U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Acetomark :
Acetomark

Aktivna materija:  Acetohlor 840 g/l + 89 g/l AD-67

Formulacija:         EC - koncentrat za emulziju

Proizvodac:          Agromarket

ACETOMARK medium
  Primena
Primena: Koristi se za tretiranje zemljišta posle setve, a pre nicanja useva, kada su korovi u fazi klijanja i nicanja, a najkasnije do razvijena 2 lista, na površinama za proizvodnju:
kukuruza: sam preparat, u kol:
- 2l/ha   (20ml   na   100m˛),na   slabo   hum.zemljištima   (1-3% humusa);
- 2,5 I/ha (25ml na 100 m˛), na hum. zemljištima (> 3% humusa);
u kombinaciji (radi proširenja spektra delovanja) sa preparatima na bazi:
• linurona (sa 50% aktivne materije), u kol. 2 I/ha + 0,8 kg/ha preparata na bazi lunurona (20 ml + 0,8 g na 100 m˛);
Mehanizam delovanja:

Acetomark se usvaja primarno izdankom, a sekundarno korenom biljaka koje nicu. U biljci se krece naviše. Inhibira deobu celija. Obrazuje herbicidni film koji sprecava klijanje i nicanje korova.
Spektar delovanja:

• Jednogodišnje uskolisne korovske vrste: proso korovsko (Echinochloa crus-galli),  muhar sivi (Setaria glauca),  muhar zeleni (Setaria viridis),  divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)

• Jednogodišnje širokolisne korovske vrste: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti),  štir obicni (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), loboda obicna (Artiplex patula), pepeljuga obicna (Chenopodium), tatula obicna (Datura strumarium), vidovcica crvena (Anagalis arvensis), cistac jednogodišnji (Stachys), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), konica obicna (Galinsoga parviflora), pomocnica obicna (Solanum nigrum), mrkva divlja (Daucus carota), metvica baštenska (Mentha longifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)


            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document