U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
DEKALB semenski kukuruz :
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2015     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document
DKC5276
Šampion u najtežim uslovima!
Opravdano naš najprodavaniji hibrid u portfoliju. Odlikuje se vrhunskom stabilnošcu prinosa, kako u normalnim tako i u sušnim godinama što se moglo videti kod velikog broja proizvodaca u 2012. godini. DKC5276 izvanredno podnosi stres u periodu cvetanja i oplodnje, a u dobrim uslovima postiže veoma visoke prinose sa niskim sadržajem vlage. Stablo je srednje visine sa erektivnim listovima. DKC5276 spada u „Ear-fi x“ hibride koji za visoke prinose zahtevaju preporucene gustine tako da u dobrim uslovima gajenja uz primenu pune agrotehnike visoki prinosi se postižu sa oko 75.000 biljaka/ha u žetvi.
DKC4717
Buduci šampion!
Izuzetno visok i robustan hibrid za FAO grupu 300 sa širokim listovima. Odlikuje se ranim i sinhronizovanim cvetanjem za svoju grupu zrenja i pokazuje odlicnu tolerantnost na stresne uslove tokom vegetacije. Stablo je snažno i fl eksibilno. U našim ogledima kao i u zemljama regiona postiže vrhunske prinose sa niskim sadržajem vlage. DKC4717 je najtraženiji hibrid u zemljama našeg regiona i buduci šampion u FAO 300.
DKC5276
Šampion u najtežim uslovima!
Opravdano naš najprodavaniji hibrid u portfoliju. Odlikuje se vrhunskom stabilnošcu prinosa, kako u normalnim tako i u sušnim godinama što se moglo videti kod velikog broja proizvodaca u 2012. godini. DKC5276 izvanredno podnosi stres u periodu cvetanja i oplodnje, a u dobrim uslovima postiže veoma visoke prinose sa niskim sadržajem vlage. Stablo je srednje visine sa erektivnim listovima. DKC5276 spada u „Ear-fi x“ hibride koji za visoke prinose zahtevaju preporucene gustine tako da u dobrim uslovima gajenja uz primenu pune agrotehnike visoki prinosi se postižu sa oko 75.000 biljaka/ha u žetvi.
DKC5031
Hibrid nove DEKALB generacije!
Izuzetno prinosan hibrid namenjen za intezivne uslove gajenja, koji zahvaljujuci sinhronizovanom cvetanju i mocnim korenovim sistemom pokazuje visoku tolerantnost i stabilnost u stresnim uslovima. Biljka srednje visine sa nisko postavljenim klipom. Stablo je snažno, fleksibilno sa erektivnim listovima. DKC5031 ima duboko usadeno i kvalitetno zrno što se i vizuelno da primetiti. Buduci šampion u FAO 400. Za postizanje rekordnih prinosa u dobrim uslovima gajenja uz primenu pune agrotehnike ovaj hibrid zahteva oko 75.000 biljaka/ha u žetvi.
DKC5830
Hibrid nove DEKALB generacije!
DKC5830 hibrid visokog potencijala za prinos zrna i silaže. Odlikuje se veoma ranim i sinhronizovanim cvetanjem za FAO grupu 600, što ga cini izuzetno tolerantnim u stresnim uslovima. Biljka visoka, robusna, kompaktnog izgleda, snažnog stabla sa erektivnim listovima. Zrno duboko usadeno odlicnog kvaliteta. Hibrid za sve namene! Za postizanje visokih prinosa u dobrim uslovima gajenja uz primenu pune agrotehnike ovaj hibrid zahteva oko 70.000 biljaka/ha u žetvi.
DKC3623
Super-rani intenzivni hibrid!
Odlikuju ga izuzetno visok prinos u svojoj FAO grupi i brzo otpuštanje vlage. Rano cveta i rano ulazi u fazu nalivanja zrna. Cinjenica da spada u veoma rane hibride, svrstava ga u odlican izbor za kasnu ili postrnu setvu. Hibrid zahteva setvu u visokim gustinama da bi doneo svoj maksimum. Najbolji rezultati su donele parcele sa 80.000 biljaka/ha u žetvi.
DKC4590
Rani hibrid za vrhunske prinose!
Standardno omiljeni hibrid kod proizvodaca koji uz visoke prinose zahtevaju brzo otpuštanje vlage. Hibrid karakteriše visoko i cvrsto stablo sa nisko postavljenim klipom. DKC4590 je u stanju da nadoknadi nešto redi sklop povecanjem klipa jer spada u grupu „Ear flex“* hibrida. DKC4590 je jednako dobar izbor i za regione i domacine koji seju kukuruz na manje gustine u odnosu na našu preporuku. DKC4590 je hibrid koji kratkom vegetacijom izbegava stresne uslove, a u povoljnijim uslovima proizvodnje realizuje visoki potencijal za prinos. * gustina setve utice na velicinu klipa
DKC4608
Zlatno zrno!
Najbolji hibrid u FAO 300 grupi u ogledima 2012. i 2013. godine. Ovu reputaciju je stekao zahvaljujuci izuzetnoj tolerantnosti na stres u cvetanju i nalivanju zrna. DKC4608 je srednje visok hibrid sa izuzetno cvrstim stablom i dobrim pocetnim porastom, polutvrdunac sa kvalitetnim i atraktivnim zrnom. Hibrid koji obecava sigurnost i stabilnost u razlicitim proizvodnim uslovima. Hibrid za poljoprivredne proizvodace koji traže tradicionalne karakteristike i kvalitet zrna sa prednostima modernog oplemenjivanja. Koriste ga proizvodaci koji traže kvalitetnu ishranu stoke, pre svega za svinje i živinu.
