U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Ceralis :
Cerealis

Aktivna materija:  Tribenuron-metil 750 g/kg

Formulacija:          WG – vododisperzibilne granule

Proizvodac:           Agromarket
  Primena
Primena: Koristi se u usevu pšenice, tretiranjem u fazi 3 lista, pa do   formiranja   drugog   kolenca   (faze   13-32   BBCH-skale),   uz dodatak 0,1% okvašivaca Trend-90, u kol:
1) 15 g/ha (0,15 g na 100 m˛), tretiranjem kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 prava lista,   u   uslovima toplog   i vlaznog vremena;
2) 20 g/ha (0,2 g na 700 m˛), tretiranjem kada su korovi u fazi 4-6 listova, u uslovima Nadnijeg i suvog vremena (uslovi manje povoljni za delovanje herbicida);
3) 25 g/ha (0,25 g na 100 m˛), za suzbijanje palamide, tretiranjem kada je korov u fazi 2-6 listova;
4) 15-20 g/ha + 0,3-0,5 I/ha Starane 250-EC ili Stockplus (0,15-0,2 g + 3-5 ml
na 100 m˛), za suzbijanje brocike - lepuse (Gallium aparine).
Spektar delovanja:

• Jednogodišnje širokolisne korovske vrste: Štir obicni (Amaranthus retroflexus ), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti ), loboda obicna (Atriplex patula ), kukolj (Agrostemma githago ), pelin (Artemisia vulgaris ), prstenak (Anthemis arvensis ), pepeljuga obicna (Chenopodium album ), tarcužak (Capsella bursa pastoris ), konica obicna (Galinsoga parviflora ), samonikli suncokret (Helianthus annuus ), gorcika (Sonchus sp.), žavornjak obicni (Delphinium consolida), ljutic (Ranunculus arvensis), gorušica (Sinapis arvensis) , boca obicna (Xantium strumarium), kamilica (Matricaria chamomila), smrduša (Bifora radians ), mišjakinja (Stellaria media ), oranjica obicna (Sisymbrium sophia ), cestoslavica (Veronica persica ).            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document