U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Zamir 400 EW :
Zamir 400 EW

Aktivna materija:   prohloraz 267 g/l +
                                tebukonazol 133 g/l
Formulacija:           emulzija ulje u vodi-EW
                                                                                           

  Primena
  Primenjuje se:
1. U usevu strnih žita za suzbijanje prouzrokovaca bolesti pepelnice (Blumeriela graminis) i lisne rde (Puccinia recondita) tretiranjem od rane faze zastavicara do cvetanja (faze 41-50 BBCH skale) i truleži klasa (Fusarium sp.), na pocetku cvetanja (faze 61-69 BBCH skale) u kolicini 0,75-1,0 l/ha.
2. U usevu šecerne repe za suzbijanje prouzrokovaca pegavosti lišca šecerne repe (Cercospora beticola). Prvi tretman treba izvršiti kada se na 5% biljaka konstatuje 10 i više pega po listu, drugi i treci tretman kada se ostvare uslovi za širenje zaraze. Kolicina primene preparata:
a) sam preparat Zamir 400 EW 1 l/ha
b) 0,75 l/ha preparata Zamir 400 EW u kombinaciji sa 0,5 kg/ha preparata Odeon 82,5 WDG.
3. U zasadu višnje za suzbijanje prouzrokovaca sušenja cvetova, grancica i mrke truleži plodova košticavog voca (Monilia laxa) preventivnim tretiranjem pre ostvarenja uslova za zarazu, od pocetka cvetanja do precvetavanja, u kolicini 1,0 l/ha.
Utrošak vode: 400 l/ha u usevu strnih žita i šecerne repe, 1000 l/ha u zasadu višnje
Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta za strna žita i šecernu repu, dva puta za višnju

Karenca: 35 dana za strna žita,
28 dana za šecernu repu, obezbedena vremenom
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document