U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
MAISSADOUR hibridi kukuruza :
       MAS 35.K (FAO 350)
Mas 47.P (FAO 460)
•    Adaptibilnost u svim uslovima  proizvodnje
•    Prilagodljiv  uslovima u periodu oplodnje
•    Daje vrhunski prinos u svojoj grupi zrenja
•    Tolerantan na bolesti klipa
•    Tip zrna: Zuban
•    Temperaturni zahtevi:
-    Cvetanje: 1000 ° C
-    Zrno (32%H20): 1930°C
•    Razmak u setvi: 17cm (razmak izmedu redova: 70cm)
Mas 55. F (FAO 530)
•    Visok potencijal prinosa zrna
•    Brzo otpušta vlagu
•    Stabilan hibrid visoke tolerantnosti na bolesti
•    Tip zrna: Zuban
•    Temperaturni zahtevi:
      -    Cvetanje: 1010 °C
      -    Zrno (32%H20): 1970 °C
•    Br. Biljaka/ha: 75 000
•    Razmak u setvi: 19cm (razmak izmedu redova 70cm)
Mas 59.P (FAO 560)
•    Izvanredne energije nicanja i brzog pocetnog porasta
•    Pogodan za raniju setvu
•    Ranije cvetanje u odnosu na grupu zrenja kojoj pripada
•    Izrazito dobar potencijal rodnosti 
•    Visoka tolerantnost prema  bolestima klipa
•    Brzo otpušta vlagu u jesen

•    Tip zrna: Zuban
•    Temperaturni zahtevi:
      - Cvetanje: 1020 ° C
      - Zrno (32%H20): 2010°C
•    Br. Biljaka/ha: 72 000
•    Razmak u setvi: 20cm (razmak izmedu redova 70cm)
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2015     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document