U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
AS hibridi kukuruza :
   AS 44 FAO400
ZA INTEZIVNU PROIZVODNJU SUVOG ZRNA
OPIS HIBRIDA
- veoma brz rani porast
- srednje visoko postavljen klip, dužine oko 24 cm
- 16 redova krupnog, širokog zrna tipa zubana
- za berbu u zrnu
PREPORUKA ZA SETVU
- na boljim zemljištima pri intezivnoj agrotehnici sejati: 70 do 75.000 bilj/ha (19 - 20 cm u redu)
- u brdsko planinskim uslovima ne sejati manje od 65.000 bilj/ha (22 cm u redu)
- nema osobinu da u redim sklopovima produži klip, zato je veoma važno ostvariti preporucen broj biljaka u žetvi
AS - 51
Opis: Single cross zuban, namenjen kombinovanoj berbi u zrnu i u klipu, visoke rodnosti. Dobro odpušta vlagu iz zrna u berbi. Hibrid ima krupniji klip, do vrha ispunjen zrnom i u lošijim uslovima, dužine 23cm sa uglavnom 18 redova dubokog, zdravog zrna žute boje. Ima višlje stablo sa srednje visoko postavljenim klipom. Izuzetan rani porast. Dugo zadržava zelenu boju u vreme zrenja. Lako se komuša i bere beracem, dobro se cuva u cardaku.
  Tolerantnost na bolesti, štetocine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2005-2008) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Otporan je na klijanje zrna na klipu, vrlo dobro podnosi sušne uslove i tolerantan je na kukuruznog plamenca.
  Tehnologija gajenja: Za maksimalne rezultate zahteva umerenije gustine gajenja. Preporucena gustine setve: 57 – 59.000 biljaka/ha (24-25cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušce a na lošijim rede. Dobro reaguje na smanjene sklopove, produženjem klipa. Odlicno podnosi lošija i siromašnija zemljišta kao i niži nivo agrotehnike. Primeniti donje nivoe dubrenja, dubriti izbalansirano sa sva tri hranjliva makroelementa (N:P:K). Ne koristiti prevelike kolicine N. Berbu u klipu poceti kada vlaga padne ispod 27%.
AS 51 - FAO 500 (110-115 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1400°C suma aktivnih temperatura)
AS - 54
Opis: Single cross hibrid, visokog potencijala rodnosti namenjen pre svega žetvi direktno u zrnu. Odlikuje se vrlo brzim odpustanjem vlage iz zrna i pada u najranije hibride u svojoj grupi zrenja. Klip je dužine oko 22 cm, sa 16 redova dubokog, krupno crvenkasto-žutog zrna tipa zubana. Ima veoma tanku kocanku ili oklasak, što daje vrlo visok randman zrna. Hibrid ima izuzetno elasticno stablo i jak koren, srednje visoko postavljen klip, što mu omogucuje gajenje u vecim gustinama ili duži boravak u polju u jesen bez opasnosti od poleganja. Dugo zadržava zelenu boju stabla u vreme pune zrelosti dok je komušina klipa istovremeno suva.
  Tolerantnost na bolesti, štetocine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2007-2009.) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Otporan je na klijanje zrna na klipu, dobro podnosi sušne uslove i tolerantan je na kukuruznog plamenca.
  Tehnologija gajenja: Za maksimalne prinose zrna AS 54 zahteva gajenja u vecim gustinama i intenzivniju agrotehniku, pre svega dubrenje (primeniti gornje granice za nivoe dubrenja). Gubitak sklopa hibrid teško može da nadoknadi povecanjem klipa. Preporucena gustine setve: 68 – 75.000 biljaka/ha (19-21 cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušce, a na lošijim rede.
  Hibrid je pre svega namenjen onim proizvodacima koji imaju intenzivnu proizvodnju kukuruza, seju visoke gustine i žele ranu žetvu sa vrlo niskim sadržajem vlage u momentu berbe.
108-110 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost,
1350°C suma aktivnih temperatura
AS 54 - FAO 450 (108-110 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1350°C suma aktivnih temperatura)
  AS 57
FAO 570, CRM 106
Hibrid jakog korena, sa brzim pocetnim porastom, cvrstim, nižim stablom tolerantnim na lom i poleganje.
Biljka tamno zelene boje sa krupnim, širokim listovima.
Klipovi su ujednaceni, kompaktni, uvek ispunjeni do vrha, sa 18-20 redova zrna.

