U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Agro Dimark :
agroDimark

Aktivna materija:  Dikamba 577,9 g/l

Formulacija:         SL - koncentrovani rastvor

Proizvodac:          Agromarket                                   

agro-DIMARK medium
Primenjuje se u usevima silažnog i merkantilnog kukuruza (bez poduseva), u kol. 0,5-0,7 l/ha (5-7ml na lOO m˛), tretiranjem kadaje kukuruz u fazi 5 listova (faza 15 BBCH-skale), a korovi 2-6 listova;
Mehanizam delovanja:

Usvaja se listom i korenom, krece se naviše i naniže u biljci. Deluje poput indolsiretne kiseline i izaziva kovrdžanje listova i nekroze.

Spektar delovanja:

Jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korovske vrste: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obicni (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus), pepeljuga (Chenopodium album), konica obicna (Galinsoga parviflora), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), pomocnica obicna (Solanum nigrum), gorcika (Sonchus spp .), cistac jednogodišnji (Stachys annua ), boca obicna (Cirsium arvense ).

PREPORUKE I NAPOMENE:
Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom, u kraškim podrucjima, na slabo humusnim zemljištima ispod 1%, na temperaturama višim od 25°C. Fitotoksican je za sve širokolisne useve i zasade. Može se mešati sa preparatima na bazi terbutilazina, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4 D, MCPA, mekopropa, prosulfurona. Može se primeniti na istoj površini jedanput.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document