U ponudi imamo sve vrste mineralnih djubriva: UREA, AN, SAN, KAN, NPK, MAP, DAP... Sve vrste semenskog kukuruza: PIONIR, KWS, NS, ZP, AS, R.A.G.T, SYNGENTA, MAISADOUR... Besplatan prevoz na vasu adresu. Za sve informacije pozovite:023/ 817 - 381 u vremenu od 08 do 16 h.
w w w . d r a g o lj . n e t
Copyright by D.O.O. DRAGOLj Aleksandrovo 1995-2014     Site design: Sava Milivojev Conka
Cosmos 500 FS :
Cosmos 500 FS
  Insekticid za tretiranje semena


Aktivna materija   500g/l fipronil

Formulacija           koncentrovaca suspenzija FS


Primena:
Cosmos je kontaktni i digestivni insekticid za tretiranje semena pre setve i to kukuruza *2.5 l/1000 kg semena), suncokreta (2.5l/1000 kg) i secerne repe (0.1 l po jedinici) protiv larvi zicnjaka (fam. Elateridae)

Vreme i nacin primene:
Nanosi se uredjajima za tretiranje semena neposredno pred setvu ili najkasnije 6 meseci pre upotrebe semena.

Utrosak vode: Ako se razredjuje sa vodom voda se dodaje u kolicini 1-3 dela u odnosu na koriscenu kolicinu preparata.

Otrovan na organizme u vodi. Spreciti dospeanje preparata u vode (vodotoci, kanali, jezera, bunari...)
            U NASOJ PONUDI :

            Mineralna djubriva
              Semenska roba
        Poljoprivredni proizvodi
                   Herbicidi        USLUGE TRANSPORTAUGOVARANjE POLjOPRIVREDNE
                PROIZVODNjE

     USLUGE KOMBAJNIRANjA

          USLUGE TANjIRANjA


        USLUGE MERENjA ROBE
Za vas najbolji uspeh u polju !

     DRAGOLj Aleksandrovo


svakog dana sem nedelje
Informacije:
Radno vreme: 08-16 h
PREDHODNA STRANICA
Aktuelnosti
QuickMenu Save Document