U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Fungicidi :

Acanto plus
Amistar extra
Artea330-EC
Duet Ultra
Mistic Pro
Falcon EC-460
Feniks
Fluoco
Opera
Prosaro 250 EC
Zamir 400 EW

Meni proizvoda:
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Fungicidi su prvootkrivena hemijska jedinjenja koja je covek koristio za zaštitu gajenih biljka od prouzrokovaca bolesti. Od XVII veka krece tzv. “neorganska era”, odnosno primena neorganskih jedinjenja (arsen, živin sublimat, bakar-sulfat…). Tokom XIX veka u upotrebu ulaze sumpor i bakar, a 1885. i pronalazak “Bordovske corbe” predstavlja i pocetak industrijske proizvodnje fungicida. Cetrdesetih godina XX veka pocinje era organskih fungicida.Jedinjenja koja služe zaštiti od prouzrokovaca biljnih bolesti dele se na fungistaticke (zaustavljaju porast parazitne gljive) i fungicidne (uništavaju patogenu gljivicu). Prema nacinu delovanja na patogene mogu biti preventivni (protektivni) koji suzbijaju patogena kad dospe na površinu biljke pre ostvarene infekcije, kurativni fungicidi koji suzbijaju patogene posle ostvarene infekcije i fugicidi sa rezidualnim delovanjem (post-infektivni i post-simptomski) – preventivni ili kurativni sa produženim delovanjem kao i eradikativnim delovanjem.


Prema pokretljivosti u biljci mogu biti kontaktni (nesistemicni, površinski) – ne krecu se u biljci, zatim sistemici (translokacioni) – krecu se kroz biljku ascedentno i descedentno i lokal-sistemici (ograniceni sistemici) – krecu se kroz biljku ograniceno, samo oko mesta primene, najcešce u okviru lista pa se još oznacavaju i kao translaminarni. Prema mestu primene odnosno objektu koji se tretira mogu biti fungicidi za tretiranje semena i sadnog materijala, zatim za suzbijanje prouzrokovaca bolesti u zemljištu (dezinfekcija) I oni koji imaju najširu primenu za tretiranje nadzemnih delova biljaka (folijarna primena).U okviru grupe fungicida razvijene su u odnosu na patogena i podgrupe kao “baktericidi”, “algicidi”. Takode, razvijaju se i podgrupe uske specijalizacije kao što su “botriticidi”, zatim fungicidi za tretiranje semena i rasada…

Osnova pravilne primene fungicida i uspešne zaštite je u preventivnim i pravovremenim tretmanima gajenog bilja, a u saglasju sa strucnjacima za zaštitu bilja.
Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document