U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
MAISSADOUR seme suncokreta :
MAS 84.E

•    Rani uljani hibrid  nižeg i uniformnog rasta koji je otporan na poleganje
•    Poseduje visok potencijal rodnosti
•    Tolerantan je na bolesti koje prate proizvodnju suncokreta
•    Genetski je otporan na volovod (A – E)

•    Broj dana:
     -    Cvetanje: 55-58
     -    Zrenje: 100-110
•    Broj biljaka/ha: 72 000
•    Razmak u setvi: 20 cm
•    Razmak izmedu redova
MAS 91.IR

•   Odlican potencijal prinosa (Clearfield)
•   Tolerantan je na IMIDAZOLIN herbicid
•   Poseduje dobru tolerantnost na ekonomski znacajne bolesti
•   Poseduje izrazito visok sadržaj ulja
•   Broj dana:
     -    Cvetanje: 55-58
     -    Zrenje: 100-110
•    Razmak - broj biljaka/ha: 72 000
•    Razmak u setvi: 20 cm
•    Razmak izmedu redova 70cm
MAS 97.A

•   MAS 97.A je hibrid koji  je pogodan za  uzgoj na svim tipovima zemljišta
•    Stabljika je srednjeg rasta, uniformna
•    Uljani hibrid koji poseduje odlican potencijal prinosa
•    Tolerantan je na bolesti suncokreta
•    Genetski je otporan na Volovod (A – E)

•    Broj dana:
     -    Cvetanje: 62-68
     -    Zrenje: 114-117
•    Razmak - broj biljaka/ha: 72 000
•    Razmak u setvi: 20 cm
•    Razmak izmedu redova 70cm
MAS 98.M

•   Srednje kasni uljani hibrid srednje visokog rasta
•    Ovaj hibrid je adaptibilan u svim uslovima proizvodnje
•    Poseduje dobru tolerantnost na  bolesti prouzrokovane Sclerotinia sclerotionum i Phomopsis helianthi
•    Genetski je otporan na Volovod (A – E)

•    Broj dana:
     -    Cvetanje: 62-66
     -    Zrenje: 114-117
•    Razmak - broj biljaka/ha: 72 000
•    Razmak u setvi: 20 cm
•    Razmak izmedu redova 70cm
MAS 83.R

Hibrid najranijeg sazrevanja
Izuzetan pocetni porast
Genetski otporan na Volovod (A-E)
Odlican potencijal prinosa
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document