcijum-Ca, magnezijum-Mg, sumpor-S, bor-B, mangan-Mn, cink-Zn..
Harmonican odnos hranljivih elemenata tokom faze intenzivnog rasta doprinosi znacajnom povecanju kolicine usvojenih hraniva i to ne samo azota vec i svih ostalih u odredenoj relaciji. Nedostatak hranljivih materija i nepravilna ishrana useva sprecava pravilan razvoj i rast, biljke su manjeg porasta i krajnji prinos i kvalitet roda je niži. Zato je veoma važno da se biljkama obezbede hranljivi elementi, stalno i u pravilnom odnosu, sa YaraMila™ kompleksnim dubrivima.
YARA LIVA NITRABOR + ME
YaraLiva Nitrabor je granulisano, dopunsko dubrivo koje sadrži trenutno usvojivi kalcijum i bor. Sadrži znacajnu kolicinu azota, pospešuje rast. Upotrebljava se za ishranu bilja hranljivim rastvorom ali i kao prihrana cvrstim dubrivima.
Upotreba:
Obezbeduje sadržaj kalcijuma u hranljivom rastvoru prema preporukama strucnjaka. Kao prihrana cvrstim dubrivom dozom od 200-400 za vreme ili pre navodnjavanja.
Pakovanje: 25 kg
YARA BELA SULFAN 24 + ME
Yara Bela SULFAN 24, AN sa sumporom 24 % N + 15 % SO3

Yara Bela su dubriva vrhunskog kvaliteta na bazi azota, univerzalno priznata zbog svoje strateške važnosti i delotvornosti, posebno u prihrani ratarskih kultura.
Proizvodi Yara Bela na bazi nitratnog i amonijacnog azota garantuju uravnoteženo snabdevanje azotom, univerzalni su i lako se primenjuju na mnogim usevima. Proizvodi Yara Bela posebno su osmišljeni kako bi biljka prihvatila azot u što kracem vremenu.
Dostupni u razlicitim formulacijama Yara Bela proizvodi prate visoke Yara standarde, pretvarajuci amonijacni azot u nitratni, a u nekim slucajevima sadrže dodatna hraniva nužna u biljnoj ishrani, kao što su kalcijum i sumpor.
Upotreba: Yara Bela dubriva koriste se u prihrani svih useva u kolicinama 150-600 kg/ha.

Prednosti upotrebe Yara Bela proizvoda:
1) Na usevima:
sadrže odmah dostupan nitratni azot, koji negativnim nabojem svojih molekula olakšava apsorpciju kationa (kalcijuma, kalijuma i magnezijuma),
sadrži amonijacni azot, koji ima produženo delovanje.
2) U zemljištu:
premešta se s lakocom u kružnom ciklusu,
donosi kiseonik u zemljišta sa manjkom kiseonika,
dostupan je biljkama i u slucaju manjka padavina.
Za životnu sredinu:
smanjuje gubitke azota usled gubitka amonijaka, što znaci više azota za biljke i više ekonomske koristi za poljoprivrednike,
smanjuje rizik od ispiranja.
YARA BELA EXTRAN 27+4MGO
Granulisano dubrivo YaraBela® EXTRAN® 27 sadrži 27 % azota i 4 % MgO. 13,5 % nitrat azota + 13,5 % amonijum azota.

Odlicno deluje na zemljište, cak i u nepovoljnim uslovima
Univerzalno primenljiv na svim kulturama
Održivo snabdevanje magnezijuma
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document