U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Amonijum Sulfat :
Amonijum sulfat

Amonijum-sulfat se dobija kao sekundaran proizvod prilikom proizvodnje kaprolaktama.


PRIMENA
Kristalno azotno-sumporno dubrivo sadrži 21% azota u amonijumskom obliku, sumpora – 24%, ne taloži se. Amonijum-sulfat je jedno od široko rasprostranjenih mineralnih dubriva u poljoprivredi. Korisiti se za sve vrste poljoprivrednih kultura (od krompira do agruma) na crnici i pustinjskoj zemlji. Amonijumski azot amonijum-sulfata biljke lako usvajaju. Sumpor je neophodan za ishranu svih kultura, pošto ulazi u sastav pojedinih nezamenjivih aminokiselina, koje se sintetišu u biljkama.SPOLJNI IZGLED
Beli kristali, dozvoljena je i svetlo-žuta i ružicasta nijansaTEHNICKI ZAHTEVI
Udeo mase azota preracunat u suvu materiju, minimalno %    21
Udeo mase vode, maksimalno %    0,3
Udeo mase slobodne sumporne kiseline, maksimalno %    0,05
Rastresitost %    100
PAKOVANJE I CUVANJE
U zatvorenim vagonima i poluvagonima pokriveno plastikom, u kompozicijama specijalizovanim za prevoz mineralnih sirovina, u specijalnim kontejnerima. Preporucuje se da se amonijum-sulfat cuva u skladišnom prostoru koji cuva proizvod od vlage.GARANTNI ROK UPOTREBE
Neogranicen.

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document