U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Duet Ultra :
Duett ultra
Proizvodjac:             BASF, AG, Ludwigshafen
Zastupnik:                BASF Srbija, Beograd
Formulacija:             tecna koncentrovana suspenzija - SC
Aktivna materija:     187 g/l epoksikonazola  +
                                  310 g/l tiofanat-metila
                                                                                          
  Primena
1) pšenice ijecma, za suzbijanje:
a) prouzrokovaca pepelnice (Erysiphe graminis), rda (Puccinia sp.) i sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici i S. nodorum), u kol. 0,4-0,6 I/ha (4,0-6,0 ml na 100 m˛), tretiranjem od vlatanja do punog cvetanja (faze 30-65 BBCH-skale;
b) prouzrokovaca truleži klasa (Fusahum sp.), u kol. 0,4-0,6 I/ha (4,0-6,0 ml na 100 m˛), tretiranjem od kraja klasanja do pocetka cvetanja (faze 59-61 BBCH-skale;
2) šecerne repe, za suzbijanje prouzrokovaca sive pegavosti lista (Cercospora beticola), u kol. 0,4-0,6 I/ha (4-6 ml na 100 m˛) tretiranjem po pojavi prvih pega od zatvaranja redova do obezbojavanja lišca (faze 39-92 BBCH-skale);
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document