U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
NS hibridi kukuruza :
NS 444 Ultra FAO 400
Hibrid za Duo Sistem proizvodnje
Prvi registrovan hibrid kukuruza u Srbiji sa ugradenom tolerantnošcu prema herbicidu cikloksidim (aktivnoj materiji preparat Focus Ultra).
Nije geneticki modifikovan, dobijen je konvencionalnim metodama oplemenjivanja.
Poseduje potpunu tolerantnost prema preporucenim kolicinama preparata Focus Ultra.
Zbog odlicne tolerantnosti prema cikloksidimu, ovaj hibrid omogucuje primenu preparata Focus Ultra nezavisno od faze porasta kukuruza, odnosno fleksibilnije i efikasnije suzbijanje travnih korova.
Omogucuje korišcenje snage cikloksidima (Focus Ultra) u suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: divljeg sirka (Sorghum halepense), zubace (Cynodon dactylon), pirevine (Agropyrum repens), muhara (Echinochloa crus-galli, Setaria spp.), svracice (Digitaria sanquinalis), i Panicum spp.
Ostvaruje pun potencijal rodnosti u Duo Sistemu proizvodnje zahvaljujuci tolerantnosti prema herbicidu cikloksidim i efikasnijem suzbijanju travnih korova.
NS 640 Ultra FAO 600
Hibrid za Duo Sistem proizvodnje
Poboljšan najrašireniji i najadaptabilniji domaci hibrid, sa svojstvom tolerantnosti prema herbicidu cikloksidim (aktivnoj materiji preparat Focus Ultra).
Nije geneticki modifikovan, dobijen je konvencionalnim metodama oplemenjivanja.
Poseduje potpunu tolerantnost prema preporucenim kolicinama preparata Focus Ultra.
Zbog odlicne tolerantnosti prema cikloksidimu, ovaj hibrid omogucuje primenu preparata Focus Ultra nezavisno od faze porasta kukuruza, odnosno fleksibilnije i efikasnije suzbijanje travnih korova.
Omogucuje korišcenje snage cikloksidima (Focus Ultra) u suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova: divljeg sirka (Sorghum halepense), zubace (Cynodon dactylon) pirevine (Agropyrum repens), muhara (Echinochloa crus-galli, Setaria spp.), svracice (Digitaria sanquinalis) i Panicum spp.
Ostvaruje pun potencijal rodnosti u Duo Sistemu proizvodnje zahvaljujuci tolerantnosti prema herbicidu cikloksidim i efikasnijem suzbijanju travnih korova.
NS 540
Biljka je visine oko 280 cm sa povijenim do erektofilnim listovima i izraženom stay-green osobinom.
Klip je dug oko 25 cm, cilindricnog oblika sa 14-16 redova zrna.
Zrno je u tipu zubana, krupno, žute boje.
Masa 1000 zrna je oko 420 grama.
Ostvaruje prinos do 14 t/ha pri sklopu oko 60.000 biljaka/ha.
NS 501
Srednje rani hibrid (125 dana vegetacije).
Potencijal za rodnost mu je i do 15 tona suvog zrna.
Sazreva 7-10 dana pre hibrida NS 640.
Dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa.
Biljka je visoka i elasticna sa uspravnim listovima.
Klip je cilindricnog oblika sa 14-16 redova zrna i tankim oklaskom.
Zrno je krupno, tipa zubana, narandžaste boje.
Masa 1000 zrna je iznad 400 grama.
U optimalnim uslovima proizvodnje najbolje rezultate daje pri 57.000 biljaka/ha.
Pogodan je za sve ravnicarske krajeve.
NS 6010
U optimalnim uslovima daje preko 18 tona suvog zrna po hektaru.
Veoma je tolerantan prema suši.
Dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa.
Biljka je visine oko 280 cm, a klip formira na oko 110 cm.
Klip je blago konusnog oblika sa 16-18 redova zrna.
Zrno je žute boje, krupno, mase 1000 zrna oko 400 grama.
Optimalan broj biljaka u berbi je oko 55.000 po hektaru.
Izvanredne rezultate daje u svim rejonima gajenja srednje kasnih hibrida kukuruza.
NS 640
Najrašireniji i najadaptabilniji domaci hibrid.
U svim godinama je jedan od najrodnijih hibrida.
Stablo je visoko oko 300 cm i elasticno.
Klip je cilindricnog oblika, dužine 24 cm sa 14-16 redova zrna.
Zrno je u tipu zubana, žuto-narandžaste boje.
Masa 1000 zrna je iznad 400 grama.
Pogodan je za gajenje u svim ravnicarskim rejonima.
U povoljnim uslovima uz optimalni broj od 57.000 biljaka/ha u berbi, daje iznad 15 t/ha suvog zrna, dok u uslovima navodnjavanja može da da i preko 17 tona suvog zrna po hektaru.
Pogodan je za stocnu ishranu i za industrijsku preradu.
