U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
NS sorte suncokreta :
NOVOSAĐANIN
Srednje rani hibrid
Biljke imaju cvrstu stabljiku visoke otpornosti na poleganje, prosecne visine 150-170 cm
Genetski potencijal za prinos semena je 4,5 t/ha
Sadržaj ulja u semenu je visok, u proseku oko 48%
Hibrid je otporan je na rase A, B, C, D i E volovoda Orobanche cumana. Genetski otporan na rdu i suncokretovog moljca
Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, Macrophomina, crnoj pegavosti i beloj truleži (korenske i stabljicne forme)
Hibrid je atraktivan za polinatore jer ima visoku produkciju nektara i polenovog praha
Dobro podnosi stresne uslove, adaptabilan i plastican
Preporuceni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru
BRANKO
Srednje rani hibrid
Stabljika cvrsta, visine 150-170 cm
Genetski potencijal za prinos semena je 5 t/ha
Sadržaj ulja u semenu je visok, u proseku 47-49 %.
Hibrid je otporan je na rase A, B, C, D i E volovoda Orobanche cumana. Genetski otporan na rdu i suncokretovog moljca
Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, Macrophomina, Phoma
Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi
Odlikuje se izraženom produkcijom nektara i polenovog praha pa je atraktivan za polinatore
Dobro podnosi stresne uslove, adaptabilan i plastican
Preporuceni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru
DUŠKO
Srednje rani hibrid
Genetski otporan na plamenjacu (Pl6 gen), na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rdu i suncokretov moljac
Visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, bolestima koje izazivaju pegavost lista i stabla i korensku i stabljicnu formu bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum)
Prosecne visine biljaka, cvrsta i jaka stabljika otporna na poleganje
Genetski potencijal za prinos semena preko 5 t/ha
Sadržaj ulja 46-48%
Vrlo adaptabilan i može se uspešno gajiti u razlicitim agroekološkim uslovima gde postiže visok i stabilan prinos
U protekle cetiri godina najprinosniji hibrid u mreži ogleda Instituta
Preporuceni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
BACA
Srednje rani hibrid
Biljke imaju cvrste stabljike, prosecne visine od 175 do 195 cm, srednje krupnih glava
Genetski potencijal za prinos semena je iznad 5 tona/ha
Sadržaj ulja u semenu je iznad 51%
Otporan je prema rdi i A, B, C, D i E rasama volovoda
Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u i tolerantan je prema bolestima koje izazivaju pegavost lista
Hibrid je veoma atraktivan za oprašivace
Poseduje dobru adaptibilnost za razlicite ekološke uslove gajenja i razlicite tipove zemljišta
Preporuceni (optimalni) sklop u žetvi: 52.000-58.000 biljaka po hektaru
NS FANTAZIJA
Novo, fantasticna adaptabilnost i rodnost!
Srednje rani hibrid
Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rdu i suncokretov moljac
Visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, Macrophomina, bolestima koje izazivaju pegavost lista i stabla i prema beloj truleži (korenske i stabljicne forme)
Prosecne visine biljaka, cvrsta i jaka stabljika otporna na poleganje
Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha
Sadržaj ulja 46-49%
Dobro podnosi sušu, atraktivan je prema polinatorima i odlikuje se izuzetno visokim stepenom oplodnje.
Preporuceni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru
GIGANT
Novo, samo za gigantske prinose!
Srednje kasni hibrid
Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rdu i suncokretov moljac
Visoko-tolerantan prema Phomopsis-u, Macrophomina
Biljke su visoke i izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla
Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha
Sadržaj ulja 49-50%
Adaptibilan i može se gajiti u razlicitim agroekološkim uslovima
reporuceni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru
NS NOVAK
Novi šampion, sve pobedjuje bez izgubljenog seta!
Srednje kasni hibrid
Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rdu i suncokretov moljac
Visoko-tolerantan prema Phomopsis-u beloj truleži (korenske i stabljicne forme)
Prosecne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla
Genetski potencijal za prinos semena preko 5.5 t/ha
Sadržaj ulja 48-50%
Adaptibilan i može se gajiti u razlicitim agroekološkim uslovima
Preporuceni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru
NS OSKAR
Konacno! Novi NS-H-111, raniji, prinosniji i otporan na volovod!
