U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Calisto :
Callisto
Proizvodjac:               Syngenta-Agro, Dielsdorf
Zastupnik:                   Agromarket Kragujevac
Formulacija                 koncentrovana suspenzija - SC
Aktivna materija         480 g/l mezotriona
                                                                                   
Primena: Koristi se u kukuruzu, u kol. 0,15-0,25 I/ha (1,5-2,5 ml na 100 m˛), uz dodatak 0,5% okvašivaca Atplus:
1) sa jednim   tretiranjem   posle   nicanja   useva   do   faze   kada kukuruz ima 8 razvijenih listova (faze 11-18 BBCH-skale) Hi 2)dva tretiranja:
a) zemljišta posle setve, a pre nicanja useva, i
b) posle nicanja useva do faze kada kukuruz ima 8 razvijenih listova (faze 11-53 BBCH-skale). Spektar delovanja: Širokolisni korovi.
1) Vrste korova koje dobro suzbija u kolicini primene 0,15 I/ha:
• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: zeciji gorocvet (Adonis aestivalis), repica crna (Brassica nigra), pepeljuga obicna (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula obicna (Datura stramonim), gorusica poljska (Sinapis arvensis), pomocnica obicna (Solanum nigrum), gorcika rapava (Sonchus asper), boca obicna (Xanthium strumarium),
• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto je palamida njivska (Cirsium arvense), renika obicna (Lepidium draba).
2) Vrste korova koje slabo suzbija u kolicini primene 0,15 I/ha:
• jednogodišnji   uskolisni   (travni)   korovi,   kao   sto   su:   proso korovsko (Echinochloa crus galli), muhar sivi (Setaria glauca);
• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: vijusac njivski (Bilderdykia   convolvulus),   lubenicarka   njivska   (Hibiscus trionum),   kiksija   sarena   (Kickxia   spur/a),   dvornik   pticiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (P. lapathifolium),
• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto je poponac njivski (Convolvulus arvensis).
3) Vrsfe korova koje dobro suzbija u kolicini primene 0,25 I/ha (pored navedenih u tacki 1) - jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obicni (Amaranthus retroflexus), kiksija sarena (K. spur/a), dvornik pticiji (P. aviculare), dvornik veliki (P. lapathifolium), cistac jednogodišnji (Stachys annua).
4) Vrsfe korova koje zadovoljavajuce suzbija u kol, primene 0,25 I/ha— jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto je vijusac njivski (B. convolvulus).
5) Vrste korova koje slabo suzbija u kol. primene 0,25 I/ha:
• jednogodišnji uskolisni (travni) korovi, kao sto su: proso korovsko (E. crus galli), muhar sivi (S. glauca);
• jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto je lubenicarka njivska (H. trionum),
• višegodisnji širokolisni korovi, kao sto je poponac njivski (C. arvensis).            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document