U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Cambio :
Cambio
Proizvodjac:           BASF AG, Ludwigshafen
Zastupnik:              BASF-Srbija, Beograd
Formulacija:           koncentrovani rastvor - SL
Akrtivna materije: 349 bentazon-Na (320 g/l bentazona)+
                                99 g/l dikamba-Na (90 g/l dikambe)
                                                                                              
 
1) ozime i jare pšenice ijecma, u kol. 11/ha (10ml na 100m˛), tretiranjem od treceg lista do kraja bokorenja (faze  13-29 BBCH-skale);
2) silaznog i merkantilnog kukuruza, u kol. 2 I/ha (20 ml na 100 m˛), tretiranjem kada kukuruz ima razvijena 3-4 lista (13-14 BBCH-skale), a korovi u fazi 2-4 lista.
Spektar delovanja: Širokolisni korovi.
1) Vrste korova koje dobro suzbija u kolicini primene 1 I/ha -jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: ambrozija pelenasta (Ambrosia arrtemisiifolia), vijusac njivski (Bilderdykia convolvulus), zavornjak obicni (Consolida regalis), dimnjaca obicna (Fumaria officinalis), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), Myagrum perfoliatum, dvornik pticiiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (P. lapathifolium), gorusica poljska (Sinapis arvensis), cistac jednogodišnji (Stachys annua), misjakinja obicna (Stellaria media), boca obicna (Xanthium strumarium).
2) Vrste korova koje dobro suzbija u kolicini primene 2 I/ha
jednogodišnji širokolisni korovi, kao sto su: štir obicni (Amaranthus retroflexus), tatula obicna (Datura stramonium), lubenicarka njivska (Hibiscus trionum), dvornik obicni (P. persicaha), pomocnica obicna (Solanum nigrum);
višegodisnji širokolisni korovi, kao sto je poponac obicni (Convolvulus arvensis).
3) Vrste korova koje zadovoljavajuce suzbija sa obe kolicine pr/mene-jednogodišnji širokolisni korovi,kao sto je pepeljuga obicna (Chenopodium album).
4) Vrste korova koje slabo suzbija sa obe kolicine primene -višegodisnji širokolisni korovi, kao sto je kupina obicna (Rubus caesius).
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document