Srednje rani hibrid
Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rdu i suncokretov moljac
Visoko-tolerantan prema Phomopsis-u i Macrophomina
Prosecne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla
Genetski potencijal za prinos semena preko 5.5 t/ha
Sadržaj ulja 48-51%
Adaptibilan i može se gajiti u razlicitim agroekološkim uslovima
Preporuceni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru
ORFEJ
Novi koncept hibrida za rekordne prinose
Rani hibrid
Genetski otporan na sve rase plamenjace (Pl6 gen) prisutne kod nas, otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rdu i suncokretov moljac
Visoko-tolerantan prema Phomopsis-u i Phoma, a tolerantan na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu i stablu
Prosecne visine biljaka, visoke otpornosti na poleganje i lom stabla
Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha
Sadržaj ulja 47-49%
Odlikuje sa visokim stepenom oplodnje cak i u nepovoljnom uslovima
Može se uspešno gajiti na razlicitim tipovima zemljišta
Preporuceni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru
NS RIMI PR
Hibrid tolerantan prema herbicidima iz grupe imidazolinona – dobijen konvencionalnom metodom selekcije (nije GMO proizvod)
Srednje rani hibrid
Visina biljaka se krece od 150-170 cm
Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha
Sadržaj ulja u semenu od 46-49%
Otporan je prema rdi i suncokretovom moljcu
Genetski je otporan na sve rase plamenjace kontrolisane genom Pl6
Visoko tolerantan je prema Phomopsis-u
Dobro podnosi stresne uslove
Atraktivan je prema polinatorima, jer ima dobru produkciju polenovog praha i nektara
Može se uspešno gajiti na razlicitim tipovima zemljišta
Samo uz obaveznu upotrebu herbicida Pulsar®40 obezbedeno je hemijsko suzbijanje volovoda, i to svih rasa
Optimalni sklop biljaka u vreme žetve: oko 60.000 biljaka po hektaru
NS TAURUS
Clearfield® tehnologija i visok prinos
Srednje kasni hibrid
Poseduje visoku otpornost prema herbicidima iz grupe imidazolinona (Pulsar 40) nezavisno od uzrasta biljke
Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, Macrophomina, Phoma i Sclerotinia sclerotiorum (korenske i stabljicne forme)
Srednje visine stabla i visoke otpornosti na poleganje
Genetski potencijal za prinos semena preko 4,8 t/ha
Za visoke i stabilne prinose i u stresnim uslovima
Preporuceni (optimalni) sklop u žetvi: 58.000 biljaka po hektaru
PEGAZ
Clearfield® tehnologija i otpornost na volovod
Srednje rani hibrid
Odlikuje se visokom otpornošcu prema herbicidima iz grupe imidazolinona nezavisno od vremena primene
Genetski otporan prema volovodu rasa A do E, kao i prema važnijim oboljenjima u Srbiji
Srednje visine stabla
Genetski potencijal za prinos semena preko 4,8 t/ha
Može se uspešno gajiti na razlicitim tipovima zemljišta i daje visoke i stabilne prinose
Preporuceni (optimalni) sklop u žetvi: 58.000 biljaka po hektaru
NS-H-111
Jedan od najraširenijih hibrida u Srbiji i celoj jugoistocnoj Evropi
Srednje rani hibrid
Prosecna visina biljke od 165 do 185 cm, cvrste stabljike
Genetski potencijal za prinos semena je 5 t/ha
Sadržaj ulja u semenu je od 48 do 50%
Genetski je otporan prema rdi i suncokretovom moljcu
Tolerantan je prema Phomopsis-u
Plastican je hibrid i može se gajiti u razlicitim agroekološkim uslovima
Preporuceni (optimalni) sklop u žetvi: 50.000-55.000 biljaka po hektaru
NS-H-45
Kasni hibrid
Visina biljaka se krece od 180 do 210 cm
Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena i to preko 5 t/ha
Sadržaj ulja u semenu od 45 do 50%
Genetski je otporan prema rdi i suncokretovom moljcu
Visoko tolerantan prema Phomopsis-u i korenskoj formi Sclerotinia sclerotiorum
Visoko je tolerantan na sušu
Preporuceni (optimalni) sklop u žetvi: 45.000-50.000 biljaka po hektaru
SREMAC
Srednje-rani hibrid, rekorder u višegodišnjim ogledima
Biljke imaju bujan habitus i otporne su na poleganje
Visina biljaka je od 170 do 180 cm
Genetski potencijal za prinos semena je oko 5 t/ha
Sadržaj ulja u semenu: 49-51%
Genetski je otporan na sve rase plamenjace kontrolisane genom Pl6, na rdu i suncokretovog moljca
Visoko tolerantan je prema Phoma, Phomopsis-u i Macrophomina
Ima izraženu produkciju polenova praha i nektara i veoma je atraktivan prema polinatorima
Hibrid ima široku adaptabilnu vrednost i može se uspešno gajiti u razlicitim agroekološkim uslovima
Ima izraženu tolerantnost prema stresnim uslovima
Preporuceni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru
VELJA
Spada u grupu ranih hibrida
Visina biljke je oko 170 cm
Genetski potencijal za prinos semena je 4,7 t/ha
Sadržaj ulja u semenu je 44-48%
Genetski je otporan na sve rase plamenjace kontrolisane genom Pl6, otporan je na rdu i suncokretovog moljca
Visoko je tolerantan prema Phomopsis-u
Tolerantan je prema beloj truleži na glavi (S. sclerotiorum)
Dobro podnosi stresne uslove
Atraktivan je za polinatore
Preporuceni (optimalni) sklop u žetvi: 52.000-56.000 biljaka po hektaru
BACVANIN
Srednje rani hibrid
Genetski potencijal za prinos semena je iznad 4,5 t/ha
Otporan je prema suncokretovom moljcu
Sadržaj ulja u semenu je od 47 do 51%
Otporan je prema rdi i A, B, C, D i E rasama volovoda
Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u
Tolerantan je prema bolestima koje izazivaju pegavost lista
Hibrid je veoma atraktivan prema polinatorima
Preporuceni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document