ZENIT
Srednje kasni hibrid.
Ima izuzetan potencijal rodnosti i u povoljnim uslovima daje i preko 16 tona suvog zrna po hektaru.
Tolerantan je prema suši.
Dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa.
Biljka je visine oko 300 cm, a klip formira na oko 110 cm.
Klip je cilindicnog oblika sa oko 16-18 redova veoma krupnog zrna.
Masa 1000 zrna mu je preko 400 grama.
Otporan je prema poleganju i lako se bere.
Ima izraženu stay-green osobinu tj. dugo zadržava zelenu lisnu masu.
U fazi sazrevanja brzo otpušta vlagu iz zrna.
Optimalna gustina mu je oko 57.000 biljaka/ha u berbi.
Izvanredne rezultate daje u svim rejonima gajenja srednje kasnih hibrida kukuruza
RADAN
Srednje kasni hibrid, FAO 600 grupe zrenja.
Ima izuzetan potencijal rodnosti i u povoljnim uslovima daje i do 16 tona suvog zrna po hektaru.
Veoma je tolerantan prema suši.
Dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa.
Biljka je visine oko 300cm, klip formira na oko 110cm.
Klip je cilindicnog oblika sa oko 16-18 redova zrna.
Masa 1000 zrna mu je preko 400 grama.
Optimalna gustina mu je oko 55.000 biljaka/ha u berbi.
Dobre prinose postiže u svim rejonima gajenja srednje kasnih hibrida kukuruza.
NS 6102
NS 6102 je srednjekasni hibrid, sazreva za oko 118 dana.
Može se gajiti kao glavni usev za proizvodnju zrna ili kao glavni i postrni usev za proizvodnju silaže.
Potencijal za prinos je iznad 13 t/ha suvog zrna, a silaže 60 t/ha.
Dobro podnosi sušu.
Tolerantan je prema glavnim prouzrokovacima bolesti kukuruza: Ustilago maydis, Helminthosporium spp. i Fusarium spp.
NS 6102 ima stablo srednje visine, elasticno, otporan je prema poleganju i lomu stabla.
Klip je dugacak, cilindricnog oblika, sa 14-16 redova. Zrno je žuto narandžaste boje, tipa zubana standardnog kvaliteta. Masa 1000 zrna je oko 400 grama.
Sklop (000 biljaka po hektaru):
65 000 u regionima sa prirodnim potencijalom iznad 11 t/ha suvog zrna
60 000 u regionima sa prirodnim potencijalom 7 do 11 t/ha suvog zrna
55 000 u regionima sa prirodnim potencijalom ispod 7 t/ha suvog zrna
NS 6043
NS 6043 je srednje kasni hibrid, sazreva za oko 130-135 dana.
Preporucuje se za proizvodnju zrna i silaže.
Potencijal rodnosti iznosi preko 20 t/ha suvog zrna i iznad 65 t/ha silaže.
Dobro podnosi sušu.
Tolerantan je prema glavnim prouzrokovacima bolesti kukuruza: Ustilago maydis, Helminthosporium spp. i Fusarium spp.
Stablo je visine oko 300 cm, cvrsto i elasticno, otporno prema poleganju.
Biljka najcešce formira 2 klipa. Klip je cilindrican, prosecne dužine oko 25 cm, sa 16-18 redova zrna.
Zrno je tipa zubana žuto narandžaste boje.
Masa 1000 zrna iznosi oko 390 grama.
Sklop (000 biljaka po hektaru):
65 000 u regionima sa prirodnim potencijalom iznad 12-13 t/ha suvog zrna
60 000 u regionima sa prirodnim potencijalom 10 do 11 t/ha suvog zrna
50 000 u regionima sa prirodnim potencijalom ispod 8 t/ha suvog zrna
65 000 za proizvodnju silaže
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
NS 6030
Stablo prosecne visine oko 270 cm, cvrsto i elasticno, klip je cilindricnog oblika, sa 16 redova zrna. Zrno je u tipu zubana, žuto-narandžaste boje. Masa 1000 zrna iznosi oko 400 grama. Poseduje genetski potencijal rodnosti zrna od 15 t/ha.

Preporuke:
Preporucuje se sklop od 55-60.000 biljaka/ha.
Pogodan je za ravnicarska podrucja Srema, Backe i centralne Srbije, nadmorske visine do 300m.
Stabljika je elasticna, prosecne visine oko 290 cm. Klip je cilindricnog oblika sa 14-16 redova zrna. Zrno tipa zubana, bele boje. Masa 1000 zrna iznosi oko 400 grama.

Preporuke:
Preporucuje se sklop od 55.000 biljaka po hektaru
Pogodan je za sva ravnicarska podrucja
NS 609 B
Zrno tipa kokicara. Ima stablo srednje visine, elasticno. Potencijal za prinos zrna iznad 6 t/ha. Zapremina kokicavosti je iznad 40 kokica je bele boje, krupna i meka.

Preporuke:
Optimalan sklop: 65.000 biljaka po hektaru
NS 620 K
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2015     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document