PREPORUKA:
Veoma adaptilan i stabilan hibrid pogodan za sve uslove gajenja.
Za žetvu u zrnu, ali i raniju berbu u klipu.
Gustina setve od 57 do 65.000 biljaka/ha (22-25 cm u redu).
U dobrim proizvodnim uslovima sejati gušce, a u lošijim rede.
AS-62
Opis: Adaptabilan single cross hibrid vrlo visokih i stabilnih prinosa namenjen kombinovanoj berbi, direktno u zrnu ili u klipu. Ekstremno brzo otpušta vlagu iz zrna i spada u najranije hibride u svojoj grupi zrenja. Hibrid ima umereno nisku biljku, sa nisko postavljenim klipom, vrlo cvrsto stablo i jak koren što mu omogucava gajenje u vecim gustinama. Odlikuje se brzim ranim porastom. Klip je prosecne dužine oko 25cm sa 16-18 redova krupnog, zdravog, žuto-narandžastog zuban zrna. Sadržaj proteina u zrnu je 12% što ga cini vrlo pogodnim za ishranu stoke. Bere se lako i “cisto” beracima. Klip se dobro cuva u cardaku.
  Tolerantnost na bolesti, štetocine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2005-2008) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Otporan je na klijanje zrna na klipu, vrlo dobro podnosi sušne uslove i tolerantan je na kukuruznog plamenca.
  Tehnologija gajenja: Za rekordne prinosa zahteva gajenje u vecim gustinama i intenzivnu agrotehniku. Preporucena gustine setve: 59 – 64.000 biljaka/ha (22-24cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušce, a na lošijim rede. Primeniti gornje nivoe dubrenja. Berbu beracima poceti kada vlaga zrna padne ispod 27%.
AS 62 - FAO 600 (115-120 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1500°C suma aktivnih temperatura)
  AS-63
Opis: Rodan i adaptabilan single cross hibrid namenjen pre svega berbi u klipu. Odpustanje vlage iz zrna je umereno. Hibrid ima umereno nisku biljku, sa niže postavljenim klipom, vrlo cvrsto stablo i jak koren što mu omogucava duži boravak u polju bez opasnosti od poleganja. Klip je velik, prosecne dužine oko 27 cm sa 14-16 redova vrlo krupnog, zdravog, žutog zuban zrna, tankog oklaska. Bere se lako i "cisto" beracima. Klip se odlicno cuva u cardaku.
  Tolerantnost na bolesti, štetocine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2007-2009.) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Otporan je na klijanje zrna na klipu, dobro podnosi sušne uslove i visoke temperature, tolerantan je na kukuruznog plamenca.
  Tehnologija gajenja: Za rekordne prinosa zahteva gajenje u umerenim gustinama, dobro podnosi i niže nivoe agrotehnike. Preporucena gustine setve: 55 – 59.000 biljaka/ha (24-26 cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušce, a na lošijim rede. U redem sklopu može dosta da poveca velicinu klipa i time donekle nadoknadi gubitak prinosa. Berbu beracima poceti kada vlaga zrna padne ispod 27%.
  Hibrid namenjen pre svega onim proizvodacima koji posvecuju veliku pažnju izgledu klipa. AS 63 ce Vam sigurno obezbediti prelepe klipove uz dobru rodnost.
AS 63 - FAO 650 (120-125 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1550°C suma aktivnih temperatura)
AS-72
   Opis: Single cross hibrid rekordnih i stabilnih prinosa zrna, kombinovane upotrebe, za berbu u klipu, žetvu zrna, spravljanje silaže klipa, silaže vlažnog zrna ili cele biljke. Otpuštanje vlage iz zrna je dobro. Ekstra adaptabilan hibrid na razlicite uslove gajenja, zemljišta i nivoe agrotehnike, odlicno podnosi siromašnija zemljišta i niži nivo agrotehnike. Odlikuje se vrlo niskom biljkom i nisko postavljenim klipom, izuzetno cvrstim stablom i korenom što mu omogucuje gajenje u vecim gustinama i duži boravak u polju bez opasnosti od poleganja ili loma stabla.. Biljka dugo zadržava zelenu boju u vreme zrenja. AS72 ima krupan klip, dužine 23-25cm sa velikim brojem redova zrna, 18-20, zuban zrno je duboko, zdravo, žute boje. Lako se bere beracima i klip se dobro cuva u cardaku.
