U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Prosaro 250 EC :
Prosaro                    
Aktivna materija:     tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l
Formulacija:             koncentrat za emulziju - EC
                                                                                              
  Primena
Usev u kome se primenjuje: PŠENICA, JECA     
NACIN DELOVANJA:
Protiokonazol je nova aktivna materija iz hemijske klase triazoltiona sa visoko sistemicnim delovanjem. Izuzetno je delotvorna u suzbijanju velikog broja prouzrokovaca biljnih bolesti i zaštiti citavog niza useva. Protiokonazol pokazuje izuzetna protektivna,kurativna i eradikativna svojstva, a posebno je efikasan u suzbijanju bolesti stabljike i klasa kod strnih žita. Mehanizam delovanja obe aktivne materije se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola      
PRIMENA:
koristi se u usevu:
pšenice i jecma, za suzbijanje prouzrokovaca: pepelnice (Erysiphe graminis), rde (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici), mrežaste pegavosti jecma (Pyrenophora teres) i paleži klasa strnih žita (Fusarium spp.) Kolicina primene 0,75-1,0 l/ha (7,5-10 ml na 100m˛), od rane faze bokorenja do pocetka cvetanja i klasanja (faze 23-61 BBCH skale), uz utrošak vode 200-400 l/ha, maksimalan broj tretiranja je dva puta u toku godine, na istoj površini;
Tretiranje iz vazduhoplova dozvoljeno, pod sledecim uslovima:
površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od voda (vodotokovi, bunari, jezera)
brzina vetra ne sme da prelazi 2-3 m/s, a relativna vlažnost vazduha iznad 50%
rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje.       
DODATNA UPUTSTVA ZA OPTIMALNO DELOVANJE:
Kod tretiranja strnih žita radi suzbijanja paleži klasa (Fusarium spp.), kolicina vode ne bi trebalo da prelazi raspon od 100-150 l/ha

  Karenca
pšenica i jecam 42 dana

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document