U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Mistik :
MYSTIK 250 EC

FORMULACIJA: Tecni koncentrat za emulziju – EC
AKTIVNA MATERIJA: 250 g/l tebukonazola
PRIMENA: Mystik 250 EC je sistemicni fungicid sa preventivnimi kurativnim delovanjem koji se koristi u zasadima:

- jabuke za suzbijanje prouzrokovaca cadave pegavosti lišca i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u kolicini primene od 0,7 l/ha.
- vinove loze za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice (Uncinula necator) u kolicini primene od 0,7 l/ha.
Preparat se primenjuje uz utrošak 1000 litara vode po hektaru.

KARENCA: 21 – dan za vinovu lozu i jabuku

PAKOVANJE: 200 ml, 1 l

PRE PRIMENE PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO DETALJNO PROCITATI UPUTSTVO ZA PRIMENU!
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document