  Tolerantnost na bolesti, štetocine i sušu: U višegodišnjim ispitivanjima u Srbiji (2005-2008) nisu zabeležene pojave bolesti kukuruza kao što su mehurasta gar, trulež klipa ili crvenilo kukuruza. Hibrid je otporan na klijanje zrna na klipu. Odlicno podnosi sušne uslove i visoke temperature, što je svakako potvrdio sezone 2007. godine kada je postigao rekordne prinose u svim regionima gajenja. Vrlo je tolerantan na kukuruznog plamenca.
Tehnologija gajenja: Za postizanje vrhunskih prinosa AS72 zahteva gajenje u vecim gustinama i više nivo agrotehnike. Preporucena gustine setve: 59 – 64.000 biljaka/ha (22-24cm), gustinu prilagoditi Vašim uslovima. Na boljim zemljištima sejati gušce a na lošijim rede. Zbog svoje adaptabilnosti i pri smanjenom sklopu AS72 može da proizvede vrlo krupne klipove i ponovo Vam obezbedi vrhunske prinose. Primeniti gornje nivoe dubrenja. Berbu beracima poceti kada vlaga zrna padne ispod 27%. Za silažu sejati oko 10% gušce od preporucene gustine setve.
AS 72 - FAO 700 (120-125 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1565°C suma aktivnih temperatura)

  AS-73
Opis: Rodan single cross hibrid vrlo stabilnih prinosa zrna namenjen pre svega berbi u klipu. Otpuštanje vlage iz zrna je umereno. AS73 je veoma prilagodljiv hibrid na razlicite uslove gajenja, nivoe agrotehnike i odlicno podnosi siromašnija zemljišta. Odlikuje se višljim, cvrstim stablom i srednje visoko postavljenim klipom. Biljka dugo zadržava zelenu boju u vreme zrenja. AS73 ima najkrupniji klip od svih AS hibrida kukuruza, dužine 26-29cm sa 14-16 redova zrna u tipu zubana. Zrno je duboko, zdravo, žute boje. Lako se bere beracima i klip je pogodan za cuvanje u cardaku.
  Tolerantnost na bolesti, štetocine i sušu: Tokom višegodisnjih ispitivanja u Srbiji (2006-2008), hibrid je pokazao visoku tolerantnost na sve važnije bolesti (mehurasta gar, trulež klipa, crvenilo kukuruza i dr.) i štetocine (kukuruzni plamenac) kukuruza. Nije uoceno klijanje zrna na klipu. Visoki prinosi zrna, u svim rejonima gajenja, tokom sušne 2007. godine potvrda su tolerantnosti hibrida na stersne uslove suše i visoke temperature.
  Tehnologija gajenja: Za postizanje vrhunskih prinosa AS73 zahteva gajenje u umerenim gustinama, preporucena gustine setve: 50 – 53.000 biljaka/ha (27-29cm). Gustinu setve prilagoditi Vašim uslovima, na boljim zemljištima sejati gušce, a na lošijim rede. Za silažu sejati oko 10% gušce od preporucene gustine setve. U uslovima smanjenog sklopa useva AS73 formira vrlo krupne klipove i može ponovo da Vam obezbedi vrhunske prinose. Berbu beracima poceti kada vlaga zrna padne ispod 27%.
AS 73 - FAO 700 (125-130 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1620°C suma aktivnih temperatura) AS 73 - FAO 700 (125-130 dana vegetacije, nicanje – fiziološka zrelost, 1620°C suma aktivnih temperatura)
AS 160 SILAZ
OPIS HIBRIDA:
Izuzetno visoka biljka sa velikim brojem listova, cesto i do 12 listova iznad klipa.
Smanjen sadržaj lignina u biljci znacajno povecava svarljivost spremljene silaže.
Komušina na klipu je zbijena, te veoma sporo otpušta vlagu iz zrna i produžava optimalno vreme za spremanje silaže
Krupan klip sa vrlo krupnim zrnom mekog endosperma koje se lako vari od strane životinja.
PREPORUKA:
Hibrid specijalno namenjen za pripremu silaže cele biljke, namenjen da unapredi kvalitet i prinos silaže. Setva na što kvalitetnijem zemljištu uz intenzivnu agrotehniku i navodnjavanje.
Gustina setve iznosi od 65.000 do 70.000 biljaka/ha (20 do 22 cm u redu).
Gustinu setve obavezno prilagoditi uslovima proizvodnje.
