U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Syngenta seme suncokreta :

  SINGI
SINGI-SUNCOKRET   
Hibrid rane grupe zrenja,
Karakteristicnog kratkog i cvrstog stabla, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje, te je stoga veoma pogodan za podrucja sa jakim i cestim udarima vetra.

Veoma dobrog pocetnog porasta, zbog svoje ranostasnosti i visokog potencijala prinosa za segment ranih hibrida, NK Singi omogucava setvu u širem opsegu, kao i za veoma kasne rokove setve i presejavanja.

Odlikuje sa veoma visokim sadržajem ulja i visokim stepenom tolerantnosti na uobicajena obolenja suncokreta.

Kao i ostali hibridi kompanije Syngenta, i NK Singi je rezistentan na rase volovoda prisutne u Srbiji (od A do E).


NK ROCKY
NK ROCKY SUNCOKRET   
Hibrid rane grupe zrenja.
Rezistentan na volovod (sve rase prisutne u Srbiji).
U pocetnom delu vegetacije (nakon nicanja) odlikuje se izrazito brzim porastom i robusnim biljkama (brzo zatvaranje redova).
Zbog ovih svojstava veoma je pogodan kod zakasnele setve ili presejavanja. Izuzetno visok prinos i ranostasnost dolaze posebno do izražaja u sušnijim godinama, kada NK Rocky može da nadmaši i hibride sa najvecim potencijalom rodnosti.
NK Rocky je od 2007. godine hibrid standard za ranu grupu zrenja u komisiji za priznavanje novih hibrida suncokreta u Srbiji.
ARENA PR
ARENA SUNCOKRET   
- Rezistentan na rase volovoda (A-E rasa) prisutne u Srbiji.
- Odlicno adaptiran našim uslovima, prilagoden gajenju u  razlicitim pedo-klimatskim uslovima.
- Polu uspravna pozicije glave cini da je visoko  tolerantan na  obolenja glave. 
- Vrlo dobre tolerantnosti na glavna obolenja suncokreta
- Veoma stabilan prinos i sadržaj ulja u semenu, bez vecih oscilacija u zavisnosti od uslova gajenja

Preporucena setva 50,000 semena/ha.Arena PR zahvaljujuci izuzetnoj tolerantnosti na stresne klimatske uslove i dobrim prinosima na siromašnim zemljištima i kod nižeg nivoa ulaganja u proizvodnju zadržala je svoje mesto na njivama.
  DOLBI
DOLBY SUNCOKRET   
- Rezistentan na  rase volovoda (A-E rasa) prisutne u Srbiji.
- Hibrid visokog potencijala prinosa i sadržaja ulja.
- Veoma adaptibilan razlicitim klimatskim i zemljišnim uslovima.
- Dobre tolerancije na sušu i visoke temperature.
- Polu uspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna.
- Relativno kratka stabljika i dobre otpornosti na poleganje.
- Odlicne tolerantnosti na ekonomski štetne bolesti

VODECI HIBRID NA TRŽIŠTU !

Preporucena setva 60,000 semena/ha

NK Dolbi se visokim i stabilnim prinosima istakao od 2008 godine. Veliki broj zrna na glavi, izuzetna atraktivnost za pcele i polinatore ucinile su ovaj hibrid liderom na tržištu.

Hibrid za vrhunska ulaganja u proizvodnju.
DELFI
DELFI SUNCOKRET   
- Hibrid visokog potencijala prinosa i sadržaja ulja.
- Veoma adaptibilan razlicitim klimatskim i zemljišnim  uslovima.
- Dobre tolerancije na sušu i visoke temperature.
- Polu uspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna.
- Relativno kratka stabljika i dobre otpornosti na poleganje.
- Odlicne tolerantnosti na ekonomski štetne bolesti

Preporucena setva 60,000 semena/ha

VODECI HIBRID NA TRŽIŠTU !
Hibrid za vrhunska ulaganja u proizvodnju.

NK Dolbi se visokim i stabilnim prinosima istakao od 2008 godine. Veliki broj zrna na glavi, izuzetna atraktivnost za pcele i polinatore ucinile su ovaj hibrid liderom na tržištu.                                            
KONDI
kondi suncokre   
- Rezistentan na rase volovoda (A-E) prisutane u Srbiji
- Rezultat primene vrhunskih metoda u oplemenjivanju
     - Polu uspravna pozicija glave cini ga            visoko  tolerantnim na bolesti
     - Vrlo dobre tolerantnosti na ekonomski najznacajnija obolenja suncokreta
      - Veoma fleksibilan pri razlicitim pedo klimatskim uslovima proizvodnje
- Odlicno regauje na intenzivne uslove proizvodnje
     - Izrazito ujednacen posebno  u nicanju, periodu  cvetanja i polinacije

