U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Falcon EC 460 :
Falcon EC-460
Proizvodjac:            Bayer CropScience, Monheim
Zastupnik:               Bayer, Beograd
Distributer              Chemical Agrosava Beograd
Formulacija:            koncentrat za emulziju - EC

Aktivna materija:   
250 g/l spiroksamina +
167 g/l tebukonazola +
43 g/l triadimenola
                                                  
                                                 
  Primena
Primena: Koristi se u:
1) usevima pšenice ijecma, za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice (Erysiphe graminis), rda (Puccina sp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici), mrežaste pegavostijecma (Pyrenophora teres), u kol. 0,6 I/ha (6 ml na 100 m˛), tretiranjem od rane faze zastavicara do pocetka cvetanja i klasanja (faze 41-61 BBCH skale);
2) zasadu   vinove   loze,   za   suzbijanje   prouzrokovaca   pepelnice (Uncinula necator), u kol. 0,3-04 I/ha (3-4 ml na 100 m˛), tretiranjem tokom   fenofaza   intenzivnog   porasta   (13/53-81   BBCH-skale),   u zavisnosti   od   infekcionog   potencijala   patogena   i   uslova   za zaražavanje.
  Karenca
OVP - pšenica, jecam

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document