U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Basagran :
Basagran
Proizvodjac:          BASF AG, Ludwigshafen
Zastupnik:             BASF-Srbija, Beograd
Formulacija:          koncentrovani rastvor – SL
Aktivna materija:  524 g/l bentazon-Na
                               (480 g/l bentazona)
                                                                                             
  Primena
1) strnih žita (pšenica, jecam, ovas), u kol. 4l/ha (40ml na 100m˛), tretiranjem u prolece od pocetka pa do završetka bokorenja (faze 20-29 BBCH-skale), kada su korovi u fazi 2-6 listova;
2) kukuruza, u kol. 3-4l/ha (30-40ml na 100m˛), tretiranjem posle nicanja useva, kada su korovi u fazi 2-6 listova;
3) soje, u kol. 3-4 i/ha(30-40mi na 100rn2), tretiranjern kada je soja u fazi prve do trece troliske (30-33 BBCH-skale), a korovi u fazi 2-6 listova;
4) krompira, u koi. 2-31/ha (20-30ml na 100m˛), tretiranjern kada je krompir visine 10-15cm, a korovi u fazi 2-6 listova;
5) pasulja, u kol. 1,5-2,51/ha (15-25ml na 100m˛), tretiranjern posle formiranja druge troliske pa do pred cvetanje, a korovi u fazi 2-6 lista;
6) graška, u kol. 3-4!/ha (30-40ml na 100m˛), tretiranjern kada je grasak visine 8-1 Ocm, a korovi u fazi 2-6 listova;
7) lucerke, u kol. 3l/ha (30ml na 100m˛), tretiranjem kada je lucerka visine 10-15cm, a korovi u fazi 2-6 listova; 8)lana, u kol. 3-4l/ha (30-40mi na 100m˛), tretiranjem kada je Ian visine 5-1 O cm, a korovi u fazi 2-6 listova.
Spektar delovanja: širokolisni korovi.
1) Vrste korova koje dobro suzbija
• jednogodišnji   širokolisni   korovi,   kao   sto   su:   štir   bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obicni (A. retroflexus), vidovcica crvena (Anagalis arvensis), pepeljuga obicna (Chenopodium alburn), pepeljuga mnogocvetna (C. hybridum), tatula obicna (Datura stramonium), mrkva divija (Daucus carota), brocika lepusa   (Galium   aparine),   lubenicarka   njivska   (Hibiscus trionum), kamilica prava (Matricaria chamomilla), spornenak sitnocvetni (Myosotis arvensis), dvornik pticiji (Polygonum aviculare),   dvornik   veliki   (P.   lapathifo/ium),   ljutic   obicni (Ranunculus arvensis), gorusica poljska (Sinapis arvensis), pomocnica obicna (Solanum nigrum), cistac jednogodišnji (Stachys annua), boca obicna (Xanthium strumarium)•,
• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto je maslacak obicni (Taraxacum officinale).
2)Vrste korova koje slabo suzbija:
• jednogodišnji širokolisni korovi,   kao sto su: cestoslavica poljska   (Veronica   hedehfolia),   grahorica   maljava   (Vicia hirsuta), Ijubicica poljska (Viola arvensis);
- višegodisnji širokolisni korovi, kao sto su: palamida njivska (Cirsium arvense), Ijubicica trobojna (Viola tricolor).

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document