U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
CUSSADE hibridi kukuruza :
LOUBRAZI CS  FAO 400
- ZUBAN
- HIBRID ZA ZRNO
- SAVRŠEN ODNOS FAO GRUPE PRINOSA
- BRZ POCETNI PORAST
- ODLICNO ZDRAVSTVENO STANJE DO KRAJA VEGETACIJE
- OTPORAN NA POLEGANJE
- VISOK POTENCIJAL ZA PRINOS I VEOMA KVALITETNO ZRNO
- IZUZETNO BRZO OTPUŠTANJE VLAGE
- PREPORUKA ZA SETVU 70000-75000 BILJAKA/ha
- RAZMAK U REDU 19-20,5 cm
REALLI CS FAO  450
- ZUBAN
- HIBRID ZA ZRNO
- BRZ POCETNI RAST
- TOLERANTAN NA SUŠU
- DOBRO ZDRAVSTVENO STANJE I OTPORAN NA POLEGANJE
- UJEDNACENO SAZREVANJE USLED BRZOG OTPUŠTANJA VLAGE
- IZUZETNO VISOK I STABILAN PRINOS
- PREPORUKA ZA SETVU 68000-71000 BILJAKA/ha
- RAZMAK IZMEDJU REDOVA 19,5-21 cm
ONELLI CS  FAO 500
- ZUBAN
- HIBRID ZA KLIP I ZRNO
- VISOK PRINOS
- DOBRO ZDRAVSTVENO STANJE DO KRAJA VEGETACIJE
- ODLICAN ZA SILAŽU UZ 10% VECI SKLOP
- PREPORUKA ZA SETVU 68000-71000 BILJAKA/ha
- RAZMAK IZMEDJU REDOVA 19,5-21 cm
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2015     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document