U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
SYNGENTA semenski kukuruz :
Tip hibrida: zuban
Preporuceni sklop: 75-80.000 biljaka/ha

Novi rani hibrid.
Visok potencijal prinosa za svoju grupu zrenja.
Dobro razvijen koren cini biljku otpornijom na poleganje.
Cvrsta i elasticna stabljika, osrednje visine i bujnosti, ne ostavlja mnogo žetvenih ostataka.
Klip je srednje velicine sa 12-14 redova zrna.
Brzo otpuštanje vlage.
Setva u optimalnom roku omogucava berbu krajem avgusta ili pocetkom septembra.
Pogodan za kasnu setvu ili kao postrni usev.
Odlicno podnosi sve tipove zemljišta.
Tip hibrida: zuban
Preporuceni sklop: 75-80.000 biljaka/ha

Novi rani hibrid, atraktivnog izgleda izražene stay-green osobine.
Niža stabiljka, jak koren doprinose otpornosti na poleganje.
Nisko postavljeni klipovi sa 14-16 redova zrna.
Zrno odlicnog kvaliteta, tamno - narandžaste boje, brzo otpušta vlagu.
Hibrid namenjen za sve uslove proizvodnje, idealan za proizvodnju na vetrovitim terenima jer je otporan na poleganje.
Tip hibrida: zuban
Preporuceni sklop: 75-80.000 biljaka/ha

Najniže vlage u svojoj grupi zrenja.
Visoki potencijal za prinos i brzo otpuštanje vlage cine ga idealnim izborom za proizvodace koji skidaju kukuruz u zrnu kombajnom ili seju postrno kukuruz.
Izuzetno brz pocetni porast odvaja ga od ostalih hibrida iz grupe zrenja.
Snažnim robusnim stablom i bujnim tamno zelenim listovima dominira na polju.
Klipovi su nisko postavljeni, krupni sa 12-14 redova zrna.
Daje dobro oploden i završen klip. Rano cvetanje omogucava mu dobru oplodnju i u izrazito stresnim uslovima.
U intenzivnim uslovima proizvodnje preporucujemo setvu na razmak od 17 cm, a u slucaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 19 cm. U procesu registracije prosecan prinos bio je na nivou od 11.34 t/ha suvog zrna.
Tip hibrida: zuban
Preporuceni sklop: 70-75.000 biljaka/ha

Visok potencijal za prinos posebno na srednjim i težim zemljištima.
Preporucuje se setva od sredine optimalnog roka.
Odlicno adaptiran hibrid na uslove gajenja u centralnoj Srbiji i Vojvodini.
Odlikuje ga izražen i brz pocetni porast-vigor.
Odlicno podnosi stresne uslove, posebno vazdušnu sušu u periodu oplodnje.
Klip je krupan sa 14-16 redova zrna, tolerantan na napad kukuruznog plamenca.
Zrno odlicnog kvaliteta i brzog otpuštanja vlage.
Tip hibrida: zuban
Preporuceni sklop: 70-75.000 biljaka/ha

Hibrid nove generacije visokog potencijala za prinos.
Stabilan hibrid, dobre tolerantnosti na stresne uslove.
Stabljika je cvrsta, niža, sa širokim uspravnim listovima, jakim korenom, otporna na poleganje.
Hibrid odlikuje brz pocetni porast, tolerantnost na kukuruzni plamenac kao i prouzrokovace bolesti klipa.
Stabljika dugo zadržava zelenu boju (stay-green).
Brzo otpušta vlagu u jesen.
U intenzivnim uslovima proizvodnje preporucujemo setvu na razmak u redu od 19 cm, a u slucaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 21 cm.
Tip hibrida: zuban
Preporuceni sklop: 70-75.000 biljaka/ha

