U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Acetohlor 900 :
Cosmic-36
Proizvodjac:             Arista LifeScience, France
Zastupnik:                Agromarket, Kragujevac
Formulacija:             koncentrovani rastvor - SL
Aktivna materija:     480 g/l grifosat

                                                                                               

  Primena
U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata, odnosno 480 g/l glifosat IPA) uz utrošak ve}ih kolicina vode (200-400 l/ha), tretiranje se vrši u kolicinama:

• 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2), za vrste iz roda Avena , Bromus , Setaria , tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.

• 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2), za sledece vrste: Digitaria spp ., Echinocloa crus-galli, Lolium spp., Poa spp., Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Ambrosia artemisifolia, Calistegia sepium, Capsella bursa pastoris, Chenopodim spp., Galinsoga parviflora, Galium apa rine, Plantago spp., Polygonum spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus asper, S.oleraceus, Stachys annua, Stellaria  media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia spp., Viola arvensis , tretiranjem u fazi intenzivnog porasta.

• 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), za slede}e vrste: Panicum spp., Festuca spp., Lepidium draba, Datura stramonium, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Xanthium spp ., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, a za Agropyrum repens , tretiranjem pred cvetanje i u fazi cvetanja.

• 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2), za Sorghum halepense  iz rizoma, tretiranjem od 40-50 cm visine pa do u fazi metlicenja.

• 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m2), za Convolvulus arvensis  (tretiranjem u fazi cvetanja), Cynodon dactylon  (tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine do pocetka klasanja), Rubus spp . (tretiranjem u vreme nedozrelih plodova), Erigeron canadensis, Cyperus rotundus, Phragmites communis, Typha spp . (tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do pocetka cvetanja).

• 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2), za Equisetum arvense , tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do pocetka cvetanja.

U zavisnosti od vrsta korova i površina na kojima se primenjuju preparati na bazi glifosata (360 g/l glifosata, odnosno 480 g/l glifosat IPA) uz utrošak malih kolicina vode (100-200 l/ha), tretiranje se vrši:

• na strništima, u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika, pre priprema zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir), za suzbijanje:
- Agropyum repens, 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2), tretiranjem kada je korov visine 10-25 cm
- Cirsium arvense, 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), tretiranjem kada je korov visine 15-25 cm

• na strništima, u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika, za suzbijanje:
- Convolvulus arvensis 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2), tretiranjem kada je korov visine 20-40 cm
- Sorghum halepense iz rizoma 3 l/ha (30 ml na 100 m2), tretiranjem kada je korov visine 15-30 cm

• pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir), za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2), kada su korovi visine 10-15 cm

Plodored: - usevi koji se mogu sejati u normalnom plodoredu posle primene herbicida: nema ogranicenja u plodoredu - usevi koji mogu biti ošteceni usled zanošenja preparata pri primeni herbicida: spreciti zanošenje preparata na sve zeljaste gajene biljke, kao i na zelene delove višegodišnjih zasada

Primena:

Karenca: 35 dana - voce, vinova loza
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document