DKC4795
Prinos pod stresnim uslovima!
Hibrid koji pokazuje fleksibilnost na razlicite uslove gajenja. DKC4795 je hibrid nešto nižeg, vrlo elasticnog stabla i snažnog korena. Listovi su erektivno postavljeni što mu omogucava bolje iskorišcavanje svetlosti u gustim sklopovima. Hibrid DKC4795 spada u grupu „Ear fi x“* hibrida i za postizanje visokih prinosa zahteva poštovanje preporucenih gustina setve. * gustina setve ne utice na velicinu klipa
DKC5007
Hibrid za rekorde!
Najraniji u FAO 400 grupi namenjen za intezivne uslove gajenja, ali pokazuje visoku stabilnost na stresne uslove u proizvodnji. Stablo je srednje visoko sa erektivnim listovima. Prilikom kombajniranja suvog zrna DKC5007 kao i ostali DEKALB hibridi imace vrlo mali procenat loma i necistoce. U ogledima kao i na proizvodnim parcelama tokom 3 veoma razlicite godine 2012-2014 ovaj hibrid je davao stabilno visoke prinose. Hibrid DKC5007 za postizanje rekordnih prinosa u dobrim uslovima gajenja i uz primenu pune agrotehnike zahteva gustine preko 75.000 biljaka/ha u žetvi.
DKC5222
Visok prinos kvalitetnog zrna!
Intenzivan hibrid za dobre domacine koji u povoljnim uslovima proizvodnje ostvaruje visoke prinose. U odnosu na hibrid DKC5276 je intenzivniji i ima kvalitetnije zrno. Biljka je relativno visoka, snažnog i fl eksibilnog stabla sa erektivnim listovima. Kilp je velik i zrnat sa kvalitetnim i duboko usadenim zrnom jarke žute boje. DKC5222 spada u grupu izrazitih „Ear fl ex“ hibrida. Za postizanje visokih prinosa u dobrim uslovima gajenja uz primenu pune agrotehnike ovaj hibrid zahteva preko 70.000 biljaka/ha u žetvi.
DKC5401
Prinosan i adaptabilan!
Hibrid DKC5401 je naš najraniji hibrid FAO 500 grupe popularno nazvan “Banacanin” zbog svoje odlicne tolerantnosti na stresne uslove u proizvodnji. Odlikuje se niskim i veoma cvrstim stablom sa erektivnim listovima. U odnosu na vecinu DEKALB hibrida DKC5401 ima nešto sporiji pocetni porast zbog cega vam preporucujemo da ne žurite sa setvom. Klip je velik, lepog cilindricnog oblika. Zrno je odlicnog kvaliteta za ishranu stoke. Zbog niskog habitusa dobro podnosi nešto gušce sklopove od ostalih hibrida svoje grupe, a za ostvarenje potencijala prinosa zahteva sklopove oko 75.000 biljaka/ha u žetvi.
DKC5632
Hibrid nove DEKALB generacije!
Novi DKC hibrid u FAO grupi 500 koji preporucujemo za razlicite uslove proizvodnje zbog stabilnosti i visokog potencijala za prinos. Sinhronizovano cvetanje i dobra oplodnja daje ovom hibridu stabilnost i tolerantnost u stresnim uslovima proizvodnje. Biljka je srednje visine sa nisko postavljenim klipom. Stablo je snažno i fl eksibilno sa erektivnim listovima. Hibrid DKC5632 je tokom registracije i u ogledima potvrdio tolerantnost na stresne uslove u proizvodnji.
DKC5707
Za visoke prinose zrna i silažu!
Ovaj hibrid se preporucuje za intenzivne uslove proizvodnje uz primenu pune agrotehnike, pogodan za uslove navodnjavanja. Biljka je bujnih listova sa snažnim i elasticnim stablom otpornim na lom i poleganje. Hibrid je visok sa odlicno izbalansiranim odnosom izmedu visine biljke i visine do klipa. Spada u grupu „Ear fl ex“ hibrida, tako da se u manje povoljnim uslovima može redukovati sklop bez velikog rizika za smanjenja prinosa. Za ostvarivanje potencijala prinosa zahteva 70.000 biljaka/ha u žetvi.
DKC6101
Hibrid za sve uslove!
Hibrid namenjen prvenstveno za kombajniranje. Pokazao se kao dobar za berac i silažu. DKC6101 sa punim pravom nosi titulu hibrida za sve uslove zbog svoje odlicne adaptabilnosti i tolerantnosti na stres u razlicitim proizvodnim uslovima. Srednje visoka biljka, jakog i snažnog stabla. Klip je velik i debeo sa duboko usadenim zrnom. 2013. godine DKC6101 je u ogledima bio najbolji hibrid u kasnim FAO grupama. Hibrid se pokazao kao izuzetno tolerantan na letnju sušu. DKC6101 je hibrid „Ear fl ex“ tipa tako da za postizanje visokih prinosa uz primenu pune agrotehnike ovaj hibrid zahteva sklopove oko 70.000 biljaka/ha u žetvi.