Hibrid izuzetno visokog potencijala za prinos i izražene stabilnosti u našim agroekološkim uslovima.
Izvanredna adaptibilnost i stabilnost omogucuju ostvarenje genetskog potencijala za prinos u razlicitim uslovima gajenja i nivoima primene agrotehnike.
Dobri rezultati su ostvareni u uslovima stresa izazvanog sušom i visokim temperaturama.
Klip je srednje krupan sa 16-18 redova zrna.
Pozicija klipa na biljci je niska.
Brzo otpuštanje vlage iz zrna cini ga pogodnim za berbu u klipu i zrnu.
Izrazita stay-green osobina.
Odlicno se cuva u cardaku, za ovakav nacin berbe vlaga zrna treba da bude od 25-28%.
Zbog otpornosti na niske temperature i brzog porasta idealan je hibrid za ranije rokove setve.
Tip hibrida: zuban
Preporuceni sklop: 65-70.000 biljaka/ha

Hibrid nove generacije rekordnih prinosa.
Vrhunski prinos u svojoj grupi zrenja sa niskom vlagom u berbi.
Izuzetno brz pocetni porast.
Traži dobre proizvodne uslove.
Tolerantan na bolesti klipa.
Stabljika je robusna, dobro ukorenjena.
Debeo i kompaktan klip sa 16-18 redova zrna izrazite krupnoce.
Idealan za kombajniranje.
Listovi dugo ostaju zeleni tako da se može koristiti i kao silažni kukuruz (visok sadržaj suve materije u silaži).
U intenzivnim uslovima proizvodnje preporucujemo setvu na razmak u redu od 19 cm, a u slucaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 21 cm.
Za silažu povecati sklop za 10%.
Tip hibrida: polutvrdunac
Preporuceni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

Dokazan hibrid na poljima Srbije.
Izuzetno adaptabilan na sušu i uslove stresa.
Biljke visoke, elasticne i otporne na poleganje.
Odlicne je tolerantnosti prema prouzrokovacima truleži klipa (Fusarium spp.), mehurastoj gari (Ustilago spp.) i napadu kukuruznog plamenca.
Klip je srednje velicine sa 14-16 redova zrna.
Zrno se odlikuje izuzetnom hranidbenom vrednošcu, duboko usadeno, prepoznatljive crvene boje i staklastog izgleda.
Hibridi kukuruza u tipu polutvrdunca odlikuju se višim sadržajem proteina u zrnu kao i do 15% vecim iskorišcenjem hrane kod domacih životinja.
Tip hibrida: zuban
Preporuceni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

Novi hibrid za pune cardake.
Stablo visoko sa uspravnim listovima i izraženom stay-green osobinom.
Klipovi dugi i debeli, sa 16-18 redova zrna koja izrazito brzo otpuštaju vlagu tokom zrenja.
Dobro podnosi stresne uslove (sušu i visoke temperature).
Daje stabilne prinose nezavisno od agroekoloških uslova i primenjene agrotehnike.
Dobro se bere i u klipu, beracima (voditi racuna da je vlaga zrna od 25-28%).
Tip hibrida: zuban
Preporuceni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

Izrazitog potencijala za prinos.
Odlikuje ga brz pocetni porast, snažne biljke, velike lisne mase.
Klip blago konusnog oblika sa 18 – 20 redova zrna, sa niskim procentom oklaska (kocanke).
Brzo otpušta vlagu, te je pogodan za berbu kombajnom.
Kod berbe u klipu potencijalni problem je teže komušanje (voditi racuna da je vlaga zrna od 25-28%).
Visoko je tolerantan prema bolestima klipa.
Visoka hranidbena vrednost i svarljivost cine ga pogodnim za silažu.
Za proizvodnju silaže povecati sklop za 10%.
NK Sycora se nametnuo proizvodjacima izvanrednim i stabilnim prinosima u proizvodnji iz godine u godinu.
Tip hibrida: zuban
Preporuceni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

