U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
ZP hibridi kukuruza :
ZP 196- Rani hibrid, FAO 100
  Izuzetno rani hibrid
- Potencijal rodnosti: preko 10 t·ha-1
- Polutvrdunac
- Odlican kvalitet zrna
ZP 333
ZP 434 
Srednjestasni hibrid, FAO 400

  Siguran prinos u svim uslovima!
- Polutvrdnac žutog zrna
- Visina biljke 220 cm
- Klip konusan na visini 105 cm
- Dužina klipa 20-22 cm
- Masa 1000 zrna 350 g
- Potencijal rodnosti: preko 15 t·ha-1
- Stablo srednje visine       
- Izuzetno tolerantan na sušu
ZP 560
  Nov, izuzetnog genetickog potencijala!
- Potencijal rodnosti: preko 15 ·ha-1
ZP 600
  Nov, rodan, zdravog klipa!
- Zuban žutog zrna
- Visina biljke 260 cm
- Klip cilindrican na visini 100 cm
- Dužina klipa 29 cm
- 14-16 redova na klipu
- Masa 1000 zrna 450 g
- Potencijal rodnosti: preko 15 ·ha-1
- Brzo otpušta vlagu
ZP 606- Kasni hibrid, FAO 600
  Nov, rodan, zdravog klipa!
- Zuban žutog zrna
- Visinabiljke 260 cm
- Klip cilindrican na visini 100 cm
- Dužina klipa 25 cm
- 14-16 redova zrna na klipu
- Potencijal rodnosti: preko 15 ·ha-1
- Tolerantan na sušu
ZP 633- Kasan hibrid, FAO 600
  Izuzetan kvalitetz rna
- Potencijal rodnosti: preko 11 t·ha-1
- Polutvrdunac                     
- Dugo zadržava zelenu boju
-    Zuban žutog zrna
-    Visina biljke 200 cm
-     Klip konusan na visini 90 cm
-     Dužina klipa 25 cm
-      Masa 1000 zrna 390 g
ZP 677- Kasni hibrid, FAO 600
  Proveren I rekorder po prinosu zrna!
- Zuban žutogzrna
-Visina biljke 290 cm
- Klip konusan na visini 130 cm
- Dužina klipa 26-28 cm
- 16 redova zrna na klipu
- Potencijal rodnosti: preko 15 t·ha-1
- Visoka robusna biljka
- Proveren, rekorder po prinosu zrna
Zp 684 + ULTRA (FAO 600)
  Nov, izuzetnog genetickog potencijala!
- Zuban žutog zrna
- Visina biljke 270 cm
- Klip konusan na visini 120 cm
- Dužina klipa 26 cm
- 16 redova zrna na klipu
- Masa 1000 zrna 360 g
ZP 684- Srednjekasni hibrid, FAO 600
  Nov, atraktivan hibrid
- Zuban žutog zrna
- Visina biljke 270 cm
- Klip konusan na visini 120 cm
- Dužina klipa 26 cm
- 16 redova zrna na klipu
- Potencijal rodnosti: preko 14 t·ha-1       
- Izuzetan geneticki potencijal
- Dobro podno sisušne uslove
ZP 704- Kasni hibrid, FAO 700
  Najduže gajeni hibrid.
- Zuban žutog zrna
-Visina biljke 290 cm
- Klip konusan na visini 130 cm-
- Dužina klipa 25 cm
- 16- 18 redova zrna na  klipu
- Potencijal rodnosti: preko 13 t·ha-1
- Visoka robusna biljka
- Proveren, postojan u prinosima       
ZP 666- , FAO 600
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
ZP 341
ZP 366
ZP 388
ZP 427
ZP 555
ZP 504 SU
ZP 611 K
RANOSTASAN I RODAN

ZP 341   (FAO 300)

zuban žutog zrna
visina biljke 210cm
klip konusan na visini 100cm
dužina klipa 22cm
16 redova zrna na klipu
masa 1000 zrna 350g
IZUZETNO RODAN

ZP 427    (FAO 400)

zuban žutog zrna
visina biljke 220cm
klip konusan na visini 90cm
dužina klipa 25cm
14-16 redova zrna na klipu
masa 1000 zrna 400g

VISOKO RODAN

ZP 555    (FAO 500)

zuban žutog zrna
visina biljke 230cm
klip konusan na visini 90cm
dužina klipa 27cm
16-18 redova zrna na klipu
masa 1000 zrna 400g
Nov, izuzetnog genetickog potencijala rodnosti zrna i zapremine kokicavosti!
- Potencijal rodnosti zrna: preko 6 t·ha-1
- Zapremina kokocavosti: preko 41 cc/g
- Srednje kasni hibrid kukuruza kokicara, FAO 600
Proveren, izuzetnog genetickog potencijala rodnosti i visokog kvaliteta zrna!
- Potencijal rodnosti klipa sa komušinom u mlecnoj fazi zrelosti zrna: preko 15 t·ha-1
- Srednje kasni hibrid, od nicanja do berbe potrebno je 83-85 dana.
Rani hibrid, FAO 300
RANI HIBRID, FAO 300
RANI HIBRID, FAO 300
Srednje kasni hibrid, FAO 500
Srednjekasni hibrid, FAO 600
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2015     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document