Izbegavati setvu na peskovitim zemljištima bez navodnjavanja.
Tretirajte ga kao NAJVAŽNIJI USEV na Vašoj farmi.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
FAO 400, CRM 102
Hibrid u tipu zubana. Klipovi su srednje visoko postavljeni, vrlo tankog oklaska sa najcešce 16 redova krupnog zrna.
Srednje visoka biljka sa cvrstim stablom i užim listovima sa polu uspravnim položajem.
Vrlo rano cveta, pre pojave uobicajenih visokih temperatura u julu mesecu cime izbegava stresne sušne uslove. Izuzetno cvrsto i nisko stablo, jak koren i nisko postavljen klip što mu omogucuje gajenje u vecim sklopovima.
PREPORUKA:
Rani hibrid namenjen za žetvu u zrnu. Najbolje rezultate daje na
kvalitetnim zemljištima uz primenu intenzivnih agrotehnickih mera.
Optimalna gustina setve iznosi od 70.000 do 75.000 biljaka/ha.
Na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi datim uslovima, ali ne sejati manje od 65.000 biljaka/ha.
FAO 450, CRM 105
Novi srednje rani hibrid koji se odlikuje dobrim otpuštanjem vlage iz zrna, ali za razliku od vecine srednje ranih hibrida namenjenih za berbu u zrnu može veoma dobro da produži klip u redim sklopovima i time nadoknadi gubitak sklopa.
Hibrid ima srednje visoku stabljiku, veoma cvrsto stablo i veoma krupan klip sa 16-18 redova krupnog zrna. 
Dobro podnosi razlicite agroekonomske uslove, nema jalovih biljaka i zadržava visok nivo rodnosti u nepovoljnim uslovima za gajenje.
PREPORUKA:
Ovo je hibrid koji je prevashodno namenjen za berbu ili žetvu na manjim gazdinstvima u redim
sklopovima, brdsko-planinskim i ravnicarskim podrucjima i umerenim nivoima agrotehnike
Optimalna gustina setve u ovakvim uslovima je 23-25 cm u redu, da bismo imali od 52.000 do 58.000 biljaka/ha.
Naravno, i ovde važi pravilo da gustinu treba prilagoditi uslovima proizvodnje.
AS 400
AS 404
AS 507
FAO 510, CRM 104
Srednje rani hibrid koji vrlo dobro podnosi razlicite gustine i uslove gajenja.
Hibrid ima srednje visoku stabljiku i veoma cvrsto stablo.
Klip je srednje visoko postavljen, krupan sa 16-18 redova krupnog zrna. Odlikuje se umerenom brzinom otpuštanja vlage iz zrna, što ga cini pogodnim za berbu u klipu.
ispinjen zrnom do vrha. Zrno ima visoku hektolitarsku masu.

PREPORUKA:
Zbog svoje adaptibilnosti pogodan za gajenje
u svim kukuruznim regionima naše zemlje.
Gustina setve iznosi od 55.000 do 65.000 biljaka/ha
(22-26 cm u redu). Gustinu setve prilagoditi uslovima proizvodnje.
Zbog svoje krupnoce klipa i ciste i lagane mehanicke berbe
prevashodno ce naci svoje mesto kod proizvodaca koji berbu vrše u klipu.
FAO 600
AS 170 silaž pripada istom tipu lisnatih silažnih hibrida kukuruza kao i AS 160 silaž.
Proizvodaci ce veoma teško uociti razliku izmedu ova dva hibrida jer je AS 170 silaž zadržao sve jedinstvene osobine ovog tipa silažnog hibrida kukuruza. AS 170 silaž cveta nešto ranije u odnosu na AS 160 silaž, što ce proizvodacima omoguciti da produže optimalno vreme za spremanje silaže setvom oba hibrida. A na osnovu višegodišnjeg iskustva, proizvodaci vrlo dobro znaju šta znaci cak i jedan dan prednosti prilikom spremanja silaže.

PREPORUKA:
Za visoke prinose silaže primeniti intenzivnu agrotehniku,
a posebno dobre rezultate daje u navodnjavanju.
intenzivnu agrotehniku i navodnjavanje.
Preporucena gustina setve je oko 70.000 biljaka/ha u navodnjavanju.
U redim sklopovima ima izraženu dvoklipost.
AS 170 silaž se može uspešno koristiti za proizvodnju biomase i biogasa.
AS 170 SILAZ
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2015     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document