U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Banvel :
Banvel480-S
Proizvodjac Syngenta-Agro, Dielsdorf
Zastupnik: Syngenta-Yugoslavia, Beograd
Formulacija: koncentrovani rastvor - SL
Aktivna materija: 577,9 g/l dikama-DMA (480 g/l dikamba)                                                                       
  Primena
Primena: Koristi se:
1) u usevima silaznog i merkantilnog kukuruza (bez poduseva), u kol. 0,5-0,7l/ha (5-7ml nalOO m˛), tretiranjem kadaje kukuruz u fazi 5 listova (faza 15 BBCH-skale), a korovi 2-6 listova;
2) na strnistima (na kojima nece biti setve u istoj godini), u kol. 1-1,5 I/ha (10-15 ml na 100 m˛), tretiranjem posle plitkog oranja strnista i nicanja korova (palamida u fazi rozete, poponac - izdanci duzine 15 cm) - polovina septembra, a oko 3 nedelje posle primene strniste se ponovo zaore. Spektar delovanja: Širokolisni korovi.
1)Vrste korova koje dobro suzbija:
• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obicni (A. retroflexus), vijusac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuge (Chenopodium sp.), konica obicna (Galinsoga parviflora), tust obicni (Portulaca oleracea), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obicni (P. persicaria), pomocnica obicna (Solanum nigrum), gorcike (Sonchus sp.), cistac jednogodišnji (Stachys annua), boca obicna (Xanthium strumarium);
• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto su gorcike (Sonchus sp.). 2)Vrste korova koje zadovoljavajuce suzbija:
• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), tatula obicna (Datura stramonium), mlecike (Euphorbia sp.), dvornik pticiji (Polygonum aviculare), P. amphibiunr,
• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), mlecike (Euphorbia sp.).
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document