U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Casper 55 WG :
Casper 55-WG
Proizvodjac:        Syngenta Agro AG, Dielsdorf
Zastupnik:            Syngenta-Yugoslavia, Beograd
Formulacija:         vododisperzibilne granule - WG
Aktivna materija: 500 g/kg dikamba + 50 g/kg prosulfuron
                                                                                    
  Primena
 
Primena: Koristi se u usevima silaznog i merkantilnog kukuruza (bez poduseva), u kol. 0,25-0,3 kg/ha (2,5-3 g na 100 m˛), tretiranjem kada je kukuruz u fazi 3-5 listova (faza 13-15 BBCH-skale), a korovi u fazi 2-6 listova.
Spektar delovanja: širokolisni korovi.
1)Vrste korova koje dobro suzbija kao sto su: gorocvet (Adonis aestivalis), hocu necu (Capsella bursa pastoris), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifo/ia), vidovcica crvena (Anagalis arvensis), loboda vijusac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obicna (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula obicna (Datura stramonium), divlji suncokret (Helianthus annuus ruderalis), bulka obicna (Papaver rhoeas), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), gorusica polj'ska (Sinapis arvensis),), cistac jednogodišnji (Stachys annua), misjakinja obicna (Stellaria media), boca obicna (Xanthium strumarium), lipica tefrastova (Abuthilon theophrasti). 2)Vrste korova koj'e zadovoljavajuce suzbija korovi, kao sto su: pomocnica obicna (Solanum nigrum), vijusac (Bylderdykia convolvulus), koprive (Lamium spp.) bela rada (Bellis perenis), dimnjaca (Fumaria officinalis), palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis)
Prosulfuron je herbicidna materija iz grupe sulfonil urea koja ima širok Spektar delovanja na jednogodišnje i neke višegodišnje širokolisne korove. Dikamba je dugo godina korišcen i dokazan herbicid izrazito translokatornog delovanja koji suzbija širok spektar širokolisnih višegodišnjih korova. Obe aktivne materije uticu na celijsku deobu, zaustavljaju rast i razvoj, uzrokuju promenu boje korova i na kraju, nakon 2-3 nedelje, dovode do potpunog propadanja korova. Visoka efikasnost u suzbijanju korova postiže se folijarnom primenom, dok ostatak prosulfurona koji dospe na površinu zemljišta obezbeduje produženo delovanje tj. sprecava nicanje i dalji razvoj korova. Na ovaj nacin se produžava vreme delovanja ovog herbicida.
Preporuka za primenu:
Casper 55 WG se ne sme primenjivati u semenskom kukuruzu, usevu kukuruza sa podusevom (pasulj, bundeve i slicno); u kraškim podrucjima i na izrazito lakim i peskovitim zemljištima (sa manje od 1% humusa); na temperaturama iznad 25°C. Ovaj herbicid se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine.
Casper 55 WG je bezbedan za gajenu biljku ako se primenjuje u preporucenoj kolicini i navedenoj razvojnoj fazi useva. Prilikom primena spreciti zanošenje preparata na susedne useve/zasade. Ukoliko dode do preoravanja ili prevremenog skidanja useva nakon primena herbicida Casper 55 WG, do perioda od 4 meseca može se sejati samo kukuruz.
U prolece naredne godine ne sejati šecernu repu, a u slucaju jace suše izbegavati setvu suncokreta. Pre setve narednog useva obavezno je duboko oranje na 20 cm.
Preparat se može mešati sa drugim herbicidima za primenu u kukuruzu, posle setve a pre nicanja ili nakon nicanja, na bazi atrazina, bromoksinila, nikosulfurona, rimslfurona, triasufurona, 2,4 D, MCPA, mekopropa, triklopira i duflufenzopira.
Karenca:
Obezbedena vremenom primene u merkatilnom kukuruzu, 14 dana za silažni kukuruz.

            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document