U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
R.A.G.T. hibridi kukuruza :
Opis:
Tip zrna: Zuban. Srednje rani hibrid za intenzivne uslove gajenja i primenjenu punu agrotehniku. Karakteriše ga niska vlaga i rana berba. Dostiže zrelost za 117–120 dana. Broj zrna u redu: 28 – 34. Broj redova zrna na klipu: 18 – 20. Masa 1000 zrna: 320 – 340g.

Preporuke:
Preporuceni sklop: od 66-72.000 biljaka/ha
Preporuceni razmak u redu: od 19 do 22 cm
RAGT AXXO
Opis:
Tip zrna: Zuban. Visoko produktivni hibrid, klipovi srednje velicine, kompaktni i odlicno popunjeni. Biljka visokog i brzog porasta. Hibrid otporan na poleganje. Dobro podnosi stresne uslove. Broj zrna u redu: 34 – 38. Broj redova zrna na klipu: 18. Masa 1000 zrna: 360 – 380g.

Preporuke:
Preporuceni sklop: od 68-72.000 biljaka/ha
Preporuceni razmak u redu: od 19 do 21 cm
RAGT EXXUPERY
Opis:
Tip zrna: Zuban. Rani hibrid, poseduje jak rani vigor. Odlicna oplodnja, teški klipovi. Odlicna konzistencija klipova. Visok prinos – siguran rod. Brzo otpuštanje vlage. Broj zrna u redu: 30-32, broj redova zrna na klipu: 17. Masa 1000 zrna: 330 – 350g.

Preporuke:
Preporuceni sklop: od 73-79.000 biljaka/ha
Preporuceni razmak u redu: od 18 do 20 cm
RAGT FUTURIXX
Opis:
Tip zrna: Zuban. Hibrid srednje velicine, otporan na sušu. Broj zrna u redu: 28 – 30. Broj redova zrna na klipu: 16. Masa 1000 zrna: 330 – 350g. Poseduje jak rani vigor. Dobro podnosi stresne uslove i daje siguran rod sa niskom vlagom.

Preporuke:
Preporuceni sklop: od 70-79.000 biljka/ha
Preporuceni razmak u redu: od 18 do 20 cm
RAGT RULEXX
RAGT PIXXTOL
Opis:
Tip zrna : Zuban. Srednje kasni hibrid rekordnog prinosa. Kvalitetno zrno, izrazito dugacak klip i tanka kocanka. Stablo visoko do 380cm, dostiže zrelost za 128–130 dana. Broj zrna u redu: 40 – 42. Broj redova zrna na klipu: 14 – 16. Masa 1000 zrna: 380 – 410g.

Preporuke:
Preporuceni sklop: od 65-70.000 biljaka/ha
Preporuceni razmak u redu: od 21 do 23 cm
Kod berbe u klipu preporucuje se vlaga od 24 do 27%
RAGT TYREXX
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
RAGT BERGXXON
RAGT RIVOXX
FAO grupa 330, hibrid za rane prinose
Osobine hibrida:
• Lepo razvijena biljka sa polu uspravljenim
listovima
• Jak rani vigor
• Dobre stay green osobine
• Dobro se prilagodava svim uslovima proizvodnje,
dobro podnosi lošije uslove gajenja
• Visoka tolerantnost na poleganje
• Dobro oprašivanje i zdravi klipovi
• Visok potencial rodnosti
FAO grupa 490, hibrid za pouzdanu proizvodnju
Osobine hibrida:
• Srednje visoka biljka
• Umereno erektofilni listovi
• Klipovi sa visokim potencijalom za prinos
• Izuzetno brzo otpuštanje vlage
• Visoka tolerantnost na poleganje
• Zdravi klipovi
FAO grupa 450, hibrid za sigurnost vaše proizvodnje
Osobine hibrida:
• Dobro podnosi stresne uslove proizvodnje
• Daje stabilne prinose na svim
tipovima zemljišta
• Kompaktni klipovi pogodni za branje
• Stablo srednje visine
sa uspravljenim listovima

Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2015     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document