     Zbog velike atraktivnosti za polinatore ima odlicnu oplodnju i izuzetno veliki broj zrna po glavi a kao proizvod toga veoma visok prinos. Visoke mase 1000 semena
Preporucena setva 60000 semena/ha.
ARMONI
ARMONI SUNCOKRET    - Rezistentan na rase volovoda (A-E) prisutane u Srbiji
- Veoma visokog prinosa i sadržaja ulja, posebno pri intenzivnim uslovima proizvodnje.
- Polu uspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna i visokom masom 1000 zrna.
- Visoke tolerantnosti na  ekonomski znacajne bolesti.
- Srednje visine stabljike dobre otpornosti na poleganje.
- Odlicno podnosi stresne uslove suše i visoke temperature,
- Verovatno najvišeg potencijala prinosa u intenzivnim uslovima proizvodnje.
- Zahvaljujuci mocno razvijenom korenovom sistemu odlicno podnosi sušu i snažne udare vetra.
Preporucena setva 60000 semena/ha .
FERTI
FERTI SUNCOKRET    - Visok sadržaj oleinske kiseline 86-89%.
- Rezistant na rase volovoda (A-E) prisutne u Srbiji.
- Veoma visok i stabilan prinos.
- Veoma visok sadržaj ulja i oleinske kiseline
- Srednje visiko stabljika izrazite cvrstine
- Veoma tolerantan na ekonomski znacajna obolenja.
- Veliki broj semena po glavi i visoka masa 1000 semena.
- intenzivan hibrid, odlicne reakcije na plodna i bogata     zemljišta, dobre tolerantnosti na sušne uslove
- Preporucena setva 60,000 semena/ha .

U cilju dobijanja ulja adekvatnog sastava preporucuje se prostorna izolacija od najmanje 200m u odnosu na lino hibride.

NK Ferti kombinuje visoki prinos, sadržaj ulja i oleinske kiseline.
Neprevazidjeni standard u svojoj grupi.
NEOMA IMI


- Rezistentan na rase volovoda (A-E) prisutne u Srbiji.
- Veoma visokog prinosa i sadržaja ulja u zrnu.
- Veoma tolerantan na osnovna i ekonomski najznacajnija  obolenja suncokreta (Phomopsis, Sclerotinia…).
- Srednje visine stabla
- Veoma dobre otpornosti na poleganje i lom stabla
- Visoke mase 1000 zrna i velikog broja zrna.
- Moguca je primena herbicida na bazi aktivne materije imidazolinon PULSAR 40*
- IMI konverzija cuvenog hibrida NK Brio-Tekni
Preporucena setva 60,000 semena/ha .
BEZ PREMCA U SVOJOJ KATEGORIJI
ALEGO


- Rezistentan na rase volovoda (A-E rasa) prisutne u Srbiji.
- Odlicno adaptiran našim uslovima, prilagoden gajenju u razlicitim zemljišnim i klimatskim uslovima.
- Zbog polu uspravne pozicija glave visoko je tolerantan na  obolenja glave.
- Vrlo dobre tolerantnosti na glavna obolenja suncokreta
- Veoma stabilan prinos i sadržaj ulja u semenu, bez vecih oscilacija u zavisnosti od uslova gajenja
Preporucena setva 50,000 semena/ha
ADAGIO


- Rezistentan na rase volovoda (A-E) prisutane u Srbiji
- Veoma visokog prinosa i sadržaja ulja, posebno pri intenzivnim uslovima proizvodnje.
- Polu uspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna i visokom masom 1000 zrna.
- Visoke tolerantnosti na  ekonomski znacajne bolesti.
- Stablo srednje visine , dobre otpornosti na poleganje.
- Odlicno podnosi stresne uslove suše i visoke temperature,
- Izuzetan potencijala prinosa u intenzivnim uslovima proizvodnje.

Preporucena setva 60,000 semena/ha
EDENIS
Hibrid srednje dužine vegetacije
Lino tip
Preporucena setva: 60.000 semena/ha

Stablo srednje visine, otporno na poleganje iz korena i izražene otpornosti na lomljenje.
Veoma uniforman, polu-uspravne pozicije glave sa velikim brojem zrna srednje težine.
Dobar pocetni porast (rani vigor).
Izuzetno tolerantan na dominantne bolesti suncokreta, te se preporucuje u regionima veceg rizika pojave bolesti.
Rezistentan na volovod rase “E“ (prisutne u Srbiji).
Hibrid iz srednje kasne grupe ( oko 120 dana) koji ima visok potencijal za prinos.
Odlicne rezultate daje na plodnim zemljištima i i ntenzivnim uslovima proizvodnje.
Podatak iz Syngentinog kataloga 2012 g.
KONDI je po nama najbolji
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
Aktuelnosti
Copyright by DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
QuickMenu Save Document