U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
NS sorte psenice :
Pobeda
vrlo dobra otpornost na zimu
srednje kasna
dobra otpornost na poleganje
dobra otpornost na pepelnicu
hektolitarska masa 80-87 kg
sadržaj proteina 12-15%
sadržaj vlažnog glutena oko 32%
kvalitetna klasa B1-A1
broj padanja u proseku 310 sec.
Pobeda je izuzetno adaptabilna sorta
Priznata je u Madarskoj, Rumuniji i Makedoniji.


Renesansa
dobra otpornost na zimu
srednje rana
tolerantna na poleganje
masa 1000 zrna 40-45 g
hektolitarska masa 78-86 kg
sadržaj proteina u proseku 13,5%
sadržaj vlažnog glutena oko 31%
kvalitetna klasa B1-A1
broj padanja u proseku 210 sec.
Renesansa je izuzetno adaptabilna sorta.
Priznata je u Madarskoj, Rumuniji, i Makedoniji.


Rusija
odlicna otpornost na zimu
srednje kasna
hektolitarska masa oko 85 kg
masa 1000 zrna oko 45g
sadržaj proteina 12-14%
sadržaj vlažnog glutena 30-34%
kvalitetna klasa B1-A1
velika biomasa
broj padanja u proseku 230 sec.
Rusija je sorta pogodna i za regione gdeje klima veoma oštra. Priznata je u Madarskoj i Makedoniji.Ljiljana
dobra otpornost na zimu
srednje rana sorta
dobra otpornost na lisnu rdu i pepelnicu
visina biljaka oko 90cm masa
1000 zrna oko 44g
hektolitarska masa oko 86kg
tehnološki kvalitet: poboljšivac-hlebna
sadržaj proteina 13-16%
sadržaj vlažnog lepka 32-37
broj padanja 250-350 sec.
Visoke i stabilne prinose postiže u razlicitim uslovima proizvodnje. Zadovoljavajuci prinos i kvalitet ostvaruje i u uslovima sušnog stresa.


Dragana
vrlodobra otpornost na zimu
srednje rana sorta
dobra tolerantnost na poleganje
dobra otpornost na pepelnicu
vrlodobra otpornost na lisnu rdu
masa 1000 zrna 45-50g
hektolitarska masa 82-87kg
hlebna sorta
sadržaj proteina 12-14%
sadržaj vlažnog lepka oko 32%
Dragana je adaptabilna sorta sa skromnim zahtevima za mineralnim hranivima.


Rapsodija
odlicna otpornost na zimu
srednje rana
otporna na poleganje
veoma tolerantna na sušu
otporna na pepelnicu
hektolitarska masa 82-86 kg
sadržaj proteina oko 13%
kvalitetna klasa A2
broj padanja oko 525 sec.
izuzetno adaptabilna sorta
Pokazala je odlicne rezultate u mnogim evropskim zemljama. Nalazi se na listi sorata EU.


Simonida
vrlodobra otpornost na zimu
srednje rana
dobra tolerantnost na poleganje
vrlodobra otpornost na pepelnicu i lisnu rdu
masa 1000 zrna 42-47g
hektolitarska masa 83-87 kg
odlican tehnološki kvalitet-poboljšivac
sadržaj proteina 12-14%
sadržaj vlažnog lepka 30-32%
odlicno izbrašnjavanje i pecivost
Visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 680-720 klasova/m2, koji se ostvaruju setvom 550-600 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra.


Aria
dobra otpornost na zimu
srednje rana
odlicna otpornost na poleganje
odlicna otpornost na pepelnicu
odlicna otpornost na lisnu rdu
hektolitarska masa 82-84 kg
sadržaj proteina oko 13,5%
kvalitetna klasa B1-B2
broj padanja oko 360 sec.
Visok potencija za prinos. Pripada grupi osrednjih hlebnih sorti. Dugo održava zelen list.


NS40S
dobra otpornost na zimu
srednje rana
odlicna otpornost na poleganje
tolerantna na sušu
otporna na pepelnicu i lisnu rdu
hektolitarska masa 78-82 kg
sadržaj proteina oko 13%
kvalitetna klasa B1-B2
broj padanja oko 300 sec.
Poseduje ogroman potencijal za prinos. Uz dobru agrotehniku može lako ostvariti prinose preko 9 t/ha.


Bastiana
dobra otpornost na zimu
rana sorta
dobra tolerantnost na poleganje
vrlodobra otpornost prema najrasprostranjenijim bolestima
masa 1000 zrna 40-44g
hektolitarska masa 82-86 kg
odlican tehnološki kvalitet-poboljšivac
sadržaj proteina oko 12-15%
sadržaj vlažnog glutena 29-33%
kvalitetna grupa A1-A2
broj padanja 260-340 sec.
Bastijana je sorta koja obezbeduje tehnološki ujednacen i profitabilni postupak prerade i proizvodnje hleba i peciva.


Zvezdana
odlicna otpornost na zimu
srednje rana sorta
visina biljaka oko 75cm
odlicna otpornost na poleganje
vrlodobra otpornost na pepelnicu i lisnu rdu
masa 1000 zrna 40-45g
hektolitarska masa 83-87 kg
tehnološki kvalitet-odlicna hlebna
sadržaj proteina 12-15%
sadržaj vlažnog lepka 30-34%
odlicno izbrašnjavanje i pecivost
Visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 700-750 klasova/m2, koji se ostvaruju setvom 600-650 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra.Evropa
Ozima pšenica, hlebna
Dobra otpornost na zimu
Srednje rana
Otporna na lemu
Masa 1000 zrna oko 40 g
Hektolitarska masa 78-85 kg
Odlicna meljivost
Sadržaj proteina 12-14%
Sadržaj vlažnog glutena oko 30%
Izuzetno adaptabilna sorta, spada u najproširenije u Srbiji.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document