Novi hibrid, izrazito visokog potencijala za prinos.
Relativno niže, kompaktno i snažno stablo, sa velikom lisnom masom i jakim korenom.
Klipovi debeli i kompaktni, sa malim oklaskom i sa 18-20 redova krupnih, duboko usadenih zrna velike hektolitarske mase.
Za postizanje visokih prinosa zahteva visok nivo agrotehnike.
Dobro se bere beracima, pri vlažnosti zrna od 25-28%
Tip hibrida: zuban
Preporuceni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

Namenjen za proizvodnju zrna i silaže.
Hibrid pogodan za regione sa vecim temperaturnim stresom.
Daje stabilnost u svim uslovima proizvodnje – ispoljava visoke performanse.
Biljka srednje visine.
Klipovi su nisko postavljeni, krupni sa 16-20 redova zrna.
Rano cvetanje omogucava mu dobru oplodnju i u izrazito stresnim uslovima.
Visoki potencijal za prinos i izuzetno brzo otpuštanje vlage cine ga idealnim izborom za proizvodace koj skidaju kukuruz u zrnu, silažu i branje u klipu.
U intenzivnim uslovima proizvodnje preporucujemo setvu na medurednom razmaku od 21 cm, a u slucaju lošije agrotehnike i nižeg ulaganja sejati na razmak od 23 cm.
Tip hibrida: polutvrdunac
Preporuceni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

Visok potencijal za prinos i odlican kvalitet zrna izdvajaju NK AGRANO
.
Klip ima 16-18 redova zrna u tipu polutvrdunca prepoznatljivo crvenkaste boje i staklastog izgleda.
Visokotolerantan na napad kukuruznog plamenca.
NK Agrano posebno preporucujemo proizvodacima koji koriste proizveden kukuruz kao stocnu hranu.
Odlican za proizvodnju kvalitetne silaže, visokog prinosa zelene mase.
Stabljika je visoka (oko 3 m), otporna na poleganje.
Polutvrdunci se odlikuju povišenim sadržajem proteina i višim nivoom iskorišcenja i konverzijom hrane od strane domacih životinja zbog staklastog endosperma.
NK Agrano je posebno pogodan za ishranu krava muzara.
Nizak nivo mikotoksina obezbeduje bolju vitalnost domacih životinja.
Tip hibrida: zuban
Preporuceni sklop: 60-65.000 biljaka/ha

Hibrid namenjen za silažu i zrno, prilagodljiv na razlicite nivoe agrotehnike i uslove proizvodnje.
Poseduje visok potencijal za prinos.
Klip srednjeg položaja, krupan na kratkoj dršci sa 16-18 redova zrna.
Odlican za berbu u klipu i dobro se cuva u cardacima.
Zrno je izvanrednog kvaliteta i hranidbene vrednosti.
Visoko je tolerantan na prouzrokovace plesnivosti klipa kao i na napad kukuruznog plamenca.
Robusna biljka, sa velikom lisnom masom otporna na poleganje.
Povecati sklop za 10% kod proizvodnje za silažu.
NK SYMBA
NK LUCIUS
SY FLOVITA
CISKO
NK COLUMBIA

NK PAKO
NK HELICO
MAVERIK
SY SINCERO
NK SYCORA
SY MIAMI
SY DECISO
NK AGRANO

TURTOP
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
SY AFINITY
Univerzalan i svestran   FAO 450                               
Tip hibrida: zuban;  za sve terene
Karakteristike hibrida
Hibrid za teške uslove gajenja kukuruza
Prinosan hibrid velike stabilnosti prinosa
Visoka i elasticna stabljika brzog pocetnog porasta
Lep vizuelni utisak
Brzo otpuštanje vlage
Klip je srednje velicine sa 14-18 redova zrna kupastog izgleda
Odlican rani porast.
Preporuke za gajenje
Za visoke prinose zrna zahteva setvu na 19 cm u redu, inace 21cm
Za proizvodnju zrna i postrno silaže
Optimalni sklop: 70-80.000 biljaka
Odlicno podnosi sve tipove zemljišta
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2015     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document