U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
BC hibridi kukuruza :
rekordni urodi zrna

stabljika niska i cvrsta

klip velik, konican, dobro završen

zrno krupno u tipu zubana, žute boje

brzo otpušta vodu iz zrna

Visoki urodi i kvaliteta zrna
Zrno krupno crvene boje

Klip velik,komušina rahla,berba lagana

Stabljika niska i cvrsta

Listovi dugo zeleni

Odlican rani porast

Otporan na moljca

Tolerantan na sušu
za zrno i silažu

izuzetno cvrsta stabljika

dugo zeleni listovi

klip velik,zrno krupno žute boje

odlicni urodi u grupi dozrijevanja

podnosi gušce sklopove

tolerantan na sušu

registriran na službenoj listi EU

   
rekordni urodi u grupi
stabljika cvrsta , niža nego kod KLIPANA

klip velik , dobro završen i nisko nasaden

krupno zrno žute boje u tipu zubana

brzo otpušta vodu iz zrna

   
vrlo dobra kvaliteta zrna

velik i dobro završen klip

cvrsta i niska stabljika

visok i stabilan urod

zbog šire genetske osnove ( trolinijski hibrid ) vrlo
adaptibilan na razlicite uvjete proizvodnje
najrodniji hibrid FAO grupe 600

hibrid izrazito cvrste stabljike

listovi uspravni

zrno krupne, poboljšane kvalitete,udio oklaska malen

klip duži sa 16 - 20 redova zrna

odlicnog zdravstvenog stanja

pogodan za proizvodnju zrna i silaže cijele biljke


            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2015     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document