U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
LG hibridi kukuruza :
LG 33.50                                                                           Namena: Kombajniranje
Karakteristike:
Veoma visok potencijal prinosa za hibrid kratke vegetacije. Zrno je u tipu zubana. Stablo je nisko, kompaktno, sa niskim i ujednacenim položajem klipa. LG 33.50 ima visoku stabilnost prinosa. Biljka je zdrava tokom cele vegetacija, veoma dobra tolerancija na mehurastu gar i fuzarium. Velika fleksibilnost u stresnim uslovima. Komušina se dobro otvara, tako da LG 33.50 veoma brzo otpušta vlagu.
  Preporuka za setvu:          17-19 cm          
LG 30.491  FAO 420                                                      Namena: Kombajniranje
Karakteristike:
Moderan hibrid namenjen za intenzivne uslove proizvodnje. Poseduje veoma visok potencijal prinosa za svoju grupu zrenja. Stablo je nešto više grade. Klip se formira na srednjoj visini, sa obicno 16 redova zrna, dobro popunjen i sa veoma ujednacenim položajem. Daje veoma stabilne prinose u razlicitim proizvodnim uslovima.
LG 30.491 preporucujemo za kombajniranje zrna uz nizak sadržaj vlage.
  Preporuke za setvu:           19-21 cm         
LG 34.750   FAO 440                                                          Namena Kombajniranje
Karakteristike:
LG 34.750 obrazuje prilicno nisko stablo. Položaj klipa je veoma nizak. Klip je odlicno razvijen, sa 16 redova zrna. Njegova najveca prednost je fantasticna toleranciju na sušu. Preporucujemo ga za lakše tipove zemljišta (peskove) i nešto više terene. Visok potencijal prinosa sa niskom vlagom u berbi. U odredenim vremenskim uslovima na par zrna u klipu može da dode do zatamljenja pokožice. To je njegova reakcija na prisustvo stranog polena i nema apsolutno nikakvog uticaja na kvalitet zrna. Ova pojava se može izbeci setvom na vecim parcelama.
  Preporuke za setvu:          20-22 cm         
Agrister FAO  540                                                            Namena: Kombajniranje
Karakteristike:
Hibrid izražene stabilnosti i veoma adaptibilan. Odlican potencijal prinosa. Iskustva iz proteklih sezona govore da je Agrister apsolutno u stanju da oprosti sitne propuste, kao i da bogato nagradi one proizvodace koji rade bez greške. Prilagodljiv je vecini tipova zemljišta i tolerantan na uslove stresa. Stablo mu je srednje visine, cvrsto, elasticno sa nešto skromnijom lisnom masom. Klipovi su prilicno ujednacene velicine, sa 16-18 redova zrna. Veoma dobro otpušta vlagu za svoju grupu zrenja.
  Preporuka za setvu:          20-22 cm           
LG 35.40   FAO 550                                                          Namena: Kombajniranje
Karakteristike:
Nov, moderan hibrid namenjen prevashodno za intzenzivne uslove proizvodnje uz primenu pune agrotehnike. Odlican potencijal prinosa. Stablo je nisko, uniformno, lisna masa skromna, biljka je veoma dobro ukorenjena. Klip je nešto kraci, zdepastog oblika, u proseku sa 16-18, a ponekad i 20 redova zrna, pozicioniran nisko i ravnomerno. Kocanka je veoma tanka, a zrno duboko usadeno. Visoka tolerancija na poleganje. Dobro se ponaša u uslovima stresa i veoma je fleksibilan. Rekordne rezultate ostvaruje na boljim tipovima zemljišta. Veoma konkurentan sadržaj vlage u berbi
  Preporuka za setvu:            20-22 cm          
LG JANETT  FAO560                                                                       Namena: silaža
Karakteristike:
Nov, moderan hibrid sa oznakom LGAN. Janett ima veoma dobre predispozicije za silažu visoke energetske vrednosti. Dobar pocetni porast - vigor, stablo je cvrsto i elasticno. Pored odlicnog prinosa zelene mase, ovaj hibrid je veoma rodan i kada je u pitanju zrno, što je veoma važno za kvalitetnu silažu. Po dostizanju fiziološke zrelosti, zrno veoma brzo otpušta vlagu, tako da je interesantan i za kombajniranje. Janett je veoma adaptibilan hibrid sa dobrom tolerancijom na bolesti, pogodan za razlicite uslove gajenja.
  Preporuka za setvu:            18-20 cm         
Helen FAO 700                                                                                  Namena: Siliža
Karakteristike:
Helen nosi marku LGAN (LG animal nutrition®), koja je potvrda visoke vrednosti silaže. Rec je o hibridu pune vegetacije, stablo je veoma visoko, razvijeno, s dosta lisne mase. Daje visoke prinose silo mase odlicnog kvaliteta. Kljuc je u povoljnoj strukturi vlakana, koja omogucava bolje iskorišcenje energije koju sadrže. Pored toga, Helen nema sklonost ka poleganju, tako da se deo površina može ostaviti za branje ili kombajniranje ukoliko se ne silira.
  Preporuka za setvu:                 19-21 cm     
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2015     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document