U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Actellic 50 EC :
Actellic-50
Proizvodjac:         Syngenta-Agro, Dielsdorf
Zastupnik:            Syngenta-Yugoslavija, Beograd
Formulacija:         koncentrat za emulziju - EC
Aktivna materija: 500 g/l pirimifos-meti
Rastvarad:           oko 300 g/l Aromasol-H
                                                                                
  Primena
1) usevima strnih žita (pšenica, jecam, ovas), za suzbijanje zitnih stenica (Eurygaster intergriceps, E. austriaca, E. maurus), u kol. 0,5-1 I/ha (5-10 ml na 100 m˛);
2) usevu šecerne repe, za suzbijanje crne repine vaši (Aphis fabae), u kol. 0,5-1 I/ha (5-10 ml na 100 m˛), tretiranjem na pocetku obrazovanja kolonija;
3) usevu uljane repice, za suzbijanje repicinog sjajnika (Meligethes aeneus), u kol. 0,5-1 I/ha (5-10 ml na 100 m˛);
4) usevu duvana, za suzbijanje breskvine vaši (M. persicae), u kol. 0,5-1 I/ha (5-10 ml na 100 m˛), tretiranjem na pocetku obrazovanja kolonija;
5) usevima paradajza, paprike, krastavca i ukrasnom bilju, u zašticenom prostoru (staklenici, plastenici), za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum), u konc. 0,05-0,1% ili u kol. 0,5-1 I/ha (5-10 ml 100 m˛), tretiranjem kada se primeti prisustvo;
6) zasadu jabuke, za suzbijanje jabukine lisne buve (Cacopsylla mali), crvene vocne grinje (Panonychus ulmi) i obicnog paucinara (Tetranychus urticae), u konc. 0,05-0,1% (5-10 ml u 10 I vode), tretiranjem nakon pojave imaga;
7) zasadu kruške, za suzbijanje obicne kruškine buve (Cacopsylla pyri), u konc. 0,05-0,1% (5-10 ml u 10 I vode), trertiranjem pred cvetanje ili kasnije u vreme pojave prvih jedinki;8) zasadu breskve, za suzbijanje breskvine vaši (Myzus persicae) i breskvine muve (CeraK's capitata), u konc. 0,05-0,1% (5-10ml u 10 I vode);
Acetllic 50 EC pripadu grupi organofosfornih insekticida koji veom brzo deluju na štetocinu izazivajuci stalnu kontrakciju mišica, paralizu i uginuce.
Preporuka za primenu:
Preparat se ne sme primenjivati u skladištima brašnaste robe i uljarica. Pri tretiranju praznih skladišta roba se može unositi 2 dana posle tretiranja. Može se koristiti za tretiranje zrna žita i kukuruza samo u silosima koji su snabdeveni dozatorima za jednako nanošenje preparata na zrno.
Actellic 50 se može primeniti, u toku godine, samo jednom u skladištima žitarica.
  Karenca
3 dana za zrno pšenice i kukuruza u skladištima.

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document