U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
AN :
AN

AN N 33,5 - amonijum nitrat, sadržaj azota 33,5%,, Vrlo rastvorljiv.Velika sposobnost upijanja vode sa porastom temperature (skladištenje leti).Dužom upotrebom zemljište se zakišeljava. Vezivanjem amonijum jona u zemljištu istiskuje se Ca i Mg koji se ispiraju. AN 33,5 % je N dubrivo istih karakteristika kao KAN 27 % N s više aktivne materije a manje magnezijum oksida. Koristi se u prihrani svih poljoprivrednih kultura. Ne sme doci u dodir s mineralnim i organskim uljem jer tada posta je zapaljivo i eksplozivno. Vrlo je važno strogo pridržavanje propisa o postupku transportiranja i skladište nja.Prednost primjene ovoga dubriva je u mogucnosti kvalitetnije raspodele po površini i u vecoj produ ktivnosti rada.
Aktivna komponenta: Azot (N) 33.5 +/-0.5%;
Formulacija: granule za direktnu primenu ili pripremu rastvora

Primena:

Primenjuje se preko zemljišta, za prihranjivanje, u kolicini od 200-400 kg/ha, u zavisnosti od plodnosti zemljišta i biljne vrste.
Primenjuje se ravnomerno po celoj površini (u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji) ili u redove–trake (u vocarskoj i vinogradarskoj proizvodnji). Može se rasturati rucno, traktorskim rasturacima ili avionom (u ratarstvu i povrtarstvu).
Može se primenjivati i folijarno, rastvorom koncentracije 0.3-0.5%, u zavisnosti od biljne vrste, prkalicama ili atomizerima. U toku godine može se primeniti 1-3 puta, s proleca.

Namena:
Koristi se za djubrenje svih useva bilo u predsetvi ili prihranjivanju.
Preporucena kolicina od 150 do 200 kg/100m2 u zavisnosti od plodnosti tla i vrste kulture.

Smestaj i cuvanje: Djubrivo se cuva i skladisti u skladistnim prostorijama koje su zasticene od izvora toplote, vlage i atmosverija.
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document