U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Artea :
Artea330-EC
Proizvodjac:             Syngenta-Agro, Dielsdorf
Zastupnik:                 Syngenta-Yugoslavia, Beograd
Formulacija:              koncentrat za emulziju - EC
Aktivna materija:      250 g/l propikonazola (tehn. cist. min. 90%) + 80 g/l ciprokonazola (tehn. 6ist. min. 94%)

                                                                                                             

Primena
Primena: Koristi se u usevu pšenice, u kol. 0,5 I/ha (5 ml na 100 m˛), za suzbijanje prouzrokovaca  pepelnice (Erysiphe graminis tritici), rdje (Puccinia recondita), sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici i S. nodorum) i fuzarioze klasa (Fusarium sp.), tretiranjem pri pojavi prvih simptoma oboljenja, od faze prvog kolenca do faze zastavifiara (faze 31-39 BBCH-skale) i od kraja klasanja do faze punog cvetanja (faze 59-64 BBCH-skale).

Artea 330 EC je sistemicni folijarni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem koji se primenjuje u usevu pšenice, za suzbijanje uzrocnika pepelnice (Erysiphe graminis), lisne rde (Puccinia recondita), sive pegavosti lista (Mycosphaerela graminicola), septoriozne pegavosti klasa (Leptoshaeria nodorum) i fuzarioze klasa (Fusarium spp.), u kolicini 0,5 l/ha uz utrošak vode od 200-400 l/ha, tretiranjem prema preporuci prognozno-izveštajne službe ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti, i to od stadijuma prvog kolenca do faze zastavicara (faze 31-39 BBCH skale) i od kraja klasanja do faze punog cvetanja (faze 59-65 BBCH skale).

Nacin delovanja:   
Obzirom da se ciprokonazol usvaja i translocira kroz biljku veoma brzo, zaustavljanje i širenje zaraze na vec obolelim biljkama nastupa par sati od primene. U gustom sklopu useva strnih žita, dodatnu brzinu delovanja obezbeduje isparljivost ciprokonazola koji gasnom fazom dopire do donjih etaža useva do kojih kapi rastvora sredstva ne mogu dospeti..Propikonazol je sistemicni fungicid iz grupe triazola sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji ispoljava odlicno delovanje na veliki broj patogena žitarica.

Artea 330 EC nije fitotoksicna za strna žita, bez obzira na uslove u kojima se primenjuje. Zbog izražene sistemicnosti, preparat se usvaja lako, pa padavine koje se mogu javiti cetiri sata od tretiranja ne spiraju preparat i ne umanjuju njegovo delovanje..

Preporuka za primenu:   
Artea 330 EC ima sporedno delovanje na prouzrokovaca fuzarioze klasa pšenice i jecma (Fusarium spp.) ako se primeni pred cvetanje žita.

Artea 330 EC se na istoj površini može primeniti najviše dva puta u toku godine, uz razmak izmedu tretiranja od 14-21 dan.Karenca
42 dana za pšenicu.


            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document